Vind handige apps die helpen bij Positieve Gezondheid

 In Nieuws

Ben je op zoek naar hoe je mensen meer handelingsperspectief kunt bieden om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan? Kijk dan eens in de GGD AppStore. Daar vind je rondom de 6 dimensies van Positieve Gezondheid zo’n 90 apps die getest zijn door GGD-onderzoekers.

De GGD AppStore is bedoeld om mensen wegwijs te maken in de enorme hoeveelheid gezondheidsapps. Welke zijn goed en welke minder goed? Dat testen de GGD-onderzoekers aan de hand van een toetsingskader. ‘Een op de twee valt daarbij af’, concludeert Monique Westerlaken van de GGD AppStore. In de appstore vind je alleen de apps die de toets hebben doorstaan.

Toetsing op 4 elementen

De apps worden getoetst op 4 elementen. ‘We kijken naar betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, onderbouwing en privacy. Er kan aardig wat schorten aan een app, weten we inmiddels. Zo zijn we apps tegengekomen die allerlei gegevens verzamelen, zonder een duidelijk privacyreglement te hanteren. Er zijn apps die onvoldoende onderbouwd zijn met effectief bewezen kennis, of die niet voldoen aan gerenommeerde gezondheidsrichtlijnen. Andere apps vallen af omdat ze gewoonweg niet goed werken.’

Zien wat ontbreekt

De GGD AppStore is een initiatief van 25 GGD’en. Sinds de samenwerking met iPH worden de apps herkenbaar ingedeeld naar de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. iPH screent welke app onder welke dimensie valt. ‘Die brede blik op gezondheid past goed bij ons. Toch zagen we door die bril van Positieve Gezondheid dat we onderwerpen vaak negatief labelen, zoals overgewicht, roken en alcohol. Ook zagen we dat we voor bepaalde aspecten helemaal geen app-suggesties hadden, terwijl die aspecten in bredere zin wel een rol spelen bij gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld.’

Verdere plannen

De komende tijd wordt de appstore verder ontwikkeld en verbeterd. Een van de aandachtspunten is de duurzaamheid ervan. ‘Veel apps worden met enthousiasme ontwikkeld, maar blijven ergens steken in die ontwikkeling. Ook moeten we goed kijken naar de inpassing van de apps in zorgprocessen. Daarom zijn we druk bezig om via de appstore ‘een lijntje’ te trekken naar andere platforms zodat ze ook daar zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de ggz en op thuisarts.nl.’ Het gaat dus niet meer alleen om de apps. Maar ook om hoe je in samenwerking met elkaar tot een duurzaam en toegankelijk aanbod komt. ‘Zo kunnen we burgers meer houvast bieden.’

Kijken wat er in de appstore zit?

Ga naar www.ggdappstore.nl