Week van de Alfabetisering: 9-15 september

 In Burger, Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Om dit onderwerp onder de aandacht te brengen organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van Alfabetisering. Iedereen in Nederland wordt gevraagd een (extra) bijdrage te leveren aan een geletterd Nederland, door taal- en rekenactiviteiten te organiseren.

Wil je iets organiseren? Kijk op de website Week van de Alfabetisering van Stichting Lezen & Schrijven waar voorbeelden te vinden zijn of gebruik de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid.

Wil je iets organiseren? Inspireer jezelf met voorbeelden op de website Week van de Alfabetisering van Stichting Lezen & Schrijven en gebruik de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid.

iPH heeft deze tool o.a. samen met Stichting Lezen & Schrijven speciaal ontwikkeld voor laaggeletterden. De eenvoudige tool is één van de vier tools van iPH en in juni gelanceerd. De tool helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. Omdat de tool speciaal is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en schrijven, is er een papieren en digitale versie (met voorleesfunctie).

 

Links en meer informatie:


Direct naar de tool


Hoe werkt de tool? (video)


Alle tools op een rijtje

De vier tools van iPH zijn te vinden op Mijn Positieve Gezondheid:


Bestel de flyer

  • Wil je de eenvoudige tool onder de aandacht brengen van de doelgroep of andere geïnteresseerden? Bestel dan de flyer.