Positieve Gezondheid op Wikipedia

 In Gesignaleerd, Nieuws

Positieve Gezondheid op Wikipedia

Sinds april is Positieve Gezondheid opgenomen in Wikipedia. Zo staat beschreven hoe het gedachtegoed is ontstaan, wat het inhoudt en hoe er tegen Positieve Gezondheid wordt aangekeken. Bekijk de pagina