Positieve Gezondheid om het personeelsverloop in de zorg te stoppen

 In Interview, Praktijk

Het verloop van personeel in de zorg is groot en het ziekteverzuim is hoog. Om daar iets aan te doen zet locatiemanager Marjan Nuyt Positieve Gezondheid in. ‘Medewerkers lopen sindsdien eerder bij me binnen als iets niet lekker loopt.’

Marjan Nuyt van zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep stuurt een locatie aan voor mensen met een beperking. Dagelijks ziet ze dat de impact van het werk groot kan zijn op de medewerkers. Vooral bij degenen die op groepen staan met veel moeilijk verstaanbaar gedrag. Denk aan schelden, spugen, aan haren trekken of zelfs letsel toebrengen aan de ander. ‘Medewerkers zeggen ook vaak: je staat altijd aan, je moet steeds alert zijn, je staat altijd op scherp. Er is nauwelijks ruimte voor even rust, een moment om te stoppen en te reflecteren. Bij hen is het verzuim en het verloop dan ook het grootst. Daarnaast kan het verzuim ook oplopen door fysieke belasting.’

Randvoorwaarden verbeteren

Zorgverzekeraar VGZ ziet ook dat de zorg door de zorgzwaarte een stevige wissel trekt op medewerkers. De verzekeraar wilde met Gemiva-SVG Groep kijken hoe de randvoorwaarden in het werk zijn te verbeteren. Want als medewerkers goed in hun vel zitten, is dat goed voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Er kwam extra geld voor een project om de vitaliteit en het werkplezier te vergroten. Daarnaast investeerde de organisatie zelf in een project met datzelfde doel – met ondersteuning van Vilans. Positieve Gezondheid speelt bij dit alles een belangrijke rol, op voorwaarde dat het in een veilige atmosfeer wordt gebruikt.

Uitval voorkomen

Hoe zet Nuyt zelf het instrument in? ‘Ik zie het als een ondersteunend middel om zicht te krijgen op waar iemand zit en wat er nodig is. Ik geef het mee aan medewerkers, als ik denk dat er meer speelt, zodat we het er daarna samen over kunnen hebben. Zo was er laatst een vrouw die vaak vrij nam, maar nooit opgeladen terugkwam op het werk. Toen we samen naar het spinnenweb keken, bleek dat ze thuis in zwaar weer zat. Ze had meer tijd nodig, ze wilde even in de luwte. Ik heb geregeld dat ze voor een half jaar minder op de groep staat. In de resterende uren ondersteunt ze mij – daar ben ik weer mee geholpen. Had ik dat niet gedaan, dan was ze zeker uitgevallen.’

Persoonlijke keuzes begrijpen

De kracht van het spinnenweb is ook dat je als werkgever persoonlijke keuzes van medewerkers beter gaat begrijpen. ‘We hebben bijvoorbeeld een jong iemand in dienst, die 22 uur wil werken. Je zou al snel denken: nou ja zeg, waarom geen 40? Ze vertelde echter dat ze veel dingen leuk vindt in het leven, en dat ze zich met 22 uur financieel prima redt. Zij hecht dus een andere waarde aan werk dan ik of jij misschien zou verwachten. Wat ook helemaal prima is, én goed om te weten.’

Meer bewustzijn goed voor alle partijen

Nuyt ziet dat het spinnenweb medewerkers meer bewust maakt. Welk cijfer geef ik mezelf op de verschillende onderdelen? Wat vertelt me dat? Wanneer is het goed voor me? En hoe kan een werkgever me helpen? ‘Medewerkers vinden het fijn om zelf keuzes te kunnen maken en invloed te hebben op hun werk. Ze kunnen werk dan beter inpassen binnen hun persoonlijke situatie. Ze vinden het ook fijn te merken dat hun werkgever meedenkt, zelfs als de oorzaak van verzuim niet ligt in het werk. Er zijn vaak oplossingen mogelijk die ze zelf niet konden voorzien. Soms kunnen kleine aanpassingen in het werk al een groot effect hebben. Dat is goed voor hen, voor de klant én voor de werkgever.’

Nog twee tips van Marjan Nuyt:

  • Wees congruent

‘Je kunt als leidinggevende niet werken met Positieve Gezondheid als je er zelf niks mee hebt. Het moet in je DNA zitten: geregeld de tijd nemen om even te checken hoe het met jouzelf gaat en wat er beter kan. Laat ook zien dat je zelfbewust je keuzes maakt als het gaat om werk, voeding of vrije tijd. Anders ben je niet geloofwaardig in het gesprek dat je voert.’

  • Maak het niet te zweverig

‘Wordt het te veel praten over en met elkaar, dan wordt het al snel zweverig voor onze beroepsgroep. We zijn meer doeners. Je kunt ons beter gelijk aan de slag zetten met het spinnenweb en het zelf laten ervaren. We hebben hier ook een hele discussie gehad of we het project echt wel ‘werkgeluk’ (zoals Vilans het noemt) moesten noemen. Dat leek ons niet zo kansrijk. Je hoort het al gonzen: wat is dat nou weer, geluk, waar gaat dat nou weer over? Uiteindelijk hebben we het werkplezier genoemd. Daar kunnen we ons allemaal gelijk iets bij voorstellen: het plezier waarmee je naar je werk gaat – of niet.’

Marjan Nuyt verzorgt op 5 november een workshop over het inzetten op werkplezier voor zorgorganisaties tijdens het Vilans-iPH congres in Amersfoort.