Missie en Visie

Hier staan wij voor

Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Visie
We willen de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.
Uitgangspunten zijn:
– Het meenemen van alle 6 de dimensies van Positieve Gezondheid
– Het ‘andere gesprek’, waarin het gaat om wat mensen zelf belangrijk vinden en wat zij zouden willen veranderen
– Handelingsperspectieven bieden op alle dimensies. Daarin liggen de voorwaarden besloten om mensen op weg te helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven.

Lees meer over Positieve Gezondheid

Missie en Visie

Hier staan wij voor

Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Visie
We willen de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.
Uitgangspunten zijn:
– Het meenemen van alle 6 de dimensies van Positieve Gezondheid
– Het ‘andere gesprek’, waarin het gaat om wat mensen zelf belangrijk vinden en wat zij zouden willen veranderen
– Handelingsperspectieven bieden op alle dimensies. Daarin liggen de voorwaarden besloten om mensen op weg te helpen naar een veerkrachtig en betekenisvol leven.

Lees meer over Positieve Gezondheid

ANBI-status

Institute for Positive Health is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI-status, ze is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Downloads

0