Tegengeluiden

Er zijn nog veel vragen

Positieve Gezondheid roept veel enthousiaste reacties op. En ook kritische, vooral uit de wetenschappelijke hoek. Wat zijn zoal de tegengeluiden?

Positieve Gezondheid met onderzoek verder brengen?

Hoezo een concept en geen definitie?

Daar is bewust voor gekozen. Huber zoekt meer de karakterisering dan de afbakening. Dat maakt het eerder een ‘general concept’, volgens socioloog Blumer. Daarbij draait het om iets wat iedereen herkent, zoals geluk, liefde en intelligentie. Die begrippen zijn wel verder uit te werken, zoals intelligentie is uitgewerkt met een IQ-meting. Huber werkte haar gezondheidsconcept uit in wat we Positieve Gezondheid noemen en wat gebaseerd is op de mening van vele honderden patiënten. De bedoeling is een en ander nog verder wetenschappelijk te ontwikkelen.

Hubers concept van gezondheid:
Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van dit nieuwe concept van gezondheid.

Positieve Gezondheid vergroot de gezondheidsverschillen

Een van de kritieken is dat Positieve Gezondheid vooral de gezondheid van hogeropgeleiden zou verbeteren. Lageropgeleiden zouden eerder op zichzelf worden teruggeworpen. De praktijk wijst anders uit. Positieve Gezondheid geeft juist een verrassende wending aan het gesprek met patiënten – en aan de mogelijkheden die zij voor zichzelf zien. Ze krijgen bovendien begeleiding om hun wensen stap voor stap te realiseren. De eerste ervaringen in achterstandswijken zijn veelbelovend. Mensen vinden een gesprek over het spinnenweb vaak waardevol.

Bekijk de verschillen tussen hoe mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus de elementen van Positieve Gezondheid waarderen.

Positieve Gezondheid is onbeheersbaar

Als gezondheid zó breed is, hoe krijgen we dat dan georganiseerd? Positieve Gezondheid raakt aan een dilemma: de zorg voor gezondheid reikt verder dan het zorgsysteem. Gewoonweg omdat gezondheid gaat over meerdere aspecten van het leven. Het begrip overstijgt de schotten die ooit zijn ontstaan. Positieve Gezondheid rammelt aan die schotten. Aan de financieringsstromen bijvoorbeeld. En aan bestuurs- en beheersmechanismen. En dat is niet voor niks. Positieve gezondheid kan deze schotten helpen slechten.

Positieve Gezondheid: bestaat er dan ook negatieve gezondheid?

Het begrip Positieve Gezondheid is gekozen als tegenhanger van de traditionele opvatting. Die stelt dat als er geen sprake is van (aantoonbare) ziekte, je dus wel gezond zal zijn. Huber bestudeerde de notulen rond de oprichting van de WHO in 1948. Tot haar verrassing is toen het begrip Positive Health overwogen. Men wilde gezondheid breed benaderen. Dat begrip haalde het toen niet, maar zou in deze tijd zeker kans maken. Huber besloot dat Positieve Gezondheid een goed werkbegrip zou zijn.

Positieve Gezondheid is schadelijk

Huber zou roken of zelfs zelfmoord gezond vinden. Want dat is toch ook een vorm van ‘aanpassen’ aan een moeilijke situatie?
Uiteraard vindt Machteld Huber dat niet. Voorlichting over wat geldt als gezondheidsbevorderend, zoals goede voeding, blijft belangrijk. En ook over wat juist niet gezond is, zoals roken. Het vermogen tot aanpassen en eigen regie zal ook per levensfase verschillen. Ook dit aspect wordt nog praktisch uitgewerkt in Positieve Gezondheid.

Is Positieve Gezondheid te meten?

ZonMw maakt een start met het evalueerbaar maken van een brede benadering van gezondheid. Hiertoe zal ZonMw een gericht subsidietraject uit gaan zetten gericht op landelijke consortiumvorming. Bekijk diverse argumenten en hun oproep om mee te denken op de pagina van ZonMw.

Lees meer over onderzoek naar Positieve Gezondheid