Praktijkvoorbeelden

Wat kan ik in een gemeente, binnen een organisatie, een ministerie of zorginstelling met Positieve Gezondheid? Hoe pas ik de methodiek toe in de praktijk? Dit zijn veelgehoorde vragen aan het Institute for Positive Health. Daarom heeft het iPH samen met Alles is Gezondheid hierover praktijkmiddagen georganiseerd. 

Praktijkvoorbeelden

Wat kan ik in een gemeente, binnen een organisatie, een ministerie of zorginstelling met Positieve Gezondheid? Hoe pas ik de methodiek toe in de praktijk? Dit zijn veelgehoorde vragen aan het Institute for Positive Health. Daarom heeft het iPH samen met Alles is Gezondheid hierover praktijkmiddagen georganiseerd.

Met de praktijkmiddagen beogen we zoveel mogelijk zorgprofessionals en andere geïnteresseerden in Nederland handvatten te bieden om het andere gesprek te voeren aan de hand van het spinnenweb (gespreksinstrument).

Praktijkmiddag
Lees het verslag van de praktijkmiddag op 10 mei en de terugblik van 24 januari 2019, waarbij in totaal 390 professionals bijeen zijn gekomen. Tijdens deze bijeenkomst staan praktijkvoorbeelden centraal. Op deze pagina willen we zorgprofessionals inspireren bij de vier niveaus waarop de implementatie van Positieve Gezondheid in de Nederlandse gezondheidszorg plaatsvindt. Deze niveaus zijn: patiënt/burger (nano), praktijk/organisatie (micro), wijk/dorp/gemeente (meso) en regionaal/landelijk (macro).

Ben je bezig om Positieve Gezondheid een plek te geven in beleid, praktijk, onderzoek of onderwijs? En wil je ook anderen daarmee inspireren? Laat het ons dan weten: praktijkvoorbeelden@iph.nl. We geven graag een podium aan de voorbeelden. Zo maken we inzichtelijk wat er zoal gebeurt, en brengen we elkaar op ideeën over hoe je met Positieve Gezondheid kunt werken. Inspireer je collega’s met best practices en handvatten en deel ze ook op het: IPH Channel bij 1Sociaal Domein.

Wil je ook een praktijkvoorbeeld delen?

Bezoek het iPH Channel bij 1Sociaal Domein

of mail ons je verhaal: praktijkvoorbeelden@iph.nl

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Ben je bezig om Positieve Gezondheid een plek te geven in beleid, praktijk, onderzoek of onderwijs? Deel je ervaringen op het IPH Channel bij 1Sociaal Domein.

Ik zie dat vrijwel elke organisatie het concept wel in zijn visie heeft staan, maar dat het nog vaak ontbreekt aan concrete toepassingen. Als bestuurder moet je medewerkers hiervoor de financiële ruimte en kennis bieden.

Karin Groeneveld is praktijkhoudend huisarts, voorzitter van huisartsencoöperatie Tjongerscoop, bestuurslid van LHV Huisartsenkring Friesland én eigenaar van Zorgplein Lemmer. “Ik maak mensen graag enthousiast over Positieve Gezondheid.”

Het idee van Positieve Gezondheid sloot zó aan bij mijn visie – als een soort wetenschappelijk onderbouwde, rationelere versie daarvan – dat ik besloot de basismodule te volgen. Ik raad die training echt iedereen aan. Ik leerde er het spinnenweb  te gebruiken; iets wat ik nog altijd gebruik bij mensen in mijn praktijk.

Judith Verbeek is manueel therapeut en pilates docent. Sinds eind 2017 heeft ze haar eigen ‘gezonde centrum’, De Beweegruimte. ‘Ik heb hier Positieve Gezondheid centraal gesteld. Dat slaat ontzettend aan.’

Mondzorgverleners moeten leren om buiten het traditionele kader te stappen. Letterlijk, door niet in de behandelkamer te blijven, maar met mobiele units naar kwetsbare groepen te gaan – zoals ouderen in verzorgingstehuizen en mensen in achterstandswijken.

Loes Vos-Strijbosch is docent Mondzorgkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze staat aan de wieg van een minor waarin Positieve Gezondheid centraal staat. “Deze benadering is nieuw in ons vak. En zó belangrijk.”

Voor een Positieve Gezondheid-gesprek heb je als huisarts zeker twintig minuten nodig. Het helpt als patiënten voorbereid zijn, dus geef ik ze tegenwoordig de iPH-voorlichtingsfolders mee.

Brenda Ott heeft een huisartsenpraktijk in Zeist en is gespecialiseerd in proactieve zorgplanning voor ouderen. “Positieve Gezondheid biedt kansen voor patiënten met onbegrepen klachten en zelfs voor ongeneeslijk zieken.”

