Inspiratie

Berichten over Positieve Gezondheid

 • Alles
 • 4 domeinen - Beleid
 • Academie
 • Algemeen
 • Beleid
 • Blog
 • Burger
 • Evenementen
 • Gesignaleerd
 • In de pers
 • Interview
 • iPH
 • Kind & Jeugd
 • Koplopertafels
 • Laaggeletterdheid
 • LNG
 • Macro
 • Meetinstrumenten
 • Meso
 • Micro
 • Nano
 • Nieuws
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Opleidingen
 • Ouderen
 • Partners
 • Positieve Gezondheid
 • Praktijk
 • Praktijkvoorbeelden
 • Professional
 • Serie coronatijd
 • Tegengeluiden
 • Tips van Machteld
 • Uncategorized
 • Video's
 • Wetenschap
 • Wetenschappelijke Publicatie

Urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), zet zich samen met vele medici, wetenschappers en bestuurders in om een positieve bijdrage te leveren aan de missie van het ministerie van VWS: “Nederland gezond en wel”. Daarom heeft deze groep op 11 november een oproep gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de kennis van de Nederlander te vergroten over het positieve effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem. Dit blijkt van groot belang in de actuele strijd tegen COVID-19.

Angelique Schuitemaker en Machteld Huber zijn namens IPH mede ondertekenaars. Een gezonde leefstijl bevordert namelijk niet alleen de lichamelijke conditie, maar heeft ook bewezen positieve effecten op het mentale welzijn. Een belangrijk aspect tijdens deze pandemie.

ABAN accreditatie voor Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’

Goed nieuws voor (huis)artsen die de Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ willen volgen. Sinds 17 oktober 2020 is de Basismodule geaccrediteerd voor ABAN, Cluster 1, 2 en 3 voor 13 punten.

De Basismodule was al geaccrediteerd voor: Kwaliteitsregister V&VN (14 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (13 punten), Keurmerk Fysiotherapie (15 punten) en Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (13,5 punten).

Meer weten over deze training? Of direct inschrijven?

Visiedocument over vrijwilligerswerk wil waardering volgens dimensies van Positieve Gezondheid 

Stichting VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen) verzamelt gebruikte pruiken, reinigt en modelleert deze én brengt ze GRATIS terug in de maatschappij bij mensen die een pruik hard nodig hebben. Deze sociale stichting publiceerde onlangs een visiedocument over de inrichting van vrijwilligerswerk van de toekomst. Waar lopen vrijwillige organisaties tegenaan en hoe kunnen deze uitdagingen in de toekomst worden aangepakt? Vivienne van Leuken, die het document schreef, vindt dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de dimensies van Positieve Gezondheid.  

Lancering boek ‘Klein geluk als je ziek bent’

Op 13 oktober publiceerden Maria Grijpma en Inge Jager hun boek ‘Klein geluk als je ziek bent’. Aan de hand van Positieve Gezondheid bespreken de schrijfsters van eerdere boeken ‘Handboek voor klein geluk’ en ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ hoe je de dimensies van het spinnenweb kunt inzetten, wanneer je ziek bent. Boordevol praktische tips en handvatten om het leven wat lichter te maken.

GezondNu belicht Positieve Gezondheid

In het oktobernummer van het magazine GezondNu zwaaide huisarts, bestuurslid Vereniging Arts & Leefstijl, spreker en auteur Tamara de Weijer de scepter als gasthoofdredacteur. Kopstuk van het magazine was voor haar Machteld Huber en haar Positieve Gezondheid, het concept dat de medisch-analytische zorg een impuls gaf om breder naar gezondheid te kijken.  

Dak- en thuislozen door Positieve Gezondheid in gesprek over eenzaamheid 

De organisatie HVO Querido helpt dak- en thuislozen door hen van een woning te voorzien. “Alleen een huis maakt ze beter”, aldus een straatarts. Met een dak boven hun hoofd, komen er echter andere aandachtspunten in beeld, zoals eenzaamheid. HVO Querido ontdekte Positieve Gezondheid en neemt nu deel in een EU-project, waardoor het gedachtegoed in meerdere landen wordt ingezet voor begeleiding van dak- en thuislozen. 

Jongeren veerkrachtig maken door over gevoel te praten 

Uit cijfers blijkt dat veel jongeren en jongvolwassenen in Nederland prestatiedruk ervaren en hoge eisen aan zichzelf stellen. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is zelfs één van de doelstellingen om in 2024 voldoende kennis over de aard, omvang en determinanten van mentale gezondheid bij jongeren te hebben. De Health Innovation School (HIS), editie Zuid Oost Nederland, heeft dit actuele vraagstuk voorgelegd aan een team van professionals in de zorg: Hoe vergroten we mentale veerkracht onder jongeren tussen de 13 en 23 jaar? Ook vanuit iPH is meegedacht. Het HIS-team ontwikkelde de Taal van de Emotie. Door te praten over gevoel kunnen jongeren veerkrachtiger worden en zou de ervaren druk afnemen.   

Optreden Machteld Huber in uitzending Zembla 

Nog eenmaal gaan staan voor waar je in gelooft, dat wilde Machteld Huber als pionier in haar vakgebied. In 2005 deed Machteld als projectleider bij het Louis Bolk Instituut in opdracht van het ministerie van Landbouw samen met TNO, Wageningen Universiteit en Instituut voor Voedselveiligheid Rikilt onderzoek naar de vraag of biologisch gevoerde kippen gezonder zijn.

Programma Vitaal Bedrijf zet in op Positieve Gezondheid op de werkvloer

Op 5 oktober ging het programma Vitaal Bedrijf van start, ontwikkeld door Vitaal Bedrijf, Mediquest en Institute for Positive Health in opdracht van het ministerie van SZW en VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het online platform biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor bedrijven van 10 tot 250 medewerkers om met vitaliteit aan de slag te gaan. Dit wordt gedaan door middel van een scan, advies op maat en informatie over mogelijke activiteiten voor het bedrijf. Er is een grote rol weggelegd voor het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in het programma.

Vragen en antwoorden over de uitzending van Zembla met Machteld Huber van 22 oktober

Op 22 oktober verscheen Machteld Huber in de uitzending van Zembla. Zembla deed onderzoek naar de toedracht van een conflict rondom ‘het kippenexperiment’. Lees de Q&A hieronder voor meer context over de uitzending. Waar gaat de uitzending over? In 2005 gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met Rabobank en Triodos Bank, een groep […]

iPH voorlopig niet op kantoor

Omdat wij u en ons team niet onnodig willen blootstellen aan risico’s, werkt het Institute for Positive Health voorlopig vanuit huis. Dit geheel in lijn met de aangescherpte maatregelen die het kabinet op dinsdag 13 oktober heeft afgekondigd. Dat betekent ook dat onze geplande activiteiten op locatie de komende periode digitaal zullen plaatsvinden. Wij hopen […]

Nieuwe animatie over Positieve Gezondheid gelanceerd op Congres De Week van Arts en Leefstijl

Wilt u weten hoe het écht met u gaat? Dan vult u het spinnenweb van Positieve Gezondheid in op www.mijnpositievegezondheid.nl. Door middel van de digitale vragenlijst krijgt u meer inzicht in uw gezondheid. Maar hoe werkt dat nu precies? Bekijk daarvoor de nieuwe animatie over Mijn Positieve Gezondheid.

eBook: Aandacht voor Positieve Gezondheid in Sociaal Werk

Steeds meer sociaalwerkorganisaties gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. Dit betekent vanuit een andere invalshoek kijken naar je medewerkers. Het accent ligt op veerkracht en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. Onlangs verscheen het eBook Aandacht voor Positieve Gezondheid in Sociaal Werk van Sociaal Werk Werkt! van FCB (een arbeidsmarktfonds).

