“Deze benadering brengt toch iets nieuws”

Praktijkvoorbeeld

Microniveau

Positieve Gezondheid op het niveau van praktijk / organisatie.

Karin Groeneveld: huisarts

Karin Groeneveld is praktijkhoudend huisarts, voorzitter van huisartsencoöperatie Tjongerscoop, bestuurslid van LHV Huisartsenkring Friesland én eigenaar van Zorgplein Lemmer. “Ik maak mensen graag enthousiast over Positieve Gezondheid.”

“Ik hoorde Machteld Huber en hoogleraar Jan Rotmans enkele jaren geleden spreken op een bijeenkomst in Friesland. Beiden zetten me aan het denken. Ik werd me bewuster van de veranderingen in de maatschappij: een overheid die zich meer en meer terugtrok, financieringsstromen die verschoven, burgers die zelfredzamer moesten worden. En ik begreep de noodzaak om hier als zorgverlener op in te spelen. Door meer in netwerken te denken, bijvoorbeeld, en buiten de eigen kaders te opereren.”

Consulten verlengen
“Machteld Huber’s gedachtegoed sprak me erg aan. Wel dacht ik: ‘Dit is niet nieuw, dit dóé ik al.’ Huisartsen kijken immers van oudsher breder dan de doorsnee dokter; ze analyseren niet alleen medische problemen, maar vragen ook naar de situatie thuis, in het gezin, op het werk. Als daar tenminste tijd voor is. De werkdruk neemt bij veel huisartsen toe, wat kan leiden tot minder werkplezier, snellere doorverwijzingen en eerdere medicalisering dan wellicht nodig is.

Het is om deze reden dat wíj zo’n vier jaar geleden besloten om elk consult 15 minuten te laten duren in plaats van 10 minuten. Ook al werd – en wordt – dat niet vergoed door de zorgverzekeraar. De consulten zijn nu prettiger voor zowel onszelf als voor patiënten. En hoewel er nog onderzoek naar gedaan moet worden, heb ik de indruk dat we minder doorverwijzen en minder vaak voor medicinale oplossingen kiezen. Zeker sinds we Positieve Gezondheid in gesprekken toepassen.”

Dimensies huisvesten
“De Positieve Gezondheid-benadering bleek toch iets nieuws te brengen. Voordat we in onze praktijk met het spinnenweb werkten, kwam zingeving zelden aan de orde in consulten. Nu wel. En dat zorgt voor mooier contact, waarin we patiënten beter leren kennen en zij zich meer gezien voelen. Positieve Gezondheid helpt ons daarnaast om patiënten die hun situatie willen veranderen te onderscheiden van hen die dat niet willen.

Daarnaast biedt Positieve Gezondheid een sterk verbindende factor in de samenwerking met de andere disciplines in ons pand. Zorgplein Lemmer, zoals het pand heet, biedt plek aan twee huisartsenpraktijken, inclusief de onze, een team wijkverpleegkundigen, een FACT+-team, een sociaal wijkteam, een Infobalie Zorg en Welzijn, lab-en röntgendiagnostiek én disciplines als verloskunde, fysio-, oefen- en podotherapie. Hiermee hebben we onder één dak professionals die elk van de zes dimensies van Positieve Gezondheid vertegenwoordigen.”

Financiële ruimte en kennis bieden
“Ik maak mensen graag enthousiast over Positieve Gezondheid. In Zorgplein Lemmer lukte dat via voorlichtingsmateriaal, presentaties, brainstormsessies en casuïstiekbesprekingen. We werken nu nauw met elkaar samen. En op dit moment zijn we heel ver in het traject om deze Zorgplein-samenwerking in een pilotproject onder te brengen bij Vitale Regio Friesland, een krachtenbundeling van zorgverzekeraar, GGD en gemeente. Hierdoor komt er financiering voor een projectleider, voor verdere scholing van de professionals en voor monitoring en evaluatie. We hopen dat onze aanpak uiteindelijk opgeschaald kan worden naar andere dorpen.

Ook bij collega-bestuurders promoot ik Positieve Gezondheid. Ik zie dat vrijwel elke organisatie het concept wel in zijn visie heeft staan, maar dat het nog vaak ontbreekt aan concrete toepassingen. Als bestuurder moet je medewerkers hiervoor de financiële ruimte en kennis bieden. Daarna is het aan de mensen op de werkvloer; alleen zíj kunnen Positieve Gezondheid echt in de praktijk te brengen.”

Machteld Huber’s gedachtegoed sprak me erg aan. Wel dacht ik: ‘Dit is niet nieuw, dit dóé ik al.’

Wil je ook een praktijkvoorbeeld delen?

Bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein

of mail ons je verhaal: praktijkvoorbeelden@iph.nl.