Aan de slag

Tools voor Mijn Positieve Gezondheid

Om mensen in hun kracht te laten staan heeft het Institute for Positive Health i.s.m. andere organisaties en instellingen de tool Mijn Positieve Gezondheid ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek en data die we met de doelgroep zelf verzamelen, ligt aan de basis van iedere versie. Tot nu toe zijn er vier versies ontwikkeld.

Kies jouw versie en beantwoord de vragenlijst om tot een persoonlijk spinnenweb te komen:

Tools

Gespreksinstrumenten

Op zoek naar gespreksinstrumenten die je kunt inzetten voor Positieve  Gezondheid? Dan kom je natuurlijk uit bij het originele en veelgebruikte instrument Mijn Positieve Gezondheid. Én bij de speciaal gemaakte versies, bijvoorbeeld voor en door kinderen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door Machteld Huber, in samenwerking met anderen. Steeds verder worden ze verfijnd. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijke data die we met de doelgroep zelf verzamelen. Dus zorg ervoor dat je de original hebt, zodat we ze samen wetenschappelijk kunnen doorontwikkelen.

Gebruik de originele gespreksinstrumenten voor Positieve Gezondheid

Voor professionals

Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe voer je ‘het andere gesprek’ als de cliënt of patiënt het spinnenweb heeft ingevuld? Machteld Huber krijgt die vraag vaak voorgelegd. Dit zijn haar tips:

Stel de sleutelvraag

‘Als je samen kijkt naar de uitkomsten van het spinnenweb, is de neiging groot om oog te hebben voor wat niet goed gaat. Maar dat is nou net niet de essentie. De vraag aan de zorgvrager is: wat zou jíj willen veranderen? Waar word je blij van als het lukt om dat te veranderen?’

Stop met adviseren

‘De grootste valkuil in het gesprek dat volgt, is om als hulpverlener advies te geven. Dat zijn we als hulpverleners enorm gewend en we zijn er goed in. Besef: het beste advies dat iemand kan krijgen, is het advies dat hij zichzelf geeft. Dat is ook echt aangetoond. Dus ga op je handen zitten, geef geen adviezen, maar luister, luister, luister. Zonder zelf te bedenken wat jij vindt dat moet gebeuren, en zonder bewust of onbewust vragen te stellen die sturen in die richting.’

Oefen je in luisteren

‘De kunst van het luisteren is dat je de ander ziet. Dat je toegewijd en met volle aandacht bent bij dat wat de ander vertelt. Zorg ervoor dat diegene zich echt kan uitspreken en zich daarin veilig voelt. Pas dan ontstaat er ruimte waarin de ander kan gaan voelen wat hij wil aanpakken. Door stap voor stap daarnaar te kijken, ervaart hij waar zijn kracht ligt en dat hij zijn eigen regie kan voeren.’

Wil je oefenen met het andere gesprek?

Schrijf je dan in voor de Basismodule Werken met Positieve Gezondheid.

Vertalingen

Materialen