Mensen

Het team achter Positieve Gezondheid.

iPH bestaat uit een klein en slagvaardig team met daaromheen meerdere vertrouwde experts die we op onderdelen inzetten. Onze Raad van Toezicht houdt ons scherp en denkt met ons mee.

Bestuur

Initiatiefnemer van iPH, voormalig huisarts en onderzoeker. Geïnspireerd door haar eigen ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Het concept is gebaseerd op veerkracht en eigen regie. Ook ontdekte ze een groot verschil in denken over gezondheid tussen patiënten en hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met 6 dimensies van gezondheid, noemde ze Positieve Gezondheid. In 2012 ontving zij daarvoor een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd zij uitgeroepen tot meest
invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg.

Nevenfuncties
– Lid Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en
Voeding (RIDLV)
– Lid netwerk Immunowell
– Lid netwerk Nutrition in Transition
– Lid Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (inmiddels
opgeheven)
– Freelance onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, Driebergen

Raad van toezicht

Team iPH / Positieve Gezondheid

0