Mensen

Het team achter Positieve Gezondheid.

iPH bestaat uit een klein en slagvaardig team met daaromheen meerdere vertrouwde experts die we op onderdelen inzetten. Onze Raad van Toezicht houdt ons scherp en denkt met ons mee.

Bestuur

Initiatiefnemer van iPH, voormalig huisarts en onderzoeker. Geïnspireerd door haar eigen ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Het concept is gebaseerd op veerkracht en eigen regie. Ook ontdekte ze een groot verschil in denken over gezondheid tussen patiënten en hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met 6 dimensies van gezondheid, noemde ze Positieve Gezondheid. In 2012 ontving zij daarvoor een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd zij uitgeroepen tot meest
invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg.

Nevenfuncties

 • Lid Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en
  Voeding (RIDLV)
 • Lid netwerk Immunowell
 • Lid netwerk Nutrition in Transition
 • Lid Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (inmiddels
  opgeheven)
 • Freelance onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, Driebergen

Leonique Niessen is vanaf juni 2018 interim zakelijk directeur. Zij is opgeleid als bedrijfskundige in de zorg en begon haar carrière bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Eerste bestuurlijke ervaring heeft zij opgedaan als bestuurssecretaris bij de Nederlandse Zorgfederatie. Als directeur van Turner Gezondheidzorg adviseerde zij ziekenhuizen en verpleeghuizen op het terrein van patientenlogistiek, capaciteitsmanagement en besturing- en organisatievraagstukken. Daarna is zij haar eigen bureau gestart, waar zij als interim manager opdrachten vervulde bij ziekenhuizen, huisartsenposten en verpleeghuizen. Zij was tot 2018 ruim zeven jaar directeur van Santeon, de nationale ziekenhuisgroep van zeven topklinische ziekenhuizen. Naast de functie als zakelijk directeur a.i. iPH is zij op dit moment tevens actief in een aantal Raden van Toezicht.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Equipe Zorgbedrijven
 • Lid Raad van Toezicht Reinaerde
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
 • Lid Raad van Commissarissen Ziekenhuis Bernhoven

Raad van toezicht

Team iPH / Positieve Gezondheid

Maak ook kennis met onze enthousiaste en deskundige trainers en sprekers die de trainingen en lezingen voor iPH begeleiden.

0