Magazine Positieve Gezondheid

 In LNG, Nieuws

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen. Hij gaf in een exclusief interview met iPH aan welke uitdagingen hij ziet en hij is optimistisch dat het gaat lukken. Daarnaast zijn er vele mensen geïnterviewd over hoe zij dit op lokaal niveau toepassen én vermelden we handige links.

Download het kleurrijke Magazine of bestel 10 stuks via onze site.