Patiënten levensbreed ondersteunen in coronatijd

De coronacrisis is veel meer dan alleen een medische crisis. Hoe kunnen professionals inwoners levensbreed ondersteunen, zonder zich belemmerd te voelen door het systeem? Hoe zorg je ervoor dat de wensen van de cliënt of burger centraal staan?

Met Positieve Gezondheid houdt Indekerngezond buurtbewoners mentaal fit

In het centrum van het Utrechtse Leidsche Rijn, om de hoek van de supermarkt, zit sinds twee jaar Indekerngezond. Een wijkplatform en ontmoetingscentrum waar Positieve Gezondheid centraal staat. Sinds de oprichting van het initiatief worden buurtbewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern hier welkom geheten door hartelijke hosts.

Machteld Huber en de dimensie Dagelijks functioneren

De afgelopen maanden liet Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Er ontbrak er nog een: dagelijks functioneren.

#Missie Veerkracht

Sinds Covid-19 ons land tot stilstand bracht, stoeien we met het begrip veerkracht. Hoe blijven we veerkrachtig, wanneer alle zekerheden plotseling wegvallen? De afgelopen periode heeft uitgewezen dat veel mensen daar eigenlijk best goed toe in staat zijn. Veel jongeren accepteerden de situatie bijvoorbeeld zonder morren.

Magazine Positieve Gezondheid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook […]

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Door heel Nederland wordt gewerkt met Positieve Gezondheid. Maar wat is nu precies de impact van het werken met Positieve Gezondheid? En hoe kunnen we het effect hiervan meten? Daarvoor ontwikkelt iPH een ‘Evaluatiewijzer’ in samenwerking met onze gebruikers van Positieve Gezondheid.

Onderzoek naar Zelfmanagement in relatie tot Positieve Gezondheid

Het wijkplatform Indekerngezond in het Utrechtse Leidsche Rijn was voor onderwijskunde-studente Christianne Dingemanse onderwerp van onderzoek in haar scriptie. Zij onderzocht hoe Positieve Gezondheid wijkbewoners ondersteunt bij zelfmanagement van gezondheid.

Artikel Gezondgids 2002-08 ‘je bent meer dan je ziekte’

Onlangs is in het tijdschrift Gezondgids van de Consumentenbond een dubbelinterview geplaatst met Machteld Huber en Jan Walburg met de centrale vraag: ‘Hoe zorg je ervoor dat je je leven niet laat bepalen door een chronische ziekte of beperking?’. Download hier het hele artikel. Tekstschrijver: Dewi Gigengack

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

De nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 heeft oog voor gezondheid in de volle breedte. Positieve Gezondheid wordt als paraplu voor deze benadering en als gedachtegoed nadrukkelijk genoemd. Staatssecretaris Paul Blokhuis denkt dat Nederland klaar is voor de shift. “Iedereen voelt dat dit Nederland alleen maar aangenamer kan maken.”

Bijzondere tijden vol mijlpalen en zoektochten

Eigenlijk was ik het plaatje al vergeten, terwijl ik het lange tijd heb gebruikt in mijn lezingen. Juist omdat het zo treffend laat zien hoe verschillend je naar gezondheid kunt kijken. Ik moest er onlangs weer aan denken, en dat was niet zomaar.

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”

Bij het opstellen van de nota Gezondheidsbeleid waren gemeenten en GGD’s nauw betrokken. Onder andere de gemeente Den Haag, waar in de afgelopen jaren al veelvuldig met Positieve Gezondheid is gewerkt. Welke uitdagingen ziet Den Haag voor het gezondheidsbeleid van de toekomst en hoe gaan zij zelf te werk met Positieve Gezondheid?

Gemeente Utrecht: “Iedereen, elk individu, elke organisatie, draagt bij aan de brede gezondheid”

De stedelijke ambitie van Utrecht is ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ en dat is uniek. De stad loopt voorop in de brede benadering van gezondheid en heeft daarom bijgedragen aan de totstandkoming van de landelijke nota Gezondheidsbeleid. Tinja Verkleij, adviseur Utrechts Volksgezondheidsbeleid, en Manja van Wezep, gezondheidsexpert bij de gemeente Utrecht, leggen uit hoe zij in de gemeente te werk gaan met Positieve Gezondheid.

“Volksgezondheid verbeteren kun je niet alleen”

GGD Twente werkt al sinds 2012 aan een brede blik op gezondheid. Betty Sibbel is adviseur Publieke Gezondheid en nauw betrokken bij het meekoppelen van volksgezondheid in alle domeinen. Zij legt uit hoe ze in de Twentse gemeenten probeert  om gezondheid breder te benaderen, zoals omschreven in de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Praten over ouder worden met het spinnenweb op tafel

Er is meer aandacht nodig voor vitaal ouder worden, zo valt te lezen in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Cliëntondersteuner en trainer Agaath Vermast ziet veel ouderen zoeken naar hun balans. ‘Een goed gesprek doet wonderen.’

Hoe Positieve Gezondheid de jeugd aan veerkracht helpt

Er zijn zorgen over de mentale problemen van jongeren. De Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 pleit daarom voor een domeinoverstijgende aanpak en tipt dat Positieve Gezondheid daarbij kan helpen. Maar volgens gezondheidsmakelaars Marieke te Plate en Elone Quartel (GGD Gelderland-Zuid) liggen er veel meer kansen.

Ellis Boerkamp, BeBright: “De nieuwe nota stelt de leefwereld centraal, in plaats van de systeemwereld

Hoe kun je de nieuwe nota Gezondheidsbeleid strategisch toepassen in zorg? Daar heeft onze partner BeBright heel specifieke ideeën over. Ellis Boerkamp ziet met name een uitdaging in het inbedden van ‘het nieuwe denken’ in organisaties: “Er is specifieke aandacht nodig voor de financieringskant.”

Het spinnenweb als gespreksinstrument voor beleidsmakers, zorgprofessionals en cliënten

In de beleidsnota zijn vier uitdagingen voor de toekomstige zorg geformuleerd. Positieve Gezondheid biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan over die vier verschillende gezondheidsvraagstukken. Wat maakt Positieve Gezondheid zo’n krachtig instrument?

Achterstandssituaties verkleinen: waarom het lukte in Limburg

De gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES zijn landelijk nauwelijks kleiner geworden. Ondanks alle inspanningen. Daarom moeten we steviger inzetten op een domein-overstijgende aanpak, zo bepleit de Landelijke nota gezondheidsbeleid. Daar weten ze in Limburg wel raad mee.

Karen van Ruiten, Alles is Gezondheid: “Zo lang je samen het gemeenschappelijk doel voor ogen houdt, zul je meer bereiken”

Onlangs tekenden Alles is Gezondheid en iPH een intentieverklaring die de samenwerking in de toekomst verstevigt. Tezamen met iPH zal Alles is Gezondheid helpen handen en voeten te geven aan de nota Gezondheidsbeleid.

Op zoek naar handige tools voor Positieve Gezondheid?

 In de Landelijke nota gezondheidsbeleid worden vaak de kind- en jongerentool genoemd. Maar er zijn meer handige middelen die Positieve Gezondheid mogelijk helpen maken. Bekijk hier een beknopt overzicht.

Gezocht: scholen die willen bijdragen aan onderzoek naar een volgende stap met de Kindtool!

