Koplopertafels

Ontwikkelen doen we samen

Verschillende beroepsgroepen en organisaties willen het werken met Positieve Gezondheid verder ontwikkelen. Wat biedt het bijvoorbeeld voor mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen of werkvelden? Hoe kun je het werken met Positieve Gezondheid toepasbaar maken? 

Aan de koplopertafels brengt iPH mensen samen die Positieve Gezondheid verder willen brengen. Zij brengen hun eigen deskundigheid in en komen met elkaar tot inzichten, handvatten en nieuwe instrumenten, zoals foldermateriaal en aangepaste tools. iPH faciliteert en ondersteunt deze tafels. Wil je op de hoogte blijven van uitkomsten van de koplopertafels? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit zijn de koplopertafels:

  • Koplopertafel Positieve Gezondheid en Meetinstrumenten
  • Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk
  • Koplopertafel Positieve Gezondheid en Laaggeletterdheid
  • Koplopertafel Positieve Gezondheid en Publieke Gezondheid
  • Koplopertafel Positieve Gezondheid en Ouderen

Koplopertafels

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk

In deze notitie beoogt iPH in samenwerking met de koplopertafel een handreiking te geven hoe Positieve Gezondheid toegepast kan worden op de werkvloer. Daarbij ligt de nadruk op hoe ‘het andere gesprek’ gevoerd kan worden. En waar je rekening mee moet houden als je het gedachtegoed wilt implementeren.

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Ouderen

In deze notitie beoogt iPH in samenwerking met de koplopertafel een handreiking te geven hoe Positieve Gezondheid toegepast kan worden bij de doelgroep ouderen. Daarbij ligt de nadruk op hoe ‘het andere gesprek’ gevoerd kan worden.

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Meetinstrumenten

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. iPH publiceerde een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.

Inspiratie uit Koplopertafels

Handreiking voor op de werkplek: dialoog tussen werkgevers en werknemers kan van start

Er valt veel te winnen voor werkgevers als zij Positieve Gezondheid zouden omarmen. Dat verwacht bedrijfsarts Kees van der Ploeg. Hij schreef mee aan de iPH-handreiking over Positieve Gezondheid op de werkplek, die in september verscheen. Welke tips heeft Van der Ploeg?

Hoe je Positieve Gezondheid kunt inzetten bij ouderen

Er leven veel vragen over de inzet van Positieve Gezondheid in de zorg voor ouderen. iPH nodigde daarom experts uit aan een speciale koplopertafel om advies te geven. Dat leverde een handreiking en een toolbox op. Manon Vanderkaa (seniorenorganisatie KBO-PCOB) en Machteld Huber (iPH) vertellen over de waarde ervan.

‘Veel mensen schrikken als we vertellen hoe vaak laaggeletterdheid voorkomt’

Sinds juni brengt iPH de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid uit. Die is speciaal ontwikkeld voor laaggeletterden. ‘We dachten: die maken we even. Maar daar kwam meer bij kijken dan we aanvankelijk dachten.’

Hoe valt Positieve Gezondheid te meten?

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. Onlangs publiceerde iPH een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.

iPH lanceert vierde versie: Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

Na de volwassenen-, kind- en jongerentool werd gisteren de vierde versie van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid in Tiel gelanceerd: de eenvoudige tool.

Werkzame elementen van Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid

De Koplopertafel Publieke Gezondheid zet in op inspireren met voorbeelden, verbinden en versnellen. Dit rondom de centrale vraag: Kunnen GGD’en of gemeenten Positieve Gezondheid ook inzetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt.