“Beweegruimte levert veel gezondheid op”

Praktijkvoorbeeld

Microniveau

Positieve Gezondheid op het niveau van praktijk / organisatie.

Judith Verbeek: manueel therapeut en pilates docent

Judith Verbeek is manueel therapeut en pilates docent. Sinds eind 2017 heeft ze haar eigen ‘gezonde centrum’, De Beweegruimte. ‘Ik heb hier Positieve Gezondheid centraal gesteld. Dat slaat ontzettend aan.’

“Ik werkte eerder als manueel therapeut in verschillende praktijken. De laatste jaren namen de administratieve lasten enorm toe, onder druk van zorgverzekeraars die steeds veeleisender werden. Ik hield dat best lang vol. Maar mijn werkplezier en energie verdwenen – tot ik niet langer kon. Ik nam ontslag en startte eind 2017 mijn eigen praktijk. Met meer tijd voor klanten, een bredere kijk op gezondheid en zonder contract met zorgverzekeraars. Had ik kort daarvoor nog tegen een burn-out aangezeten, nu kwamen de energie en het werkplezier razendsnel terug. Ik voelde me fitter, alleen al door een doel te stellen waar ik 100 procent achterstond.”

Extra veerkracht
“Ik had ervaren dat gezondheid een kwestie van evenwicht is. Net als in een web: als je aan de ene kant trekt, gebeurt er iets aan de andere kant. Pijn in je schouder is vaak niet alleen pijn in je schouder, maar kan ook met stress te maken hebben. Fysieke klachten kunnen voortkomen uit verdriet. Of, bijvoorbeeld, uit het feit dat je je werk niet kunt uitvoeren op een manier die bij je past. De focus verleggen naar datgene wat wel past en wat ruimte geeft, dát komt de veerkracht ten goede: het aanpassings- en herstelvermogen worden ermee aangesproken en kunnen vrij bewegen. Ik wilde mensen niet alleen manuele therapie bieden. Ik wilde ze ook bewustmaken van dat holistische perspectief op gezondheid en de aanwezigheid van deze eigen veerkracht. En ik had dit nog niet zelf in een visie gestopt, of ik las over Positieve Gezondheid.”

Unieke inzichten
“Het idee van Positieve Gezondheid sloot zó aan bij mijn visie – als een soort wetenschappelijk onderbouwde, rationelere versie daarvan – dat ik besloot de basismodule te volgen, die toen werd gegeven door Machteld Huber. Ik raad die training echt iedereen aan. Ik leerde er het spinnenweb  te gebruiken; iets wat ik nog altijd gebruik bij mensen in mijn praktijk. Zij komen vaak tot diepe, unieke inzichten als ik ze het spinnenweb laat invullen, de ruimte geef om hierover te vertellen en zelf even wacht met vragen stellen. Zo besefte één vrouw dat haar werk en woonplek haar gezondheid schaadden. Zag een ander de impact van de rouw om haar man. En begreep weer een ander dat hij geen manuele therapie meer nodig had.”

Kleinste stapje
“Positieve Gezondheid is een benadering die mensen helpt om zich bewust te worden van hoe het nú met hen gaat, op diverse vlakken. En om in te zien hoe die vlakken samenhangen. Als zorgverlener kun je vaak op één gebied concreet helpen, zoals ik bij beweegpijn. Sommige professionals zijn er voor de acute- en meer levensbedreigende hulp; denk aan een cardiochirurg. Anderen, zoals therapeuten en huisartsen, kunnen mensen de ruimte geven om te praten over hun spinnenweb. Over wat zij willen veranderen om hun gezond-zijn te vergroten en wat ze hier zelf voor kunnen doen. Zelfs het kleinste stapje vooruit kan hun zelfvertrouwen en gezondheid versterken – als ze zo’n stapje maar vanuit zichzelf zetten en volmondig ‘ja’ zeggen tegen hun doel.”

>> Lees ook hoe Judith Verbeek Positieve Gezondheid promoot in de Bilt.

Pijn in je schouder is vaak niet alleen pijn in je schouder, maar kan ook met stress te maken hebben. Fysieke klachten kunnen voortkomen uit verdriet. Of, bijvoorbeeld, uit het feit dat je je werk niet kunt uitvoeren op een manier die bij je past.

Wil je ook een praktijkvoorbeeld delen?

Bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein

of mail ons je verhaal: praktijkvoorbeelden@iph.nl.