Voor het project ‘Een Gezondere Leefstijl Voor Kinderen en Hun Ouders’ is Institute for Positive Health tezamen met Universiteit Leiden op zoek naar scholen die willen bijdragen aan een volgende stap met de kindtool van Positieve Gezondheid. In totaal zijn we op zoek naar tien groepjes van maximaal zes leerlingen uit groepen 6, 7 en […]

Publicatie in Nurse Academy over Positieve Gezondheid

Het Nederlandse zorgsysteem is ziektegericht ingericht. In de opleiding leren we over ziekten en verpleegkundigen werken meestal in ziektegerichte organisaties. Toch noemen we het gezondheidszorg. Zouden we dan niet beter gezondheid als vertrekpunt kunnen nemen? Deze maand in Nurse Academy wordt beschreven wat dat concreet kan betekenen voor de verpleegkundige, die van oorsprong dicht bij […]

Huisarts & Wetenschap: over dreigende burn-outklachten bij huisartsen en de inzet van Positieve Gezondheid

Stress is onverbrekelijk verbonden met het vak, maar huisartsen werken tegenwoordig wel onder hoogspanning en het aantal burn-outs neemt toe. Dat huisartsen gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief blijven is hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook die van de organisatie waarbinnen ze werken.

Trainingspartner Visiom helpt zorgprofessionals positief gezond te maken

Vitale medewerkers zijn essentieel voor het verlenen van goede gezondheidszorg. Visiom biedt scholingen om de veerkracht van medewerkers in de zorg en de zorgorganisatie zelf te vergroten. Visiom verlengt als trainingspartner de samenwerking met Institute for Positive Health, zodat zorgprofessionals zich gezond voelen op de werkvloer met behulp van Positieve Gezondheid. Meijke van Herwijnen, directeur […]

Deze maand in Nurse Academy GGZ: Positieve Gezondheid in de GGZ

Positieve Gezondheid sluit aan bij herstelondersteunend werken, omdat er bij beide een appel wordt gedaan op het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, ondanks dat er sprake is van een kwetsbaarheid of ziekte. Met het aanspreken van de eigen bron van veerkracht, wordt een betekenisvol leven centraal gesteld. Deze maand een […]

Het Kavelmodel; voor anders organiseren, financieren en meten van zorg

Door te focussen op méér gezondheid kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst mínder zorg nodig is en dat deze zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Er is een verschuiving in denken en handelen nodig. Doordat het huidige systeem het repareren van ziekte beloont, missen we nu structurele organisatiekracht om mensen gezonder te maken […]

Raamplan Artsopleiding 2020: Preventie, oog voor de patiënt en het voorkomen van onnodige zorg

Het Raamplan Artsopleiding 2020 opgesteld door de NFU laat een nieuw licht schijnen op de inrichting van zorg van de toekomst. De arts in opleiding leert gezondheid in de breedte te benaderen en heeft een actieve rol in het bevorderen en beschermen van gezondheid en het optimaliseren van de functionaliteit en kwaliteit van leven. Positieve […]

Institute for Positive Health en Incluzio werken samen aan Positieve Gezondheid, voor iedereen!

Incluzio en Institute for Positive Health (iPH) werken met ingang van 1 juni samen. De ondertekening van de samenwerkingovereenkomst vond 16 juni plaats op het kantoor van iPH in Utrecht. Aanwezig waren Peter de Visser – algemeen directeur Incluzio, Janneke Smink – directeur transformatie sociaal domein bij Incluzio en Angelique Schuitemaker – directeur van iPH. […]

Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid versterken samenwerking

In 2020-2021 gaan Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) intensiever samenwerken. Zowel praktisch als strategisch. Doel van de samenwerking is om regio’s dichter bij elkaar te brengen, het lerend vermogen te verhogen in onze netwerken en het aanreiken van gezondheidstools onder gezamenlijke vlag. Dit alles vanuit de overtuiging dat we de […]

Maak het goed en houd vertrouwen (6)

Vorige week viel mijn oog op een abri hier in de buurt. Ik ben zelden geraakt door een reclame voor herenpakken. Maar dit keer bepaald wel en dat heeft alles te maken met het gevoel dat de afbeelding in me opriep.

Positieve Gezondheid prominent in landelijke nota Gezondheidsbeleid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Ontwikkeling meetinstrument voor evalueren van projecten met brede benadering van gezondheid

Deze maand is gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument om projecten vanuit een brede benadering van gezondheid te evalueren. Vanuit een uiteenlopende groep organisaties betrokken bij de praktijk, innovatie en onderzoek van gezondheid is begin dit jaar een projectgroep geformeerd.

Dit ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid

Vijf jaar geleden startte Vilans de samenwerking met iPH om Positieve Gezondheid te implementeren in langdurige zorg Dit partnership is 1 maart verlengd. Wat ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid de komende tijd?

Hoe blijf je in coronatijd als verpleegkundig specialist Positief Gezond?

Zorgen voor de ander vraagt in deze tijd veel van professionals. En ook van hen als mens. Wat zien zij gebeuren, hoe slaan zij zich door deze periode heen? Die vraag gaan we ze geregeld stellen. Dit keer aan verpleegkundig specialist oncologie Bert van Rixtel, UMC Utrecht. ‘Betekenisvolle aandacht, daar draait het om.’

Webinar 14 mei hielp zorgprofessionals te reflecteren op eigen gezondheid ten tijde van corona

Donderdag 14 mei vond de webinar ‘Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals. Juist nu!’ plaats. Tijdens deze één uur durende videosessie bekeken huisarts Karolien van den Brekel en projectleider van In De Kern Gezond Janine van der Duin tezamen met ruim 150 deelnemers hoe de gezondheid van zorgverleners er in coronatijd uitzag en hoe zij hier zelf op konden bijsturen.

BeBright en iPH versterken implementatie van Positieve Gezondheid in zorgpraktijk

iPH en strategie- en innovatiebureau BeBright verlengen hun partnership om de implementatie van Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk te versterken.

On(t)roerend Goed en iPH richten sociale woonomgeving in vanuit Positieve Gezondheid

Woongenot is meer dan een fijn huis. Het is de combinatie van een passende woning, een mooie leefomgeving, zelfstandig wonen en het omzien naar elkaar dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden. Daarom slaat IPH de handen ineen met innovatiebureau On(t)roerend Goed, gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren en beheren van sociale woonomgevingen

Maak het goed en houd vertrouwen (5)

We hebben nogal wat doorstaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Ook in mijn omgeving zie ik dat mensen zich zorgen maken over hoe nu verder. Anderen staat het water aan de lippen.

Webinar: Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals. Juist nu!

Donderdag 14 mei organiseren wij de gratis webinar: Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals. Juist nu!

Je bent zorgprofessional en werkt al met Positieve Gezondheid, maar hoe houd je zelf de ballen in de lucht in deze hectische tijden?

Nieuw: online training werken met Positieve Gezondheid!

Wil je ook leren werken met Positieve Gezondheid? Dan hebben we goed nieuws voor je! Door de coronamaatregelen is de basismodule nu ook te volgen via e-learning. Gecombineerd met reflectie bijeenkomsten: een onmisbaar onderdeel om je nieuwe vaardigheden goed in de vingers te krijgen.

Maak het goed en houd vertrouwen (4)

Toen ik gistermiddag stopte met mijn werk, voelde ik me totaal ‘geklutst’. Ik was moe; ik was overprikkeld. Mijn rug voelde stram aan. Mijn voeten waren koud. En ik dacht: allemaal goed en wel dat we de hele dag achter het beeldscherm kunnen bijpraten en vergaderen. Maar wat doet het met me?

‘Coronacrisis nodigt bestuurders uit tot bredere bezinning’

Besturen in crisistijd is niet eenvoudig. Nog altijd zetten zorgorganisaties noodgedwongen alle zeilen bij om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. Is denken over Positieve Gezondheid nu even een ‘overbodige luxe’? Of biedt het juist handvatten voor zinvolle reflectie?

Hoe blijf je in coronatijd als sociaal-verpleegkundige Positief Gezond?

‘Zorgen voor de ander vraagt in deze tijd veel van professionals. En ook van hen als mens. Wat zien zij gebeuren, hoe slaan zij zich door deze periode heen? Die vraag gaan we ze geregeld stellen. Dit keer aan sociaal-verpleegkundige Margreet Vossebelt van GGD IJsselland. ‘We moeten allemaal kunnen blijven meebewegen.’

