Voor volwassenen

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Direct naar het gespreks-instrument
Mijn
Positieve
Gezondheid

Voor volwassenen

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken.

Direct naar het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Hoe te gebruiken

Er zijn tal van mogelijkheden. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR- managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten in gesprekken over gezondheid. Zorgvragers kunnen het ook zelf gebruiken om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en op wat ze zouden willen veranderen.

Zelf aan de slag met je Positieve Gezondheid? Vul de vragenlijst in op mijnpositievegezondheid.nl.

Hoe te gebruiken

Er zijn tal van mogelijkheden. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR- managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten in gesprekken over gezondheid. Zorgvragers kunnen het ook zelf gebruiken om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en op wat ze zouden willen veranderen.

0