Werkzame elementen van Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid

 In Koplopertafels

De Koplopertafel Publieke Gezondheid zet in op inspireren met voorbeelden, verbinden en versnellen. Dit rondom de centrale vraag: Kunnen GGD’en of gemeenten Positieve Gezondheid ook inzetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt.

Wat werkt binnen de Publieke Gezondheid?
Velen kennen het Spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid als een individueel model. De Koplopertafel Publieke Gezondheid is daarom gaan kijken naar praktijkvoorbeelden op collectief niveau. Op basis hiervan formuleerde de Koplopertafel Publieke Gezondheid uitgangspunten voor Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid.
Ook heeft de Koplopertafel een verkenning uitgevoerd naar diverse modellen die ten grondslag liggen aan de praktijkvoorbeelden. Dit om gezondheidsbevorderaars en beleidsmakers meer houvast te bieden om Positieve Gezondheid een plek te geven in het publieke domein. Geconcludeerd werd dat er niet gestreefd wordt naar één model, maar dat verschillende modellen naast elkaar kunnen en mogen bestaan. En daaruit gebruiken wat past bij de doelstelling en dat wat werkt in de context waar het om gaat.

Maar “hoe dan verder?” was de vraag van de Koplopertafel. Essentieel blijf leren van praktijkervaringen en weten wat werkt. Daarom organiseerde de Koplopertafel i.s.m. Provincie Limburg een werkatelier in het teken van de werkzame elementen van Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid.

Aan de slag
Tijdens een creatieve middag is een groep gezondheidsbevorderaars en beleidsmakers uit het publieke domein aan de slag gegaan met het achterhalen van de werkzame elementen. Benieuwd naar de opbrengst? Lees hier de terugkoppeling van de Koplopertafel Publieke Gezondheid.

Terugkoppeling Werkatelier 5 november 2018 

Hand-outs presentaties praktijkvoorbeelden

 

Meer weten of je eigen ervaringen delen?

Laat het de koplopertafel weten. Bel of mail daarvoor naar Malou Timmers: 030 307 57 17 of m.timmers@iph.nl.