“Positieve Gezondheid zit nu in ons gemeentebeleid”

Praktijkvoorbeeld

Mesoniveau

Positieve Gezondheid op het niveau van wijk / dorp / gemeente.

Mariëtte Leegwater: beleidsadviseur

Mariëtte Leegwater is beleidsadviseur bij gemeente Westerkwartier. Mede dankzij haar is Positieve Gezondheid daar nu dé basis voor beleid voor het sociaal domein. “We zijn er nog niet. Zorg kan nog veel menselijker.”

“Ik deed in 2019 de basisopleiding Positieve Gezondheid. Tijdens deze opleiding oefenden we met ‘het andere gesprek’. We leerden dat je zonder (voor)oordelen dat gesprek moet ingaan en met empathie moet luisteren. Wat ik daar heb ingezien, is dat het niet zozeer gaat om het vasthouden aan een bepaalde werkmethodiek, maar om het gedachtegoed. Dat betekent: echt luisteren, zonder oordeel. En ook: zoeken naar de behoeften van de cliënt/patiënt, diegene laten voelen dat je hem of haar echt ziet; dat hij of zij ertoe doet als mens.”

Onbewuste boodschap: je mag er zijn als je presteert
“Naast beleidsadviseur ben ik ook emotief therapeut. Vanuit die rol weet ik dat veel mentale én fysieke gezondheidsproblemen van mensen voortkomen uit het feit dat ze als basis liefde hebben gekoppeld aan afwijzing en/of prestatie. Die koppeling hebben ze onbewust gemaakt, maar heeft enorm veel invloed op hoe ze zich manifesteren in de wereld en tegen welke problematiek ze aanlopen. Op dit moment vind ik dat wij kinderen onbewust de boodschap geven dat ze er alleen mogen zijn als ze presteren. Zelfs op kleuterscholen worden leerlingen al getest. Het gevolg van die boodschap zien we inmiddels: kinderen en jongeren met burn-out klachten.”

Verbindende werking
“Onvoorwaardelijk meedoen en er mogen zijn: dat zit niet in onze maatschappij. Maar dat begint te veranderen. In het onderwijs komt er meer en meer aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling. In de zorg worden het menselijke en subjectieve steeds belangrijker. De opkomst van Positieve Gezondheid is onderdeel van deze verandering. Zelf kwam ik in 2017 voor het eerst in aanraking met die benadering, tijdens een speech van Machteld Huber  op het Congres Integrale Psychiatrie. En ik merk dat steeds meer partijen – van overheden tot uitvoerders en verzekeraars – het concept kennen. Dat is het mooie aan dit concept: het kan domeinoverstijgend worden toegepast en zo verbindend werken.”

Nieuwe aanbesteding
“Ik draag graag bij aan de bekendheid van Positieve Gezondheid, praat erover met relevante partijen en probeer het in ons beleid te verwerken. Dat is onlangs gelukt. We zijn een net heringedeelde gemeente en moesten het welzijnswerk opnieuw aanbesteden. Op mijn aanraden is de opdrachtformulering voor deze aanbesteding opgehangen aan Positieve Gezondheid. De input vanuit de bevolking bleek goed onder de zes dimensies van dit concept te vatten. De aanbesteding werd gewonnen door de Tinten-groep die voor Westerkwartier de welzijnsstichting  De Schans heeft opgericht. Doordat zij nu volgens het concept Positieve Gezondheid werkt, gaan wij dit als gemeente ook doen.”

Juiste richting
“Teamleiders van het Sociaal Domein pakken het concept inmiddels ook op. Zij onderzoeken hoe ze het concept Positieve Gezondheid kunnen gebruiken om ziekte-uitval onder medewerkers terug te dringen. En ondertussen wordt het netwerk Positieve-Gezondheid in Groningen steeds groter. Toch zijn we er nog niet. Er is nog te weinig besef dat gezondheid méér omvat dan alleen lichamelijk functioneren. En zorg mag veel empathischer, menselijker, communicatiever en subjectiever worden. Maar we bewegen in de juiste richting. En we zijn al een flink eind op weg.”

Onvoorwaardelijk meedoen en er mogen zijn: dat zit niet in onze maatschappij. Maar dat begint te veranderen. In het onderwijs komt er meer en meer aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling. In de zorg worden het menselijke en subjectieve steeds belangrijker. De opkomst van Positieve Gezondheid is onderdeel van deze verandering.

Wil je ook een praktijkvoorbeeld delen?

Bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein

of mail ons je verhaal: praktijkvoorbeelden@iph.nl.