Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

 In Burger, Professional, Wetenschappelijke Publicatie

‘Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’’ is gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Machteld Huber, Marja van Vliet en Inge Boers

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. het draagvlak voor dit concept werd getoetst onder groepen van belanghebbenden binnen de Nederlandse gezondheidszorg, aan wie gevraagd werd wat zij als indicatoren van gezondheid beschouwden. de groepen van belanghebbenden vertoonden grote verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’. Patiënten zien gezondheid breed, veel breder dan artsen en beleidsmakers. deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘positieve gezondheid’ genoemd. in dit artikel beschrijven wij enkele perspectieven voor een mogelijke ontwikkeling van ‘positieve gezondheid’ naar de toekomst.

Bekijk hier het artikel (pdf).