Missie en Visie

Hier staan wij voor

iPH is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid.

Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven.

Visie
iPH wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.

Voor de periode 2019-2021 werken we verder aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van Positieve Gezondheid door implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit gebeurt op de niveaus: nano, micro, meso, macro. En in de domeinen: beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

Daarbij zijn onze doelstellingen:

  • Implementatie van Positieve Gezondheid in landelijk, lokaal en rijksbeleid;
    VWS, provincies en gemeentes, verzekeraars en beroepsorganisaties.
  • Implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van zorginstellingen en organisaties.
  • Onderzoek naar de effecten, toepassingen en implementatie van Positieve Gezondheid ten behoeve van wetenschappelijke verankering.
  • Implementatie en kwaliteitsborging van Positieve Gezondheid in het onderwijs op alle niveaus in medische curricula, opleidingen en (op termijn) in primair onderwijs.

De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in ons werkplan aan de hand van het DIN-model (Doelen, Inspanningen en Netwerk).

Kernwaarden
Deze kernwaarden vormen ons kompas: positief, gezaghebbend, krachtig en gul.

Lees meer over Positieve Gezondheid

Missie en Visie

Hier staan wij voor

Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Visie
We willen de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.
Uitgangspunten zijn:
– Het meenemen van alle 6 de dimensies van Positieve Gezondheid
– Het ‘andere gesprek’, waarin het gaat om wat mensen zelf belangrijk vinden en wat zij zouden willen veranderen
– Handelingsperspectieven bieden op alle dimensies. Daarin liggen de voorwaarden besloten om mensen op weg te helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven.

Lees meer over Positieve Gezondheid