iPH lanceert vierde versie: Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

 In Burger, Koplopertafels

Na de volwassenen-, kind- en jongerentool werd gisteren de vierde versie van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid in Tiel gelanceerd: de eenvoudige tool. Dit gebeurde tijdens de conferentie ‘Taal en Gezondheid’ in aanwezigheid van 150 deelnemers. Het eerste papieren exemplaar van de eenvoudige tool werd in ontvangst genomen door taalambassadeur Jose Brunselaar.

Taalheld Jose Brunselaar ontvangt het eerste papieren exemplaar van de eenvoudige tool van directeur Machteld Huber.

De eenvoudige tool is een gespreksinstrument dat is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen, maar andere geïnteresseerden kunnen de tool ook gebruiken. De tool helpt de doelgroep na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze willen doen om zich gelukkiger te voelen. Brunselaar heeft zelf met laaggeletterdheid te maken gehad en is nu begeleider van taalklassen voor laaggeletterden. Ze zet zich in voor een geletterd Nederland en maakte deel uit van het testteam van de eenvoudige tool.

De basis van de eenvoudige tool ligt in de eerste versie, de volwassenentool (taalniveau B1), alleen is de taal vereenvoudigd. Ook wordt bij de eenvoudige tool meer gebruikgemaakt van symbolen die gevoelens helpen duiden. Verder is de tool uitvoerig getest door laaggeletterden en mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

Hoe werkt de eenvoudige tool?
Er is een digitale en papieren versie beschikbaar. De tool werkt als volgt: eerst beantwoord je een vragenlijst. Dan geef je de zes dimensies van je gezondheid een cijfer. Deze vul je vervolgens in op het ‘spinnenweb’. Hierdoor ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment. Zo helpt de tool mensen om na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze vervolgens kunnen doen om zich beter te voelen.

De digitale versie van de eenvoudige tool heeft daarbij een voorleesfunctie. De papieren versie komt samen met het begeleidingsdocument voor zorgprofessionals. Dit document biedt professionals handvaten bij het bespreken van de thema’s waar bijvoorbeeld laaggeletterden tegenaan lopen. Dat gesprek vraagt namelijk om een aangepaste benadering.

De Koplopertafel Laaggeletterden met Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam en Bibliotheek Rivierenland.

Er is een jaar gewerkt aan de tool. Nadat de vraag kwam uit het veld en van de doelgroep is het Institute for Positive Health samen gaan zitten met een aantal organisaties. Zo ontstond de Koplopertafel Laaggeletterden met: Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam en Bibliotheek Rivierenland.

Voor het eerst onderzoek naar laaggeletterdheid per sector
Dat er vraag is naar een eenvoudige versie van het gespreksinstrument van iPH, werd deze week ook duidelijk toen de resultaten van een studie in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven bekend werden gemaakt: ‘Tussen de 34 en 40 procent van de werknemers in de schoonmaak, bouw en industrie, productie en landbouw en keuken kan nauwelijks lezen en schrijven.’ Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de mate van laaggeletterdheid per sector.

Volgens de studie hebben in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden en het toepassen van gezondheidsvaardigheden (bron: https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers)

Voor iPH is bovenstaande tendens herkenbaar. Daarom is er naast de digitale versie van de eenvoudige tool  – met voorleesfunctie – ook een papieren versie inclusief begeleidingsdocument voor zorgprofessionals.

 

Links en meer informatie:


Direct naar de tool


Hoe werkt de tool? (video)


Alle tools op een rijtje

De vier tools van iPH zijn te vinden op Mijn Positieve Gezondheid:


Bestel de flyer

  • Wil je de eenvoudige tool onder de aandacht brengen van de doelgroep of andere geïnteresseerden? Bestel dan de flyer.