Positieve Gezondheid: steeds vaker met succes toegepast

KNVB campus in Zeist.

Positieve Gezondheid wordt niet alleen bekender. De benadering wordt ook steeds vaker met succes toegepast. Dat blijkt uit de verhalen van de 160 bezoekers van de tweede praktijkmiddag Positieve Gezondheid op 10 mei in Zeist. ‘Onze beweging gaat een nieuwe fase in’, zegt Machteld Huber, initiatiefnemer van het Institute for Positive Health (iPH), dat de uitverkochte bijeenkomst organiseerde met Alles is Gezondheid.

Daglicht stroomt de grote zaal in van de KNVB Campus in Zeist. Door de hoge ruiten kunnen deelnemers aan de praktijkmiddag het groen van bomen zien. Maar hun focus ligt vandaag op de sprekers die één voor één het podium betreden. En daarna op elkaar, wanneer zij – verspreid over vijftien tafels – het gesprek met elkaar aangaan. In die tafeldiscussies vertellen zij elkaar over hun ervaringen met Positieve Gezondheid. En formuleren ze tips om deze benadering in de praktijk te brengen.

Hans Christiaanse, netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties van Alles is Gezondheid.

Regelmatige toepassing
‘De meeste mensen in de sociale en gezondheidssector kennen het idee achter Positieve Gezondheid wel. Wat ze vaak minder goed weten, is hoe ze dat idee concreet kunnen toepassen.’ Aan het woord is de eerste spreker van de middag: Hans Christiaanse, netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties van Alles is Gezondheid. Hij verwacht dat de tafelgesprekken veel ‘hoe-tips’ zullen opleveren. ‘Uit een enquête onder aanmelders voor deze bijeenkomst blijkt dat bijna de helft van u Positieve Gezondheid vaak of regelmatig toepast. En dat een derde daar al pogingen toe doet.’

Nieuwe fase voor Positieve Gezondheid
‘Met de groeiende interesse in concrete toepassingen gaat de beweging rond Positieve Gezondheid een nieuwe fase in’, zegt Machteld Huber, grondlegster van deze beweging. ‘Ook internationaal is er steeds meer aandacht voor.’ Voordat Positieve Gezondheid echt in het buitenland gepromoot kan worden, mag het in Nederland nog wel wat steviger staan, zegt ze. Ze spoort de zaal aan om samen ‘een stapje te zetten naar een ander systeem’; één waarin Positieve Gezondheid dé benadering is op nano-, micro-, meso- en macroniveau. ‘Hiervoor biedt iPH de visie en ontwikkelt het modellen.’

Fysio- en haptotherapeut Sasja Geurtse vertelt de zaal over haar ontmoeting met Annemieke.

Bijzondere ontmoeting
Huber roept de aanwezigen op om ‘goed van elkaar te jatten’, oftewel: ervaringen uit te wisselen over toepassingen van Positieve Gezondheid. Fysio- en haptotherapeut Sasja Geurtse trapt die uitwisseling af. Zij vertelt de zaal over haar ontmoeting met Annemieke. De gezondheid van deze mentaal en fysiek beperkte vrouw ging almaar achteruit, ondanks de inzet van haar moeder en zorgverleners. Geurtse zocht een oplossing aan de hand van Positieve Gezondheid. En dat bleek te werken. ‘Het begon ermee dat ik naging wat er écht toe deed voor alle betrokkenen.’

Minder overall-kosten
Ook huisarts Hans Peter Jung vertelt zijn verhaal op het podium. Hij wist verzekeraars ervan te overtuigen elk jaar een bedrag per patiënt te betalen, niet per contact. ‘Door deze abonnementsvorm is huisartsenzorg bij ons relatief duur. Maar overall zijn we juist goedkoper; het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen daalt.’ Dat komt, denkt Jung, doordat zijn praktijk meer tijd heeft voor patiënten en collega’s. En doordat in gesprekken de hele mens centraal staat; niet alleen wat misgaat, maar ook wat iemand kan, wil, goed doet en belangrijk vindt. ‘Die insteek stimuleert tevredenheid, gezondheid en functioneren.’

Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ, licht het ‘regioregieconcept’ toe.

Nauwe samenwerking
CZ is niet alleen één van de verzekeraars die in Jungs abonnementsvorm investeren. Het is ook de verzekeraar die experimenteert met het ‘regioregieconcept’. Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ, vertelt de aanwezigen wat dat inhoudt. ‘Nauwe samenwerking tussen inwoners, zorgverzekeraars en zorgverleners in een regio. Waarbij deze zorgverleners de zorg met ondersteuners afstemmen op de individuele behoeftes en mogelijkheden van die inwoners. Dat komt dicht bij Positieve Gezondheid.’ Gruisen benadrukt dat er samenhangende, gelijktijdige inzet vereist is op alle niveaus: nano, micro, meso én macro.

Inspirerende verhalen
Na Gruisen is het de beurt aan de deelnemers om hun ervaringen te delen. Daarvoor verspreiden ze zich over dertien tafelgesprekken. Aan het eind van de bijeenkomst vatten enkelen hun best practice publiekelijk samen op het podium. Van een docente mondhygiëne die Positieve Gezondheid integreert in het onderwijs tot een manager van een welzijnsorganisatie die het thema al in sollicitatiegesprekken aan bod laat komen. ‘Je kunt niet alle voorbeelden direct één op één overnemen’, constateert Machteld Huber in haar slotwoord. ‘Maar ze kunnen wel inspireren. En hebben dat hopelijk gedaan.’

iPH-directeur Machteld Huber: “Hoe meer mensen de benadering volgen, hoe sneller we een nieuw systeem hebben!”

Enthousiaste reacties
Huber ziet tijdens tafelgesprekken een grote behoefte aan voorbeelden. ‘We gaan daarom méér praktijkvoorbeelden tonen, implementatietips geven, trainingen aanbieden en opleidingen beïnvloeden. Daarnaast bieden we tools om Positieve Gezondheid toe te passen, een online platform om het netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen en binnenkort een advies over vragenlijsten om de toepassing van Positieve Gezondheid te monitoren. Hoe meer mensen de benadering volgen, hoe sneller we een nieuw systeem hebben!’

 

 

Lees over de best practices bij Praktijkvoorbeelden en bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein waar zorgprofessionals bijelkaar komen.

Je kunt ons ook mailen met voorbeelden van verhalen hoe je Positieve Gezondheid hebt geïmplementeerd: praktijkvoorbeelden@iph.nl.

Scoren met Voeding

Dagvoorzitter Marianne van den Anker, zelf gezondheidsexpert, opent de tweede praktijkmiddag, introduceert de sprekers en rijgt hun verhalen kundig aan elkaar. Maar voordat ze dat allemaal doet, haalt ze Jacco Rozenberg op het podium. Deze service- en keukenchef van de KNVB Campus krijgt een daverend applaus voor de lunch die zijn team verzorgde. En mag vervolgens het kookboek presenteren waarvan hij co-auteur is: ‘Scoren met Voeding’, voor maaltijden die topprestaties ondersteunen.