Voor kinderen

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar heeft iPH de kindtool ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Voor kinderen

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

De tool helpt kinderen tussen de 8 en 18 jaar om te laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid.

Hoe te gebruiken?

De kindtool kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Het kind vult de tool vooraf in en kan zo mede de agenda bepalen van het consult. De tool kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van kinderen in brede zin. Zo kan het over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

Direct naar de Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

 

kind.mijnpositievegezondheid.nl

Hoe te gebruiken?

De kindtool kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Het kind vult de tool vooraf in en kan zo mede de agenda bepalen van het consult. De tool kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van kinderen in brede zin. De kindtool kan over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

Hoe tot stand gekomen?

Het instrument is gemaakt op basis van 118 interviews met kinderen (met en zonder een chronische ziekte) en hun ouders. Landelijke experts op het gebied van jeugd hebben hierin samengewerkt.

Initiatiefnemers