Maak het goed en houd vertrouwen (3)

Veel mensen hebben de coronatijd massaal aangegrepen om op te ruimen. De kledingkast, de schuur, de zolder – elke ruimte moet eraan geloven. Voor de milieustraat staan lange files, omdat mensen hun overtollige spullen kwijt willen. Bij dat beeld moest ik denken aan vorig jaar – rond deze tijd.

Hoe gaat het nu met de kinderen?

Ook al kunnen kinderen straks weer mondjesmaat naar school, de corona-uitbraak doet meer met hen dan je misschien verwacht. Wat pedagoog en coach Femke Kooijmans opvalt, is dat zij zich meer zorgen maken en stress ervaren.

Positieve Gezondheid van meer mensen in één oogopslag

Wil je zicht krijgen op de Positieve Gezondheid van een specifieke groep? Bijvoorbeeld om onderzoek te doen of om te kijken hoe een hele afdeling de vragenlijst invulde? Dan biedt iPH interessante mogelijkheden.

Cursus vervlecht rouwproces met Positieve Gezondheid

Verlies gaat vaak gepaard met rouw. Zoals het verlies van een geliefde, je gezondheid, je inkomen. Sinds kort is er een cursus die omgaan met verlies en Positieve Gezondheid met elkaar verbindt: ‘omgaan met verlies en Positieve Gezondheid’.

Welke gezondheidsapps zijn betrouwbaar?

In opdracht van ZonMw gaat de GGD Amsterdam een beoordelingskader bouwen achter de GGD appstore. Dat mechanisme helpt ervoor zorgen dat alleen nog maar effectieve en betrouwbare gezondheidsapps te downladen zijn.

Maak het goed en houd vertrouwen (2)

Toen ik vorige week de krant opensloeg, was ik best even in verwarring. Er stond een ingezonden brief in over de ‘opiniedemie’. Wat is er aan de hand volgens de schrijvers?

Institute for Positive Health (iPH) en Fontys verstevigen samenwerking rond Positieve Gezondheid

IPH en Fontys Pro Health bundelen hun expertise om Positieve Gezondheid verder te implementeren in zorg en welzijn. De focus van deze samenwerking ligt op het ontwikkelen van online trainingen en onderzoek doen.

Handboek leefstijlgeneeskunde: wetenschap en praktische handvatten

Begin april is het Handboek leefstijlgeneeskunde verschenen bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Een compleet overzicht van wetenschap en praktijk. Een boek voor alle huisartsen, medisch specialisten en paramedici (in opleiding), inclusief een hoofdstuk over Positieve Gezondheid.

Hoe blijf je in coronatijd als huisarts Positief Gezond?

Zorgen voor de ander vraagt in deze tijd veel van professionals. En ook van hen als mens. Wat zien zij gebeuren, hoe slaan zij zich door deze periode heen? Die vraag gaan we ze geregeld stellen. Dit keer aan huisarts Karolien van den Brekel. ‘Elke dag kijken we elkaar even heel bewust aan.’

Maak het goed en houd vertrouwen (1)

Soms doen mensen een uitspraak die aan je blijft kleven. Twee weken terug was ik even in Duitsland, toen bleek dat het land op slot zou gaan vanwege de corona-uitbraak. In de korte tijd dat ik er was, hoorde ik iets waar ik tot de dag van vandaag veel over nadenk.

Coronavirus en iPH-kantoor

Bij iPH voeren we, net als alle andere organisaties in Nederland, de maatregelen van het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus door. Dit betekent dat ons team de komende weken zoveel mogelijk thuis werkt. Wij blijven bereikbaar via de telefoon en via de e-mail. Wanneer u een afspraak bij iPH hebt, komt deze te […]

Vacature: stagiaire directiesecretaresse

iPH wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Dit doen we met een klein, dynamisch team. We zoeken een stagiaire directiesecretaresse die ons team komt versterken. Samen met de office-manager en office-assistent zorg je dat alle vragen die binnenkomen bij iPH op de juiste plek terecht komen en op een correcte manier […]

Positieve Gezondheid past ook bij IJsland!

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. Deze brede visie op gezondheid wordt in Nederland al door veel organisaties omarmd, maar ook in het buitenland wordt men enthousiast van het gedachtegoed van Machteld Huber.

Hoe kun je Positieve Gezondheid verder brengen in een ziekenhuis?

Hoe kun je als ziekenhuis het concept Positieve Gezondheid vormgeven? Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis weten ze daar na vier jaar pionieren veel van.

Machteld Huber en de dimensie Meedoen

In een reeks korte beschouwingen laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: Meedoen. ‘Echte eenzaamheid is schadelijker dan roken.’

WEL in Flevoland

Flevoland heeft op 30 januari een nieuw platform gelanceerd tijdens de tweede regionale bijeenkomst over Positieve Gezondheid in De Pijler in Lelystad: WEL.

RIVM factsheet over toepassen gezondheidsconcepten

Het RIVM heeft een inventarisatie gehouden naar het toepassen van brede gezondheidsconcepten, zoals Positieve Gezondheid, in de praktijk. Het project heeft geresulteerd in een factsheet.

Hoe meet je de meerwaarde van Positieve Gezondheid?

Als je met Positieve Gezondheid werkt, wil je kunnen vertellen wat dat oplevert. Aan je bestuurder bijvoorbeeld of aan de verzekeraar. Maar hoe meet je de effecten van Positieve Gezondheid? Een vraag voor Marja van Vliet, manager onderzoek bij iPH.

2020: het jaar van het werkplezier in de zorg

Zorgorganisaties in Nederland willen dit jaar extra aandacht geven aan het werkplezier van zorgprofessionals. Berenschot en het Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH) ontwikkelen een organisatiescan, die inspanningen van zorgorganisaties op het gebied van gezondheidsbevordering aan de hand van de zes pijlers van ‘Positieve Gezondheid’ en de behoeften van medewerkers inzichtelijk maakt.

Positieve Gezondheid voor de toezichthouder

Aan de slag gaan met Positieve Gezondheid vraagt om bestuurlijke moed. Daarom is het belangrijk dat het gesprek hierover ook gevoerd wordt onder bestuurder(s) en toezichthouders. Hierbij vijf tips van iPH-adviseur Mieke Reynen – zelf ook toezichthouder.

Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix

Het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix worden in het sociale domein in toenemende mate door elkaar gebruikt. Maar hoe verhouden deze twee instrumenten zich eigenlijk tot elkaar?

Machteld Huber en de dimensie kwaliteit van leven

De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: kwaliteit van leven. ‘Bij deze dimensie gingen de wenkbrauwen wel even omhoog.’

Positieve Gezondheid in Friesland

Het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten stond in de eerste week van december 2019 in het teken van Positieve Gezondheid. Een verslag van de verschillende activiteiten in Friesland.

Positieve Gezondheid: bewoners aan zet

Het zijn lang niet alleen zorgorganisaties die de aanzet geven tot Positieve Gezondheid in een wijk of regio. Neem de gemeente Texel. Daar zijn bewoners de belangrijkste uitvoerders van het concept.

HOERA! Het begin van Positieve Gezondheid 10 jaar geleden 

Het was even feest op kantoor bij iPH op 10 december. Toen was het precies 10 jaar geleden dat Machteld Huber samen met ZonMw en de Gezondheidsraad de internationale conferentie organiseerde over het onderwerp ‘Wat is gezondheid?’: het begin van Positieve Gezondheid.

10 jaar Positieve Gezondheid: De muur gaat een keer vallen

Deze decembermaand is het precies 10 jaar geleden dat de kiem gelegd werd voor wat naderhand Positieve Gezondheid ging heten. Een mooi moment om met Machteld Huber terug én vooruit te blikken.

