Partnerovereenkomst met Bettery Institute

 In Partners

iPH en Bettery Institute hebben op 1 juli een partnerovereenkomst getekend. Hiermee gaan beide instituten samenwerken om Positieve Gezondheid te stimuleren, verspreiden en verder te ontwikkelen.

Bettery wordt trainingspartner van iPH. De ambitie is om de beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) te versnellen door het aanbieden van kwalitatieve trainingen rondom persoonsgerichte zorg en specifiek de Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’. iPH en de nieuwe trainingspartner willen van elkaar leren en samen kennis en praktijkervaring vergroten. Ervaringen van de trainers worden geëvalueerd en meegenomen bij de doorontwikkeling van toekomstige trainingen.

Waarom Bettery?

Het doel van deze game changer in de zorg is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid, zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. Daarbij gaan ze ervan uit dat dit beter werkt vanuit eigen wil en motivatie dan wanneer een autoriteit dat voorschrijft. iPH onderschrijft deze missie en visie.

Eerder dit jaar op 8 mei is ook Visiom Academie trainingspartner van iPH geworden. Visiom zet zich al jaren in voor het trainen van professionals die anderen willen stimuleren om meer regie te nemen over hun gezondheid en welzijn.

Zo werkt iPH met verschillende organisaties samen om Positieve Gezondheid te implementeren. Bekijk ze hier. Het doel van partnerschap is kennis en ervaringen uit te wisselen en (zorg)professionals die al werken of willen werken met Positieve Gezondheid te verbinden.