Voorkom verwarring rond Positieve Gezondheid

 In Tips van Machteld

Taal is een lastig ding. Vraag aan mensen wat het woord ‘vakantie’ voor ze betekent en je krijgt tal van antwoorden. Zo is het soms ook met Positieve Gezondheid. De uitleg kan sterk verschillen. Zo zou Positieve Gezondheid hetzelfde zijn als het vermogen om met uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk de eigen regie te voeren. Maar dat klopt niet helemaal, stelt grondlegger Machteld Huber. En die verwarring kan de beweging onbedoeld in de weg zitten. ‘Zeker als we onderzoek willen doen naar de effecten, terwijl iedereen iets anders doet onder dezelfde noemer.’

 

Geen definitie, maar concept

Hoe zit het dan wel? Daarvoor moeten we terug naar hoe het begrip is ontstaan. Omdat de WHO-definitie van gezondheid naar haar idee niet voldeed, introduceerde Huber een andere omschrijving. Dat gebeurde naar aanleiding van een internationale conferentie. Ze kwam – kort samengevat – uit op het vermogen om met uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk de eigen regie te voeren. ‘Dat hebben we – op advies van socioloog Paul Schnabel – toen bewust geen definitie genoemd Die zei: als je het woord ‘definitie’ gebruikt, zet je er als het ware een hek omheen. Je kan dan lezen dat iedereen die dat vermogen niet heeft, niet gezond is. Het leek hem beter om te spreken over een karakterisering van gezondheid, een concept. Het is dus een denkrichting.’

 

Positieve Gezondheid kwam later als uitwerking

Het begrip Positieve Gezondheid was toen nog niet aan de orde. Dat kwam pas later toen Huber op zoek ging naar hoe dat nieuwe gezondheidsconcept nader uitgewerkt kon worden. Ze koos ervoor om de zienswijze van patiënten te volgen. Die zien – zo bleek uit haar vervolgonderzoek – gezondheid breed, over 6 dimensies. Die breedte noemde ze Positieve Gezondheid. ‘Eigenlijk is die term niet nieuw. De WHO heeft ‘m zelfs al overwogen destijds. Maar de invulling van het begrip verschilt in de literatuur bij diverse auteurs van keer op keer. Daarom kozen wij voor een schrijfwijze met 2 hoofdletters die ónze invulling weergeeft.

 

6 dimensies horen bij Positieve Gezondheid

Huber hoopt dat veel mensen ervoor kiezen het gedachtegoed uit te werken naar 6 dimensies. En dat ze het dan ook zo willen noemen: Positieve Gezondheid. ‘Dan hebben we het altijd over hetzelfde. Als er dan onderzoek plaatsvindt naar Positieve Gezondheid is het tenminste duidelijk wát er onderzocht wordt. Dat helpt de beweging echt verder.’