Catch-22 in het Limburgse Afferden

In de pionier-regio Noordelijke Maasvallei is Positieve Gezondheid omarmd. Maar in Afferden is nu een Catch-22 ontstaan.

Wetenschappelijke Adviesraad van iPH van start

Op 4 november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de leden van de nieuwe Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van iPH.

‘Gezondheid is de uitkomst, wanneer er bijvoorbeeld geen schulden zijn’

Op 26 november is de handleiding ‘Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving’ gepresenteerd. Drie jaar lang was Herman van Wietmarschen van het Louis Bolk Instituut als projectleider betrokken bij het project ‘Venserpolder Groeit & Leeft!’. Een gesprek over de resultaten.

Wat helpt om Positieve Gezondheid te implementeren?

Hoe zorg je ervoor dat werken met Positieve Gezondheid beklijft in je organisatie? Een mooie vraag aan Celeste ten Hoedt.

Vilans-iPH congres in het teken van vertrouwen en oordeelloos luisteren

‘Trusted networks’, netwerken die elkaar vertrouwen en oordeelloos luisteren zijn dé woorden die rondzoemen tijdens het Vilans-iPH congres. Een terugblik.

Is het andere gesprek echt een ander gesprek?

Bij Esdégé-Reigersdaal, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, voeren medewerkers gesprekken vanuit het concept Positieve Gezondheid.

NETQ Healthcare en iPH tekenen voor een API-koppeling

Op 4 november hebben Anko Omlo van softwareleverancier NETQ Healthcare en Angelique Schuitemaker, directeur van iPH een overeenkomst getekend voor een API-koppeling.

In Bijblijven: de status van Positieve Gezondheid anno 2019

Bijblijven is een praktisch nascholingstijdschrift voor de huisarts. Themanummer 8 staat in het teken van Positieve Gezondheid.

Schuitemaker in NTM: ‘Verplaats je in een ander en geef wat meer ruimte’

In het novembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne een interview met Angelique Schuitemaker. 

Samen met je zoon je doodskist bouwen

Er wordt nog wel eens gedacht dat het spinnenweb inzetten veel tijd kost. Maar is dat ook zo?

Positieve Gezondheid helpt vrouwelijke statushouders op weg

Vrouwelijke statushouders missen dikwijls de aansluiting in de samenleving. De Limburgse coöperatie a4works helpt hen op weg door te werken met Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid om het personeelsverloop in de zorg te stoppen

Het verloop van personeel in de zorg is groot en het ziekteverzuim is hoog. Om daar iets aan te doen zet locatiemanager Marjan Nuyt Positieve Gezondheid in.

Machteld Huber en de dimensie zingeving

De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: zingeving.

Louis Bolk Instituut: Aan de slag met Positieve Gezondheid

Door de focus te verschuiven en gezondheid meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over de invulling van zorg en preventie.

27 november: Gezonde Leefomgeving (1) – lezingenreeks over Positieve Gezondheid

De provincie Utrecht groeit. Tot 2040 neemt het inwoneraantal zelfs toe met ruim 165.000 mensen. Dit roept de vraag op: Hoe zorgen we dat onze dorpen en steden fijne en gezonde plekken zijn om te wonen, werken, verblijven en in te recreëren?

Nieuwe animatie Positieve Gezondheid voor patiënten

UNICUM Huisartsenzorg lanceerde tijdens haar symposium begin oktober een tweede animatie over Positieve Gezondheid. De huisartsenorganisatie ontwikkelde het filmpje samen met Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Na de video gericht op huisartsen die in mei dit jaar werd gepresenteerd, is deze nieuwe animatie speciaal voor patiënten gemaakt. Het filmpje duurt anderhalve minuut en is beschikbaar in twee […]

18 OKTOBER 2019 – NASCHOLINGSBIJEENKOMST POSITIEVE GEZONDHEID

Heb je een certificaat Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ en wil je een verdiepingsslag maken? Kom dan naar de nascholingsbijeenkomst op vrijdag 18 oktober in Utrecht. Tijd: 09.30-12.30 uur Locatie: Jaarbeurs, JIM The Hub, Jaarbeursplein 6, Utrecht Programma: 1. Machteld Huber houdt een lezing over Positieve Gezondheid in de praktijk, met voorbeelden uit het veld. […]

5 NOVEMBER 2019 – CONGRES – POSITIEVE GEZONDHEID IN DE PRAKTIJK

Zie je in Positieve Gezondheid een mooie kans om persoonsgericht te werken in de langdurende zorg? Kom dan inspiratie opdoen tijdens het congres op 5 november 2019.

Handreiking voor op de werkplek: dialoog tussen werkgevers en werknemers kan van start

Er valt veel te winnen voor werkgevers als zij Positieve Gezondheid zouden omarmen. Dat verwacht bedrijfsarts Kees van der Ploeg. Hij schreef mee aan de iPH-handreiking over Positieve Gezondheid op de werkplek, die in september verscheen. Welke tips heeft Van der Ploeg?

De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan alleen aandacht voor het medische gebied. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (iPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.

Jet Bussemaker wijst in interview met Zorgvisie op Positieve Gezondheid: ‘Aansturing van de zorg moet anders’

Mensen ontvangen lang niet altijd de juiste zorg en we zijn het perspectief van de burgers kwijtgeraakt. Dit stelt voormalig staatssecretaris van het ministerie van VWS Jet Bussemaker in een interview met Zorgvisie.

Week van de Opvoeding mooi moment voor Mijn Positieve Gezondheid

Van 7 tot en met 13 oktober 2019 is er de Week van de Opvoeding. Een goed moment om de tools voor mijn Positieve Gezondheid er weer eens bij te pakken.

Laat je inspireren op congres over voeding en gezondheid

Ben je ook op zoek naar nieuwe aanpakken voor een gezondere leefomgeving en leefstijl in Nederland? Kom dan 21 november 2019 naar de tweede editie van het congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’ in Utrecht.

Nieuw: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

Op 29 november 2019 start een bijzondere masterclass Positieve Gezondheid. Deze is speciaal bedoeld voor bestuurders in de zorg die vorm willen geven aan Positieve Gezondheid in hun organisatie. Wat vraagt dat aan anders kijken, werken en organiseren? Initiatiefnemers zijn BeBright en iPH.

Week van de Alfabetisering: 9-15 september

Wil je iets organiseren? Inspireer jezelf met voorbeelden op de website Week van de Alfabetisering van Stichting Lezen & Schrijven en gebruik de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid.

Schuitemaker aan de slag als nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus heeft Angelique Schuitemaker het directiestokje overgenomen van Machteld Huber. Huber is blij met haar komst: ‘Het is het goede moment.’

Huisarts brengt met Positieve Gezondheid lokale samenwerking op gang

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’

Machteld Huber en de dimensie Mentaal welbevinden

De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: mentaal welbevinden en de kunst van het voelen.

Positief gezond in het groen

Met Beter in het Groen kunnen mensen eenvoudig activiteiten vinden in de buurt, die hen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden.

Vind handige apps die helpen bij Positieve Gezondheid

Ben je op zoek naar hoe je mensen meer handelingsperspectief kunt bieden om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan? Kijk dan eens in de GGD AppStore. Daar vind je rondom de 6 dimensies van Positieve Gezondheid zo’n 90 apps die getest zijn door GGD-onderzoekers.

Aan de slag met Positieve Gezondheid

Ben je op zoek naar handreikingen voor Positieve Gezondheid in de dagelijkse zorg voor ouderen of mensen met een beperking? Vilans begeleidt samen met iPH tal van organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptensector.

