Wat helpt om Positieve Gezondheid te implementeren?

 In Micro, Positieve Gezondheid

Hoe zorg je ervoor dat werken met Positieve Gezondheid beklijft in je organisatie? Een mooie vraag aan Celeste ten Hoedt van zorgaanbieder Santé Partners, waar ze Positieve Gezondheid uitrollen. ‘Hoe eerder je nadenkt over de implementatie, hoe groter de kans op succes.’ Dit zijn de tips.

Koppel trainingen aan bestaande leertrajecten

‘Werken met Positieve Gezondheid vraagt om training in het gedachtegoed. Het handigst is om die training te koppelen aan bestaande trajecten. Dan versterken ze elkaar. Wij hebben bijvoorbeeld Positieve Gezondheid een plek gegeven in een bestaand traject voor verpleegkundig leiderschap.’

Zet aandachtsvelders in

‘Zorg ervoor dat in de verschillende teams, afdelingen of locaties een ‘aandachtsvelder’ voor Positieve Gezondheid is. Zo schaal je betrekkelijk eenvoudig op. Je kunt immers niet met maar een paar mensen ruim 2600 medewerkers bereiken, zoals in ons geval. De aandachtsvelders kunnen bijvoorbeeld Positieve Gezondheid op de agenda van het werkoverleg zetten. Casussen bespreken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. En aanspreekpunt zijn als er vragen zijn.’

Betrek de vitaliteit van medewerkers erbij

‘Zet binnen het implementatietraject Positieve Gezondheid ook gelijk in om meer aandacht te hebben voor de vitaliteit van de medewerkers in de organisatie. Het gedachtegoed helpt om medewerkers in balans te houden binnen hun werk en persoonlijke leven. Wij gebruiken het spinnenweb bijvoorbeeld bij vitaliteitsgesprekken: hoe zit je in je vel en hoe zit je in je werk? Ze ervaren zo zelf ook hoe het spinnenweb werkt.’

Zorg voor consistentie

‘Het is belangrijk dat Positieve Gezondheid echt deel uitmaakt van de visie en koers van je organisatie. Die samenhang is onmisbaar voor de verankering van het gedachtegoed.’

Pas het in binnen werkprocessen

‘Het andere gesprek voer je aan de voorkant. Maar wat gebeurt er aan de achterkant, binnen je organisatie? Het is belangrijk om doelen, afspraken en acties vast te leggen. Kijk goed met elkaar hoe je dat doet binnen bestaande middelen, zoals registratiesystemen, zorgplannen en zorgdossiers. Voorkom dat medewerkers met nog iets extra’s onder de arm op stap moeten, hou het eenvoudig.’

Neem je samenwerkingspartners mee in het gedachtegoed

‘Tijdens het multidisciplinair overleg zit je wellicht aan tafel met collega’s die nog niks weten van Positieve Gezondheid. Omdat je inhaakt op wat voor de cliënt het belangrijkst is, kan het verrassend zijn welke oplossingen je inbrengt. Die hebben namelijk misschien niet direct te maken met het primaire probleem of je primaire taak. Neem je samenwerkingspartners daarin mee. Een van onze cliënten woonde bijvoorbeeld in een vervuild huis vol verzamelde spullen. Uit het andere gesprek bleek dat ze gelovig was en weer meer in contact zou willen komen met de kerk en de kerkgemeenschap. Daar hebben we toen op ingezet, in plaats van op een schoon huis. Door deze zijstap hervond zij haar zelfvertrouwen en kwam er ruimte om het huis stukje bij beetje op te ruimen.’

Zet stevig in op communicatie

‘Vaak wordt communicatie in verbeterprojecten gezien als sluitpost. Maar communicatie is juist een van de succesfactoren. Er zijn tal van mogelijkheden om mensen betrokken te houden bij Positieve Gezondheid, maar kies in ieder geval een slimme mix van direct en online. Hoe bereik je bijvoorbeeld de medewerkers die voortdurend op pad zijn in de thuiszorg? En wat doe je met de wetenschap dat echt niet iedereen op intranet kijkt, terwijl je had bedacht daar je berichten op te plaatsen?’

Let op de timing

‘Veranderen vraagt ruimte in de agenda en in het hoofd. Is die er niet, dan zal het meer moeite kosten om Positieve Gezondheid te laten landen. Wees flexibel in het maken van je plannen. Misschien wil je idealiter een heel team tegelijkertijd trainen in Positieve Gezondheid. Maar is dat ook haalbaar? Beweeg mee met wat er kan.’

Betrek de managers en het middenkader

‘Zorg ervoor dat je ook deze laag in de organisatie betrekt. Inspireer ze, maak ze enthousiast. Hun rol is cruciaal, omdat zij de vertaalslag kunnen maken van het gedachtegoed naar hun afdeling of locatie. Bovendien kunnen zij medewerkers motiveren en gericht aangeven wat er nodig is om het gedachtegoed te implementeren.’

Werk samen met de superusers

‘In de informatietechnologie maken ze veel gebruik van superusers. Dat is voor Positieve Gezondheid ook heel handig. Als je enthousiastelingen vindt en die goed toerust, kunnen zij Positieve Gezondheid verder op weg helpen. Voeg ze bijvoorbeeld toe aan je communicatiegroep. Laat ze helpen bij het oplossen van vraagstukken die zich voordoen op de werkvloer. Maak ze zichtbaar. Een mooi voorbeeld is een van onze wijkverpleegkundigen die langdurig ziek is geweest. Zij deelt met collega’s in nieuwsberichten en vlogs over wat Positieve Gezondheid doet met haar en met haar team.’

Hou rekening met de setting

‘Kijk bij het implementeren goed naar de verschillende disciplines in je organisatie. Zo zal het andere gesprek logisch passen in wat maatschappelijk werkers en thuisbegeleiders al doen. Terwijl thuiszorgmedewerkers vaak in- en uitvliegen om mensen te verzorgen. Dat is echt anders dan als je even kunt gaan zitten voor een gesprek. Zijn er in die situaties misschien andere manieren te bedenken zodat zij toch met Positieve Gezondheid kunnen werken? Betrek hen bij die zoektocht naar wat kan.’

Maak een realistische begroting

‘Met alleen een training van enkele medewerkers ben je er niet als je Positieve Gezondheid wilt implementeren in je organisatie. Zorg dus wel voor voldoende budget om het nodige te ondernemen.’

Meer weten over implementeren?

Bekijk de mindmap Positieve Gezondheid van Santé: van inspiratie tot implementatie

 

 

 

 

 

 

Celeste ten Hoedt verzorgde samen met Natasha Kersbergen (Klein Geluk) en Paulien Vermunt (Vilans) een workshop over dit onderwerp tijdens het Vilans-iPH-congres op 5 november.