Onvoorwaardelijk meedoen en er mogen zijn: dat zit niet in onze maatschappij. Maar dat begint te veranderen.

Mariëtte Leegwater is beleidsadviseur bij gemeente Westerkwartier. Mede dankzij haar is Positieve Gezondheid daar nu dé basis voor beleid voor het sociaal domein. “We zijn er nog niet. Zorg kan nog veel menselijker.”

Hieronder een greep uit onze nieuwsberichten met praktijkvoorbeelden.

Visiedocument over vrijwilligerswerk wil waardering volgens dimensies van Positieve Gezondheid 

Stichting VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen) verzamelt gebruikte pruiken, reinigt en modelleert deze én brengt ze GRATIS terug in de maatschappij bij mensen die een pruik hard nodig hebben. Deze sociale stichting publiceerde onlangs een visiedocument over de inrichting van vrijwilligerswerk van de toekomst. Waar lopen vrijwillige organisaties tegenaan en hoe kunnen deze uitdagingen in de toekomst worden aangepakt? Vivienne van Leuken, die het document schreef, vindt dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de dimensies van Positieve Gezondheid.  

Dak- en thuislozen door Positieve Gezondheid in gesprek over eenzaamheid 

De organisatie HVO Querido helpt dak- en thuislozen door hen van een woning te voorzien. “Alleen een huis maakt ze beter”, aldus een straatarts. Met een dak boven hun hoofd, komen er echter andere aandachtspunten in beeld, zoals eenzaamheid. HVO Querido ontdekte Positieve Gezondheid en neemt nu deel in een EU-project, waardoor het gedachtegoed in meerdere landen wordt ingezet voor begeleiding van dak- en thuislozen. 

Met Positieve Gezondheid houdt Indekerngezond buurtbewoners mentaal fit

In het centrum van het Utrechtse Leidsche Rijn, om de hoek van de supermarkt, zit sinds twee jaar Indekerngezond. Een wijkplatform en ontmoetingscentrum waar Positieve Gezondheid centraal staat. Sinds de oprichting van het initiatief worden buurtbewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern hier welkom geheten door hartelijke hosts.

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”

Bij het opstellen van de nota Gezondheidsbeleid waren gemeenten en GGD’s nauw betrokken. Onder andere de gemeente Den Haag, waar in de afgelopen jaren al veelvuldig met Positieve Gezondheid is gewerkt. Welke uitdagingen ziet Den Haag voor het gezondheidsbeleid van de toekomst en hoe gaan zij zelf te werk met Positieve Gezondheid?

Gemeente Utrecht: “Iedereen, elk individu, elke organisatie, draagt bij aan de brede gezondheid”

De stedelijke ambitie van Utrecht is ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ en dat is uniek. De stad loopt voorop in de brede benadering van gezondheid en heeft daarom bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke nota Gezondheidsbeleid. Tinja Verkleij, adviseur Utrechts Volksgezondheidsbeleid, en Manja van Wezep, gezondheidsexpert bij de gemeente Utrecht, leggen uit hoe zij in de gemeente te werk gaan met Positieve Gezondheid.

Achterstandssituaties verkleinen: waarom het lukte in Limburg

De gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES zijn landelijk nauwelijks kleiner geworden. Ondanks alle inspanningen. Daarom moeten we steviger inzetten op een domein-overstijgende aanpak, zo bepleit de Landelijke nota gezondheidsbeleid. Daar weten ze in Limburg wel raad mee.

Deze maand in Nurse Academy GGZ: Positieve Gezondheid in de GGZ

Positieve Gezondheid sluit aan bij herstelondersteunend werken, omdat er bij beide een appel wordt gedaan op het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, ondanks dat er sprake is van een kwetsbaarheid of ziekte. Met het aanspreken van de eigen bron van veerkracht, wordt een betekenisvol leven centraal gesteld. Deze maand een […]

Hoe kun je Positieve Gezondheid verder brengen in een ziekenhuis?

Hoe kun je als ziekenhuis het concept Positieve Gezondheid vormgeven? Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis weten ze daar na vier jaar pionieren veel van.

Positieve Gezondheid: bewoners aan zet

Het zijn lang niet alleen zorgorganisaties die de aanzet geven tot Positieve Gezondheid in een wijk of regio. Neem de gemeente Texel. Daar zijn bewoners de belangrijkste uitvoerders van het concept.

Is het andere gesprek echt een ander gesprek?

Bij Esdégé-Reigersdaal, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, voeren medewerkers gesprekken vanuit het concept Positieve Gezondheid.