“Ik leer mijn patiënten nu beter kennen”

Praktijkvoorbeeld

Microniveau

Positieve Gezondheid op het niveau van de praktijk / organisatie.

Brenda Ott: huisarts

Brenda Ott heeft een huisartsenpraktijk in Zeist en is gespecialiseerd in proactieve zorgplanning voor ouderen. “Positieve Gezondheid biedt kansen voor patiënten met onbegrepen klachten en zelfs voor ongeneeslijk zieken.”

“Ik ken Machteld Huber al langer. Na haar artikel How Should We Define Health? ben ik de ontwikkeling van Positieve Gezondheid enthousiast blijven volgen. Ook omdat dit concept erg raakte aan mijn specialisatiegebied: proactieve zorgplanning voor ouderen. Hierin komen vaak existentiële vragen terug die ook in Positieve Gezondheid centraal staan: ‘Hoe ervaart u uw gezondheid?’ ‘Wat betekent voor u kwaliteit van leven?’ ‘Wat is belangrijk voor u?’”

Zoveel moois
“Ik ben het spinnenweb van Positieve Gezondheid pas recent gaan gebruiken. Bijvoorbeeld met een mevrouw van in de tachtig die ongeneeslijk ziek is. En dat gesprek was fantastisch. Ik merkte dat het gestructureerder verliep en een goed totaalbeeld gaf van de gezondheid van deze mevrouw. Zij zei zoveel moois. Bijvoorbeeld hoe dankbaar zij was voor het leven en geluk dat zij gekend had. En hoeveel vertrouwen zij had dat zij weer bij haar overleden man zou komen.”

Wat wil je en hoe bereik je het?
“Het spinnenweb is een gespreksmodel dat patiënten onder meer de kans geeft hun eigen toestand te begrijpen en te accepteren. De acceptatie van een ongeneeslijke ziekte kan paradoxaal genoeg de algehele gezondheid vergroten, doordat de patiënt er mentale rust door krijgt. Het spinnenweb kan mensen ook laten inzien dat zij hun leefstijl moeten aanpassen. Zo bouwt in mijn praktijk een patiënte met chronische gewrichtsklachten haar verslaving aan pijnstillers af en kijkt ze nu beter wat haar gewrichten aankunnen.

Een goed Positieve Gezondheid-gesprek helpt mensen te bepalen wat zij het liefst willen en hoe zij dit zelf kunnen bereiken. Daarmee nemen ze de regie over hun gezondheid, wat hun hun welbevinden en vaak ook hun herstel bevordert. Ik herken dat uit de tijd dat ik zelf een rugwervel had gebroken. Aanvankelijk zat ik vast in pijn en somberheid om mijn beperkte mogelijkheden. Pas toen ik na drie maanden kon starten met revalideren en ik als doel had dat ik weer zou kunnen roeien, begon ik me beter te voelen en sneller te herstellen.”

Zelf het goede voorbeeld geven
“Voor een Positieve Gezondheid-gesprek heb je als huisarts zeker twintig minuten nodig. Het helpt als patiënten voorbereid zijn, dus geef ik ze tegenwoordig de iPH-voorlichtingsfolders mee. Zo’n gesprek zorgt ervoor dat je patiënten beter leert kennen. Ook weet je eerder naar wie je hen moet verwijzen – bijvoorbeeld naar het Sociaal Team, waarmee ik nu nauwer contact heb. Positieve Gezondheid levert kortom heel veel op. Dat benadruk ik ook in mijn overleg bij organisaties in de zorg. En ik spoor mensen graag aan om het concept uit te proberen. Niet door het aan ze op te dringen, maar door enthousiast te zijn en het goede voorbeeld te geven.”

>> Meer weten over Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk? Bekijk deze animatie op YouTube van UNICUM Huisartsenzorg.

Het spinnenweb is een gespreksmodel dat patiënten onder meer de kans geeft hun eigen toestand te begrijpen en te accepteren. De acceptatie van een ongeneeslijke ziekte kan paradoxaal genoeg de algehele gezondheid vergroten, doordat de patiënt er mentale rust door krijgt.

Wil je ook een praktijkvoorbeeld delen?

Bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein

of mail ons je verhaal: praktijkvoorbeelden@iph.nl