Positieve Gezondheid

Hoe verder?

Steeds meer mensen gaan met Positieve Gezondheid aan de slag. Wat is er zoal nodig om verder te komen? En wat is de rol van iPH?

Lees meer over het iPH

Positieve Gezondheid

Hoe verder?

Steeds meer mensen gaan met Positieve Gezondheid aan de slag. Wat is er zoal nodig om verder te komen? En wat is de rol van iPH?

Lees meer over het iPH

Werkwijze in essentie koesteren

Belangrijk is om Positieve Gezondheid uit te werken in de 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Anders volg je de aanpak maar ten dele, en is er dus eigenlijk geen sprake van Positieve Gezondheid. Daarom gaan we stimuleren dat de methode compleet wordt gevolgd, omdat ze zo ook is bedoeld.

Werkwijze in essentie koesteren

Belangrijk is om Positieve Gezondheid uit te werken in de 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Anders volg je de aanpak maar ten dele, en is er dus eigenlijk geen sprake van Positieve Gezondheid. Daarom gaan we stimuleren dat de methode compleet wordt gevolgd, omdat ze zo ook is bedoeld.

Beweging op gang houden

Positieve Gezondheid heeft een enorme vlucht genomen. Veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan, in een breed maatschappelijk veld. En er volgen er steeds meer. Daarbij komen ze tal van vragen tegen, die horen bij een veranderbeweging. iPH is de motor achter de vernieuwing. We brengen mensen met elkaar in verbinding om elkaar verder te brengen. Met kennis, inspiratie, ervaringen en voorbeelden.

Werken aan randvoorwaarden

Werken met Positieve Gezondheid is nieuw. Organisaties en zorgsystemen die ermee aan de slag gaan, zullen nieuwe oplossingen en randvoorwaarden moeten bedenken om tot resultaten te komen. Daarom helpen we met elkaar de belemmeringen in kaart brengen. En mobiliseren we denk- en doe-kracht om die belemmeringen met elkaar weg te nemen.

Beweging op gang houden

Positieve Gezondheid heeft een enorme vlucht genomen. Veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan, in een breed maatschappelijk veld. En er volgen er steeds meer. Daarbij komen ze tal van vragen tegen, die horen bij een veranderbeweging. iPH is de motor achter de vernieuwing. We brengen mensen met elkaar in verbinding om elkaar verder te brengen. Met kennis, inspiratie, ervaringen en voorbeelden.

Werken aan randvoorwaarden

Werken met Positieve Gezondheid is nieuw. Organisaties en zorgsystemen die ermee aan de slag gaan, zullen nieuwe oplossingen en randvoorwaarden moeten bedenken om tot resultaten te komen. Daarom helpen we met elkaar de belemmeringen in kaart brengen. En mobiliseren we denk- en doe-kracht om die belemmeringen met elkaar weg te nemen.

0