Voor jongeren

Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

De jongerentool is een gespreksinstrument. Het zet je aan het denken over hoe het met je gaat. Door de tool te gebruiken ontstaat bewustwording over je eigen leven en word je gestimuleerd om zelf de regie in handen te nemen. Wanneer je de vragenlijst hebt beantwoord, kom je tot een score in het spinnenweb-diagram. In het spinnenweb ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment. 

Voor jongeren

Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

<strongstyle=”color:#777777;”>De jongerentool creëert bewustwording en stimuleert jongeren om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken. Het gespreksinstrument bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten worden weergegeven.

Hoe te gebruiken?

De Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid is er voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar, mét en zónder chronische aandoeningen. De tool bestaat uit 43 vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn verbeeld in de vorm van een spinnenweb. Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, om te zien waar je staat met je gezondheid. Daarbij is de tool ook behulpzaam als gespreksinstrument in het zorgproces bij een bezoek in het ziekenhuis, bij de huisarts, op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen.

Direct naar de Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid:

jongeren.mijnpositievegezondheid.nl

Ontwikkelaars

De jongerentool is tot stand gekomen in opdracht van FNO Zorg en Perspectief en in samenwerking met het ROC Albeda Zorgcollege in Rotterdam en het Graafschap College in Doetinchem. Zij hebben het Institute for Positive Health ondersteund bij de vorming van focusgroepen.

Hoe te gebruiken?

De Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid is er voor alle jongeren tussen de 16 en 25 jaar, mét en zónder chronische aandoeningen. De tool bestaat uit 43 vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn verbeeld in de vorm van een spinnenweb. Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, om te zien waar je staat met je gezondheid. Daarbij is de tool ook behulpzaam als gespreksinstrument in het zorgproces bij een bezoek in het ziekenhuis, bij de huisarts, op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen.

Wil je snel aan de slag met Positieve Gezondheid? Vul dan de vragenlijst in: jongeren.mijnpositievegezondheid.nl