Voor volwassenen

Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid

De volwassenentool is een gespreksinstrument voor iedereen. Het stimuleert je om zelf na te denken over hoe het met je gaat, wat je wil veranderen en wie of wat er nodig is in jouw omgeving om dat te bereiken. Je kan er ook ‘het andere gesprek’ mee voeren. In zo’n gesprek staat empathisch luisteren centraal en begeleiding van mensen bij het vinden van handelingsperspectieven. Door de vragenlijst te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb-diagram. Zo ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment.

Voor volwassenen

Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid

Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken.

Hoe te gebruiken

Er zijn tal van mogelijkheden om het gespreksinstrument te gebruiken. Door de vragenlijst te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb-diagram. Dit spinnenweb is een weergave van jouw gezondheid op het moment dat je het gespreksinstrument gebruikt.

Zorgverleners, welzijnswerkers en HR-managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid. Mensen kunnen de tool ook zelf gebruiken om meteen te zien waar ze staan en wat ze zouden willen veranderen aan hun gezondheid.

Direct naar de Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid:

test.mijnpositievegezondheid.nl

Hoe te gebruiken

Er zijn tal van mogelijkheden. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR- managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten in gesprekken over gezondheid. Zorgvragers kunnen het ook zelf gebruiken om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en op wat ze zouden willen veranderen.