Positieve Gezondheid in Visiedocument Medisch Specialist 2025

 In Algemeen, Professional

Lees hier het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Op pagina 11: 01 Toekomstbeeld, ‘Positieve Gezondheid als uitgangspunt’.