Louis Bolk Instituut: Aan de slag met Positieve Gezondheid

 In Macro, Meso, Micro, Nano

Door de focus te verschuiven en gezondheid meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over de invulling van zorg en preventie. Het wordt duidelijk dat niet alleen zorgverleners, maar ook anderen een rol hebben in het organiseren van gezondheid. Milieu, leefomgeving en gezondheid hebben dus heel veel met elkaar te maken.

Dat betogen Sjef Staps (projectleider Duurzame Ontwikkeling) en Herman van Wietmarschen (onderzoeker Voeding & Gezondheid) van het Louis Bolk Instituut. In het Tijdschrift Milieu vertellen ze over een nieuwe aanpak die zowel de gezondheid als de kwaliteit van de leefomgeving bevordert. Deze aanpak sluit bovendien aan bij de nieuwe Omgevingswet.

Klik op de link om het artikel te lezen: tijdschrift-milieu-2019-4-aan-de-slag-met-positieve-gezondheid-p26-28