Positieve Gezondheid

Wat brengt het?

Positieve Gezondheid wordt breed omarmd. Begrijpelijk. Want Positieve Gezondheid brengt kansen met zich mee voor knelpunten in de zorg waarvoor we met elkaar al enige tijd naar oplossingen zoeken.

Laat je inspireren! Meld je aan voor de nieuwsbrief Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Wat brengt het?

Positieve Gezondheid wordt breed omarmd. Begrijpelijk. Want Positieve Gezondheid brengt kansen met zich mee waar we met elkaar al enige tijd naar zoeken.

Laat je inspireren! Meld je aan voor de nieuwsbrief Positieve Gezondheid

Zorgverleners

Professionals in zorg en welzijn hebben met Positieve Gezondheid meer in handen om:

  • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte
  • te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid
  • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften
  • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen

Lees ter inspiratie de ervaring van huisarts Hans Peter Jung

Zorgverleners

Professionals in zorg en welzijn hebben met Positieve Gezondheid meer in handen om:

  • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte
  • te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid
  • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften
  • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen

Lees ter inspiratie de ervaring van huisarts Hans Peter Jung

Politici en beleidsmakers

Ook krijgen politici, beslissers en beleidsmakers met Positieve Gezondheid veel waardevols in handen. Met het nieuwe concept kunnen zij op een meer betekenisvolle manier richting geven aan het beleid en de inrichting van zorg. Het zal ze beter lukken om het aanbod in zorg en welzijn te laten aansluiten bij de vraag van mensen in hun gemeente, provincie, wijk of buurt. En ze hebben handvatten om het effect van dat beleid te meten.

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop de provincie Limburg met Positieve Gezondheid aan de slag is.

Brug tussen zorg en welzijn

Ook interessant: Positieve Gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor zullen oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. En weten uiteenlopende zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen elkaar beter te vinden rond hetzelfde doel: meer mogelijkheden waarmee mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden.

Positieve Gezondheid in de wijk; voor en door burgers. Dat is het uitgangspunt in Utrecht Leidsche Rijn.

Politici en beleidsmakers

Ook krijgen politici, beslissers en beleidmakers met Positieve Gezondheid veel waardevols in handen. Met het nieuwe concept kunnen zij op een meer betekenisvolle manier richting geven aan het beleid en de inrichting van zorg. Het zal ze beter lukken om het aanbod in zorg en welzijn te laten aansluiten bij de vraag van mensen in hun gemeente, provincie, wijk of buurt. En ze hebben handvatten om het effect van dat beleid te meten.

Brug tussen zorg en welzijn

Ook interessant: Positieve Gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor zullen oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. En weten uiteenlopende zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen elkaar beter te vinden rond hetzelfde doel: meer mogelijkheden waarmee mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden.

Positieve Gezondheid, hoe is het ontstaan?