Jet Bussemaker wijst in interview met Zorgvisie op Positieve Gezondheid: ‘Aansturing van de zorg moet anders’

 In In de pers

Mensen ontvangen lang niet altijd de juiste zorg en we zijn het perspectief van de burgers kwijtgeraakt. Dit stelt voormalig staatssecretaris van het ministerie van VWS Jet Bussemaker in een interview met Zorgvisie. Bussemaker is nu hoogleraar bij het LUMC en de Universiteit Leiden. Haar leerstoel is ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’. Sinds maart 2019 is ze ook voorzitter bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

De oude verzorgingsstaat verzorgde mensen van de wieg tot het graf. Daarna kwam het neoliberalisme met het concept van de eigen verantwoordelijkheid en de overheid die wil dat burgers participeren. Maar lang niet iedereen kan participeren, is de conclusie van Bussemaker.

De RVS-voorzitter spreekt over het stimuleren van weerbaarheid van burgers via een proactief activerend beleid en noemt daarbij ook Positieve Gezondheid: “Er is ook een link met Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Je kunt niet alles fixen met een medische oplossing. Mensen moeten weerbaar zijn. De levering van zorg moet integraal zijn.”

De toekomst vraagt volgens Bussemaker om multidisciplinaire samenwerking van het vakmanschap. Artsen en verpleegkundigen zouden meer samen opgeleid moeten worden. Kennis en ervaring moeten naast een diploma ook gewaardeerd worden.

De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op voor de komende jaren. Op 10 oktober zal de RVS op zijn jaarlijkse conferentie de uitkomsten van een vragenlijst over de zorg presenteren. Begin 2020 wordt de agenda gepresenteerd.

Lees het interview met Jet Bussemaker in Zorgvisie hier.

Beeld: Paul Tolenaar