Angelique Schuitemaker nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus 2019 treedt Angelique Schuitemaker aan als nieuwe directeur van iPH. Zij vervangt Machteld Huber die het Institute for Positive Health heeft opgericht en drie jaar directeur is geweest.

Hoe je Positieve Gezondheid kunt inzetten bij ouderen

Er leven veel vragen over de inzet van Positieve Gezondheid in de zorg voor ouderen. iPH nodigde daarom experts uit aan een speciale koplopertafel om advies te geven. Dat leverde een handreiking en een toolbox op. Manon Vanderkaa (seniorenorganisatie KBO-PCOB) en Machteld Huber (iPH) vertellen over de waarde ervan.

‘Veel mensen schrikken als we vertellen hoe vaak laaggeletterdheid voorkomt’

Sinds juni brengt iPH de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid uit. Die is speciaal ontwikkeld voor laaggeletterden. ‘We dachten: die maken we even. Maar daar kwam meer bij kijken dan we aanvankelijk dachten.’

Partnerovereenkomst met Bettery Institute

iPH en Bettery Instituut hebben op 1 juli een partnerovereenkomst getekend. Hiermee gaan beide instituten samenwerken om Positieve Gezondheid te stimuleren, verspreiden en verder te ontwikkelen.

Hoe valt Positieve Gezondheid te meten?

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. Onlangs publiceerde iPH een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.

Filmpje Positieve Gezondheid voor huisartsenpraktijk

Unicum heeft een animatie gemaakt over Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk. Hoe gaat dat in zijn werk als je het spinnenweb wilt inzetten in de spreekkamer? En wat zijn de ervaringen? Huisarts Brenda Ott vertelt hierover.

iPH lanceert vierde versie: Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

Na de volwassenen-, kind- en jongerentool werd gisteren de vierde versie van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid in Tiel gelanceerd: de eenvoudige tool.

Als sport niet meer gaat over sport alleen

Topsporter Robert Horstink raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie. Dat betekende het einde van zijn professionele volleyballoopbaan. Maar ook het begin van een nieuwe missie: jongeren bewust maken van hun gezondheid via sport.

Hoe vitaal is de gemeente Voorst?

In Voorst heet de gezondheidsnota: Vitaal Voorst. Dat zegt veel over hoe ze er denken over gezondheid en welzijn. Positieve Gezondheid speelt daarbij een belangrijk rol.

Hoe kunnen we Positieve Gezondheid borgen?

Positieve Gezondheid is in ons land massaal omarmd. Maar hoe zorgen we ervoor dat het gedachtegoed verankerd raakt? Met die opgave gaat iPH nadrukkelijk aan de slag de komende jaren. Samen met alle betrokkenen.

Besparing huisartsenzorg terug naar de inwoners?

Al een tijdje is er in Afferden een revolutie gaande in de zorg voor de inwoners. De huisartsenpraktijk daar heeft aangetoond dat er met Positieve Gezondheid veel te winnen valt. Dus hoogste tijd voor een volgende stap.

Machteld Huber en de dimensie lichaamsfuncties

De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: de lichaamsfuncties.

Positieve Gezondheid op Wikipedia

Sinds april is Positieve Gezondheid opgenomen in Wikipedia. Hoe het gedachtegoed is ontstaan, wat het inhoudt en hoe er tegen Positieve Gezondheid wordt aangekeken lees je hier.

Waarom je niet Positief Gezond kunt zijn in je eentje

Wat kan Positieve Gezondheid brengen in het leven van mensen met een chronische aandoening of beperking? De 3 koepels die hen vertegenwoordigen, legden die vraag voor aan hun achterban. Het concept biedt veel kansen én er liggen risico’s op de loer.

Positieve Gezondheid krijgt een plek in steeds meer apps

De vragenlijst voor Positieve Gezondheid wordt steeds vaker geïntegreerd in bestaande apps. De belangstelling hiervoor groeit gestaag. Een van de apps die ermee aan de slag gaat, is bedoeld voor mensen met ADHD.

Hoe Positieve Gezondheid in het Drentse veen wortelt

Drenthe is een van de provincies die Positieve Gezondheid heeft omarmd. De kiem werd gelegd door een persoonlijke ervaring. Inmiddels is er een levendig netwerk dat het gedachtegoed in de provincie een boost geeft.

Onderzoek gaat ons meer leren over succesvolle aanpak Positieve Gezondheid

Ben je op zoek naar succesfactoren om Positieve Gezondheid een plek te geven in je werkzaamheden of beleid? Dan is er goed nieuws. In Limburg gaat daarnaar een onderzoek van start.

Laatste paar plekken voor de basismodule

Er zijn nog 5 plekken beschikbaar voor de basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ op 15 mei in Roermond.

Mijn Positieve Gezondheid Jongerentool gelanceerd

IPH heeft onlangs de Jongerentool gelanceerd tijdens het Krachtpatsersevent van FNO in Amersfoort. In opdracht van FNO is ook een rapport geschreven.

Voor wie het heeft gemist: nieuwe praktijkmiddag Positieve Gezondheid!

Was je ook graag bij de praktijkmiddag ‘Van tekentafel naar praktijk’ geweest? We zaten zo snel vol dat we veel mensen moesten teleurstellen.

Spinnenweb helpt ook op een heidag

Organiseer je een beleidsdag of workshop? En ben je op zoek naar een werkvorm waardoor deelnemers energiek aan de bijeenkomst beginnen? Zet dan eens het spinnenweb Positieve Gezondheid in.

De 5 uitdagingen voor Limburg Positief Gezond

Positieve Gezondheid in Limburg gaat eind 2019 een nieuwe fase in. Alle pijlen zijn erop gericht om wat er is bereikt te behouden én verder uit te bouwen.

Positieve Gezondheid gesignaleerd!

Positieve Gezondheid houdt de gemoederen op tal van plekken bezig. Een greep uit de berichten.

Positieve Gezondheid vraagt ook iets van digitalisering in de zorg

Bij Positieve Gezondheid zit de patiënt aan het roer. Maar kan hij dan wel bij de informatie die zorgverleners vastleggen over zijn gezondheid? Dat vraagstuk raakt aan het manifest dat onder meer ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland in maart ondertekenden.

Discussie over het huisartsenvak raakt Positieve Gezondheid

Er is een interessante discussie gaande over het vak van de huisarts. Bij de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts krijgt ‘het medische’ expliciet de nadruk. Huisartsen Karolien van den Brekel, Hans Peter Jung en Tamara de Weijer klommen samen met Machteld Huber in de pen voor een gezamenlijke reactie in Medisch Contact.

Positieve Gezondheid en andere methoden onderling vergeleken

Steeds meer mensen gaan met Positieve Gezondheid aan de slag. Vaak zijn zij vertrouwd met methoden en visies in de gezondheidszorg die al langer meegaan. Talent for Care zocht overeenkomsten en verschillen.

2 nieuwe basismodules ‘Werken met Positieve Gezondheid’

Nieuwe modules in Assen en Roermond

ROC Midden Nederland derde partner iPH

Op 13 maart heeft ROC Midden Nederland een overeenkomst getekend met het Institute for Positive Health (iPH). Dit gebeurde in het Diakonessenhuis in Utrecht, waar onderwijs en praktijk samenkomen.

Uitzending BNR’S BIG FIVE: Zorgvernieuwer Machteld Huber

Een cultuuromslag in de zorg, dokters die anders worden opgeleid, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals die Positieve Gezondheid integreren in hun werk, over deze thema’s en meer heeft Machteld Huber vanochtend gesproken bij BNR’s Big Five.

Nieuwe basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’

Altijd al de Basismodule Positieve Gezondheid willen volgen?

Impuls voor Positieve Gezondheid in de praktijk – samenwerking iPH met BeBright en Vilans  

Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op de vraag: hoe maken we Positieve Gezondheid een integraal onderdeel van ons werk? Om organisaties hierbij te helpen, bundelt iPH de krachten met BeBright en Vilans. 

