Hieronder een kleine selectie uit de uitkomsten van de werkgroepen. Goede voorbeelden en bruikbare materialen zullen de komende tijd een mooie plek krijgen in de iPH-nieuwsbrief. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan nu aan.

Vijf gouden tips

• Werk ‘van onderop’ en neem mensen mee door te vragen: wat is jouw droom?
• Begin klein, vang de verhalen en breng het vervolgens verder.
• Werk vanuit vertrouwen, durf los te laten en ga af en toe éven ‘op je handen zitten’.
• Deel ervaringen en leer zo van elkaar, en maak van je succesverhalen een business case.
• Zet ambassadeurs in om een beweging op gang te brengen.

Vijf valkuilen

• De tools met het spinnenweb zijn een hulpmiddel, maar worden soms te veel als doel ingezet.
• Zorgverleners willen problemen oplossen en willen snel teveel, waardoor de regie nóg niet bij de mensen zelf ligt.
• Positieve Gezondheid is een sterk concept, maar blijft ook makkelijk een heel abstract idee.
• In samenwerking vergeet je allicht een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, waardoor je langs elkaar heen blijft praten.
• De schotten in de stelsels en de financiering maken soms dat je elkaar alleen ‘op papier’ vindt.

Vijf ‘next steps’

• Positieve Gezondheid komt nog vooral vanuit de zorg, nu is het tijd om gemeenten en opleidingen mee te krijgen.
• Verfijn de tools met opties (‘richtingaanwijzers’) voor verwijzing, zodat je ze regionaal kunt koppelen aan een sociale kaart.
• Organiseer regionale bijeenkomsten en faciliteer netwerkvorming, zodat het concept sneller kan landen in de praktijk.
• Ontwikkel goede meetinstrumenten die anders werken dan ‘aandoeninggericht’.
• Stimuleer experimenten met andere financieringsmodellen en ondersteun de pleitbezorging met business cases.

0