Positieve Gezondheid

Hoe verder?

Steeds meer mensen werken met Positieve Gezondheid. Wat is er zoal nodig om verder te komen? En wat is de rol van iPH?

Lees meer over het iPH

Positieve Gezondheid

Hoe verder?

Steeds meer mensen werken met Positieve Gezondheid. Wat is er zoal nodig om verder te komen? En wat is de rol van iPH?

Lees meer over iPH

Werkwijze in essentie koesteren

Belangrijk is om Positieve Gezondheid uit te werken in de 6 dimensies van gezondheid. Anders volg je de aanpak maar ten dele, en is er dus eigenlijk geen sprake van Positieve Gezondheid. Daarom gaan we stimuleren dat de methode compleet wordt gevolgd, omdat ze zo ook is bedoeld.

Werkwijze in essentie koesteren

Belangrijk is om Positieve Gezondheid uit te werken in de 6 dimensies van gezondheid. Anders volg je de aanpak maar ten dele, en is er dus eigenlijk geen sprake van Positieve Gezondheid. Daarom gaan we stimuleren dat de methode compleet wordt gevolgd, omdat ze zo ook is bedoeld.

Beweging op gang houden

Positieve Gezondheid neemt een enorme vlucht. Veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan, in een breed maatschappelijk veld. De vragenlijst Positieve Gezondheid is al meer dan 45.000 keer ingevuld. En er volgen er meer. Deze omvang is de basis van een verandering van denken in de zorg die nu gaande is. iPH is eigenaar van het gedachtegoed, ontwikkelt deze verder en brengt mensen met elkaar in verbinding om elkaar verder te brengen. Met kennis, inspiratie, ervaringen en voorbeelden. Bijvoorbeeld op onze inspiratiepagina.

Werken aan randvoorwaarden

Werken met Positieve Gezondheid is nieuw. Organisaties en zorgsystemen die ermee aan de slag gaan, zullen nieuwe oplossingen en randvoorwaarden moeten bedenken om tot resultaten te komen. Daarom helpen we met elkaar de belemmeringen in kaart brengen. En mobiliseren we denk- en doe-kracht om die belemmeringen met elkaar weg te nemen.

Beweging op gang houden

Positieve Gezondheid neemt een enorme vlucht. Veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan, in een breed maatschappelijk veld. De vragenlijst Positieve Gezondheid is al meer dan 45.000 keer ingevuld. En er volgen er meer. Deze omvang is de basis van een verandering van denken in de zorg die nu gaande is. iPH is eigenaar van het gedachtegoed, ontwikkelt deze verder en brengt mensen met elkaar in verbinding om elkaar verder te brengen. Met kennis, inspiratie, ervaringen en voorbeelden. Bijvoorbeeld op onze inspiratiepagina.

Werken aan randvoorwaarden

Werken met Positieve Gezondheid is nieuw. Organisaties en zorgsystemen die ermee aan de slag gaan, zullen nieuwe oplossingen en randvoorwaarden moeten bedenken om tot resultaten te komen. Daarom helpen we met elkaar de belemmeringen in kaart brengen. En mobiliseren we denk- en doe-kracht om die belemmeringen met elkaar weg te nemen.