Werkzame elementen van Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid

De Koplopertafel Publieke Gezondheid zet in op inspireren met voorbeelden, verbinden en versnellen. Dit rondom de centrale vraag: Kunnen GGD’en of gemeenten Positieve Gezondheid ook inzetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt.

‘Wat Annemieke me leerde over Positieve Gezondheid’

Wat doe je als een jonge meid met een verstandelijke beperking heel mager wordt en veel huilt gedurende de dag? Hapto- en fysiotherapeut Sasja Geurtse werd ingeschakeld om mee te denken over deze zorgelijke situatie. Ze nam het spinnenweb mee en haar vermogen om de juiste vragen te stellen. Dit is haar verhaal.

Positieve Gezondheid op de tekentafel van architecten

Wat hebben architectuur en Positieve Gezondheid met elkaar te maken? Heel veel, stelt architect Thomas Steensma. Hij onderzocht – als afstudeerproject – wat Positieve Gezondheid kan betekenen voor het ontwerp van een stadswijk. Dat leverde een handig instrument op.

Sluit je aan bij het Netwerk Positieve Gezondheid!

Ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen met Positieve Gezondheid? Of wil je graag delen wat je zelf hebt ontdekt of ontwikkeld? Sluit je dan aan bij het Netwerk Positieve Gezondheid.

Voorkom verwarring rond Positieve Gezondheid

Steeds vaker kom je het begrip Positieve Gezondheid tegen. Maar hebben we het in al die situaties wel steeds over hetzelfde? Machteld Huber: ‘Het is maar net wat je bedoelt te zeggen.’

Hoe Positieve Gezondheid haar weg vindt in Maastricht UMC+

In Maastricht Universitair Medisch Centrum+ wordt op tal van plekken met Positieve Gezondheid gewerkt. Ook doet het ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten. ‘Goed coördineren is belangrijk.’

Positieve Gezondheid helpt als de rek eruit is in de huisartsenpraktijk

Veel huisartsen ervaren een hoge werkdruk in hun praktijk. Positieve Gezondheid kan een belangrijke sleutel zijn om daarin verandering te brengen, zo blijkt uit verkennende gesprekken.

Prachtig voorbeeld: revalidatie met behulp van Positieve Gezondheid

Laila zou nooit meer kunnen lopen omdat ze niet gemotiveerd zou zijn. Tot ze bij Estelle Schatorié in de praktijk kwam.

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid

De nieuwe basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ start op 13 maart 2019 in Roermond

Terugblik praktijkmiddag Positieve Gezondheid

Op 24 januari jl. vond de eerste landelijke praktijkmiddag Positieve Gezondheid plaats. Ruim 230 deelnemers deelden kennis en ervaringen.

Altijd al de basismodule Positieve Gezondheid willen volgen?

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de basismodule Positieve Gezondheid in Groningen. Start: 18 april a.s..

Mijn ideaal is dat we echt een andere samenleving krijgen

MaatschapWij maakte een videoportret van Machteld Huber over Positieve Gezondheid en haar ideaal. De video is ook te gebruiken in wachtkamer of praktijk.

Het spinnenweb voor Positieve Gezondheid inbouwen in je applicatie

De vragenlijst Positieve Gezondheid kan nu ook ingebouwd worden in je patiënt-systeem. Super handig!

Steeds meer provincies aan de slag met Positieve Gezondheid!  

Steeds meer provincies volgen het voorbeeld van Limburg en gaan actief aan de slag met Positieve Gezondheid.

6 uitdagingen voor wie professionals wil opleiden in Positieve Gezondheid

Hoe kun je anderen leren hoe zij Positieve Gezondheid kunnen toepassen in de praktijk?

Het spinnenweb houdt mensen wakker

50.000 mensen hebben het iPH spinnenweb tot nu toe online ingevuld om een beeld te krijgen van hun Positieve Gezondheid. Een mooie mijlpaal.

Positieve Gezondheid geeft mensen met kanker meer veerkracht

Het Adama Inloophuis heeft Positieve Gezondheid omarmd in de steun voor mensen met kanker. Dat werkt heel goed. ‘Anders zou veel onopgemerkt en onbesproken blijven.’

Extra basismodule na groot succes

Door groot succes hebben wij een extra ‘Basismodule Werken met Positieve Gezondheid’ toegevoegd op 5 februari 2019 in Amersfoort. Wees er snel bij want de plekken worden razendsnel gevuld! Meer informatie en aanmelden.

Tip: ‘Een rechte lijn is niet altijd de kortste verbinding’

In het Nationaal Preventieakkoord ligt de focus ligt op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Daar schuilt het risico, stelt Machteld Huber.

Positieve Gezondheid inspireert gemeente tot ontschotten

In Uden gaat het roer om in de zorg voor burgers met een uitkering. Positieve Gezondheid speelt daar een belangrijke rol in.

Positieve Gezondheid in de gemeente: 6 tips voor implementatie

Kun je als gemeente Positieve Gezondheid inzetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt?

Praktijkmiddag Positieve Gezondheid uitverkocht

De praktijkmiddag Positieve Gezondheid op 24 januari is uitverkocht. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst via info@iph.nl.

Positieve Gezondheid krachtig instrument bij inzicht in persoonlijke gezondheid

iPH is nauw betrokken bij de Health Deal. Dit programma richt zich op preventie door de inzet van e-health.

Kop van Noord Holland ook aan de slag met Positieve Gezondheid

Meer dan 20 organisaties richten een netwerk op voor een positief gezonde regio in de kop van Noord-Holland.

Gesprekstool Positieve Gezondheid is verbeterd

iPH heeft de gesprekstool voor Positieve Gezondheid verder verfijnd. Daardoor krijgen gebruikers nog beter inzicht in hoe het met ze gaat.

‘Ik ben er een ander mens van geworden. En een betere huisarts’

Carin Westphal en Jan den Biggelaar zaten als huisartsenopleiders zelf weer in de schoolbanken bij Positieve Gezondheid in de opleiding tot huisarts.

Nieuw:  Folder met spinnenweb voor het brede zorg- en welzijnsterrein  

Waar je ook werkt: er is nu een folder over Positieve Gezondheid die je in de hele zorg en het sociaal domein kunt inzetten.

Gesignaleerd! 

Positieve Gezondheid is volop in ontwikkeling. Zo is er een inspiratieboekje verschenen over Positieve Gezondheid. En wordt Positieve Gezondheid beschreven in een boek over hoe we kunnen omgaan met dilemma’s in de zorg en samenleving. 

Leefstijlcoach: ‘Zo achterhaal je hoe iemand zijn gezondheid ervaart’ 

Leefstijlcoach Tom Erpelinck staat voor een boeiende uitdaging. Hoe krijg je mensen zover om gezonder te leven? Vooral als ze daar niet zelf voor kiezen, maar doorgestuurd zijn door hun huisarts?

Helft van alle gemeenten wil werken met Positieve Gezondheid    

50% van alle gemeenten noemt Positieve Gezondheid in hun gezondheidsnota. En dat aantal zal mogelijk nog stijgen de komende tijd.

Leonique Niessen rondt opdracht bij iPH af

Leonique Niessen rondt per 1 december haar opdracht af bij het Institute for Positive Health. Vanaf 1 juni jl. was zij betrokken bij iPH als zakelijk directeur ad interim.

Uit de praktijk: Patiënt beter voorbereid op gezamenlijke besluitvorming laatste levensfase

Positieve Gezondheid draagt bij aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase. We spraken Lara Dijkstra van Anders Beter hierover.

Uit de praktijk: De huisarts ziet sommige patiënten nauwelijks meer

Het is de week van de Positieve Gezondheid in Limburg. Daar gebeuren mooie dingen als het gaat om Positieve Gezondheid. Lees hoe de stichting Gezond Munstergeleen dit aanpakt.

