Positieve Gezondheid helpt als de rek eruit is in de huisartsenpraktijk

 In Onderzoek

Sigrid van der Zanden wilde met haar bacheloronderzoek (studierichting Beleid & Management Gezondheidszorg) verkennen of Positieve Gezondheid het aantal verwijzingen naar de tweede lijn helpt verminderen. Ze vond weinig aanwijzingen in de literatuur en besloot dit te onderzoeken. Ze interviewde 3 huisartsen die werken met Positieve Gezondheid en 4 huisartsen die dat niet doen.

 

Minder verwijzingen naar de tweede lijn

Uit die gesprekken bleek dat artsen die werken met Positieve Gezondheid, minder doorverwijzen naar de tweede lijn. ‘Sterker nog’, zo vertelt Van der Zanden: ‘ze hebben zelfs de indruk dat het aantal consulten in hun eigen praktijk terugloopt door te werken met Positieve Gezondheid. Bijvoorbeeld omdat patiënten problemen hebben, waar hulp uit het sociaal domein veel beter bij past. Daar verwijzen ze hen dan naar door.’

 

Zoeken naar manier om werkdruk te verlagen

Maar wat haar nog het meest verraste, was de bijvangst van haar onderzoek. ‘De huisartsen die niet werkten met Positieve Gezondheid, gaven aan dat zij een hoge werkdruk ervaren bij het uitoefenen van hun beroep. Die druk is veel hoger dan jaren geleden. De uiterste rek is bereikt, zo vertelde een van de huisartsen. Het besef groeit dat er een andere werkwijze nodig is om die werkdruk te doorbreken. Maar hoe dan?, vragen zij zich af.’

 

Artsen die de omslag al gemaakt hebben

De huisartsen die met Positieve Gezondheid werken, ervaarden juist veel minder druk en stress, zo bleek uit de gesprekken. Zij hebben die omslag naar een andere werkwijze al gemaakt. ‘Ze haalden meer voldoening uit hun werk omdat ze langer de tijd nemen voor patiënten en zo dieper op de problemen van patiënten kunnen ingaan. Hun ervaring is ook dat de patiënten meer tevreden zijn en minder snel weer terugkomen voor een nieuw consult.’

 

Tijd winnen door tijd te investeren

Opvallend is ook dat de huisartsen die niet werken met Positieve Gezondheid zich nauwelijks kunnen voorstellen dat Positieve Gezondheid de werkdruk kan helpen verminderen. ‘Voor hun gevoel is het niet met elkaar in overeenstemming: nog meer tijd nemen voor een consult, terwijl je je al drie slagen in de rondte moet werken om iedereen te helpen. Dat die investering juist tijd zal besparen, is nauwelijks voorstelbaar.’

 

Elkaar overtuigen

Hoe kunnen deze huisartsen dan toch Positieve Gezondheid leren kennen en zelf ontdekken of het iets voor ze is? ‘Een van de huisartsen die ik sprak, zag Positieve Gezondheid totaal niet zitten toen ze ervan hoorde. Totdat ze Machteld Huber, zelf oud-huisarts, daarover hoorde spreken. Nu werkt ze zelf ook met het concept. Zonder dat verhaal had ze die stap misschien nooit gezet. Ik denk dat het vooral de huisartsen zelf zijn die aan elkaar kunnen laten zien hoe het werkt en wat het oplevert. Wie kan het verhaal beter vertellen dan zijzelf?’

 

Kennis en ervaring uitwisselen?

Wil je met collega-huisartsen kennis en ervaring uitwisselen over werken met Positieve Gezondheid? Meld je dan aan bij de werkgroep Huisartsen Positieve Gezondheid op 1sociaaldomein.nl.

 

Meer lezen over de verkennende gesprekken met huisartsen?

Bekijk hier de afstudeerscriptie van Sigrid van der Zanden (pdf)