Onderzoek

Meer onderzoek nodig

Positieve Gezondheid wint aan populariteit en brengt interessante uitdagingen met zich mee. Hoe krijgen we bijvoorbeeld het begrip goed hanteerbaar? Wat werkt wel en wat niet? En hoe evalueren we de effecten?

iPH inspireert, stimuleert en faciliteert wetenschappers om nader onderzoek te doen naar de methode en de transitie in zorg en welzijn.

Hoe kwam dit tot stand?

Onderzoek

Meer onderzoek nodig

Positieve Gezondheid wint aan populariteit en brengt interessante uitdagingen met zich mee. Daarom zien we graag dat onderzoek een belangrijke rol speelt bij de verdere ontwikkeling ervan.

Positieve Gezondheid breng tal van uitdagingen en boeiende vraagstukken met zich mee. Hoe verhoudt Positieve Gezondheid zich bijvoorbeeld tot andere benaderingen? En wat valt volgens het nieuwe gezondheidsconcept nog onder gezondheid, en wat niet meer?

Resultaten koplopertafels

Machteld Huber in BMJ

Hoe meet je gezondheid?

Hoe kwam Positieve Gezondheid tot stand?

Positieve Gezondheid ontwikkelt zich bovendien verder aan de hand van ervaringen en nieuwe inzichten. Hoe krijgen we het begrip goed hanteerbaar? Wat werkt wel en wat niet? Wat zijn de toepassingsmogelijkheden? En hoe evalueren we de effecten?

Daarom inspireert, stimuleert en faciliteert Institute for Positive Health (iPH) wetenschappers om nader onderzoek te doen naar de methode en naar de transitie in zorg en welzijn die daarmee samenhangt.

Lees hier het onderzoek van Machteld in BMJ.

Eens van gedachten wisselen? We komen graag in contact.

bmj-health

Positieve Gezondheid ontwikkelt zich bovendien verder aan de hand van ervaringen en nieuwe inzichten. Hoe krijgen we het begrip goed hanteerbaar? Wat werkt wel en wat niet? Wat zijn de toepassingsmogelijkheden? En hoe evalueren we de effecten?

Daarom inspireert, stimuleert en faciliteert Institute for Positive Health (iPH) wetenschappers om nader onderzoek te doen naar de methode en naar de transitie in zorg en welzijn die daarmee samenhangt.

Eens van gedachten wisselen? We komen graag in contact.

bmj-health