Positieve Gezondheid en het geheim van Limburg

Machteld Huber en Mieke Reynen van iPH ondersteunen Limburg in de ambitie de eerste positief gezonde provincie te zijn. Wat is het geheim van het Limburgs succes?

Uit de praktijk: Gesprekken nu meer vanuit wat de patiënt zelf kan en wil

Binnen het innovatieve project PlusPraktijken biedt Positieve Gezondheid patiënten de mogelijkheid om meer vanuit zichzelf te denken en te handelen.

Uit de praktijk: Positieve Gezondheid heeft grote meerwaarde voor gedragsverandering

Jorn van Harwegen van Ecsplore werkt met Positieve Gezondheid binnen het HEALTHYLIFE programma. Hij ziet dagelijks de meerwaarde hiervan.

Uit de fysiotherapiepraktijk: ‘Daarom werk ik met Positieve Gezondheid’

Fysiotherapeut Frederik Jaspers Faijer hoorde tijdens een symposium Machteld Huber spreken. Dat raakte hem. Sindsdien lukt het hem beter om te duiden waar het in zijn praktijk De Haere om te doen is.

Tip: ‘Houd oog voor de emoties die het spinnenweb kan oproepen’

Als je mensen het spinnenweb laat invullen, kan het zijn dat er iets wordt aangeraakt. Onverwerkt verdriet. Frustraties over wat er ooit is gebeurd in hun leven – of juist uitbleef. De vraag aan Machteld Huber: wat kun je dan het beste doen?

Workshop: ‘We zijn meer dan alleen onze ziekte’

Als burger een workshop Positieve Gezondheid volgen? Dat kan sinds kort in Limburg. De workshops worden gegeven door vrijwilligers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Wat zijn de ervaringen?

‘Positieve Gezondheid biedt kansen in de ouderenzorg’

Zorgorganisatie Omring in Noord-Holland ziet in Positieve Gezondheid een mooie kans om te werken aan de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen. Tijd voor 6 vragen aan Kirsha de Vries, manager paramedische zorg en programmaleider Positieve Gezondheid.

Indekerngezond: eerste wijkproject rond Positieve Gezondheid van start

In Utrecht start het eerste wijkproject in ons land dat volledig uitgaat van Positieve Gezondheid. Het daagt wijkbewoners uit om meer in de kern gezond te leven.

Machteld Huber in gesprek met Louis Overgoor

Machteld sprak met VOZ magazine over Positieve Gezondheid: waar staan we, wat werkt en waar liggen de uitdagingen? Hoe zorgen we voor meer gezondheid voor minder geld?

Mooie vorderingen bij Blauwe Zorg in de Wijk

Niet minder maar betere zorg. De pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ – mede gebaseerd op het gedachtegoed Positieve Gezondheid – richt zich op meer verantwoordelijkheid voor professionals en een betere afstemming van processen.

Limburg deelt ervaringen tijdens congres

Het congres Limburg Positief Gezond op 2 november laat zien hoe Limburg werkt met Positieve Gezondheid. Interessante sprekers delen hun ervaringen en werpen actuele vraagstukken op.

Jongeren vloggen over Positieve Gezondheid

Hoe maak je jongeren bewust van hun eigen gezondheid? Burgerkracht Limburg roept jongeren op om over gezondheid te vloggen en daarmee anderen te inspireren.

Wat verstaan we onder gezondheid in relatie tot kwaliteit van leven?

Burgers kunnen met het concept Positieve Gezondheid vaak beter uit de voeten dan met de WHO-definitie. Dit blijkt uit recent onderzoek van John Dierx en Hans Kasper.

GESIGNALEERD: POSITIEVE GEZONDHEID!

Hoe laat je mensen laagdrempelig kennismaken met Positieve Gezondheid? En hoe breng je het gesprek op gang over wat ze willen veranderen – en wat niet? Zorggroep Syntein ontwikkelde met dat doel een spel voor mensen vanaf 12 jaar.

‘Positieve Gezondheid moet je rustig de tijd gunnen’

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis omarmde in 2017 als eerste ziekenhuis Positieve Gezondheid. Wat drijft dit ziekenhuis?

Positieve Gezondheid en de GGZ: hoe en waarom?

Hoe kun je met Positieve Gezondheid bijdragen aan het welzijn van mensen die psychisch kwetsbaar zijn? Die vraag houdt de GGZ steeds meer bezig.

Hoe Positieve Gezondheid de publieke gezondheid helpt versterken

Tijdens de zoektocht vond de koplopertafel diverse praktijkvoorbeelden waarin Positieve Gezondheid een plek heeft gekregen in het publieke domein.

Save the date: 2 november 2018 Congres Limburg Positief Gezond

De beweging Limburg Positief Gezond is nu ruim een jaar gaande en het bruist en beweegt aan alle kanten. De route van inspireren, verbinden en versnellen heeft behoorlijk wat in gang gezet!

Werken met Positieve Gezondheid tijdens je afstudeerstage

De zomervakantie van studenten Doran Eijkelkamp en Renée Geurds begint goed dit jaar. Ze hebben beiden hun mbo-diploma op zak én uitgebreid ervaring opgedaan met Positieve Gezondheid.

De wijk gezonder maken met het spinnenweb

Ben je op zoek naar hoe de straat of wijk kan bijdragen aan betere gezondheid? Het Louis Bolk Instituut heeft daarvoor een handig model ontwikkeld – op basis van het spinnenweb.

Onderzoek: Werkt het spinnenweb?

Radboudumc heeft onderzocht wat de ervaringen zijn van mensen die het spinnenweb invullen en wat dat hun aan verandering brengt. Zorgverzekeraar VGZ gaf de opdracht voor dit onderzoek. Wat kwam daaruit?

Nederland straks een Blue Zone?

Blue Zones zijn plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. Wat heeft dat met Positieve Gezondheid te maken? Alles!

Tips Positieve Gezondheid: Elke dag een draadje

Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe kun je mensen helpen om weer grip te krijgen op hun leven, zodat ze bereiken wat ze graag willen? Een mooie vraag voor Machteld Huber.

21 projecten aan de slag met Positieve Gezondheid

21 projecten kregen van ZonMw een voucher om Positieve Gezondheid verder uit te werken in de praktijk. Dat leverde een diversiteit aan opbrengsten op. Onlangs verscheen het evaluatierapport.

Zingeving is goed voor het hart – artikel FocusVasculair

‘Hoe Positieve Gezondheid kan ondersteunen bij een gezonder leven’

Artikel door Dr. K. van den Brekel-Dijkstra en Dr. M. Huber, arts-onderzoeker

België van start met Positieve Gezondheid

België gaat werk maken van Positieve Gezondheid. Het gezondheidszorgsysteem heeft zijn limieten bereikt. Hoogste tijd om de gezondheid van de Belg te versterken.

Aankondiging – Congres Gezonde Zorg

Hét netwerkcongres voor bestuurders, management en medewerkers
voor een toekomstbestendige en duurzame zorgsector.

Uit de praktijk – Positieve Gezondheid als kapstok voor gemeentebeleid

De Nota Sociaal Beleid van de gemeente Zoeterwoude ademt een en al Positieve Gezondheid. Hoe hebben ze dat in de gemeente voor elkaar gekregen? Als iemand dat weet, is het projectleider Carla van Loon.

Tips Positieve Gezondheid: de sleutel voor andere keuzes

De kracht van Positieve Gezondheid is dat het mensen aanzet om zelf in beweging te komen. En om zelf iets te veranderen in hun leefstijl of omstandigheden. Wat is het geheim?

Uit de koplopertafel mbo – Alleen het Spinnenweb uitleggen? Dat gaat het niet worden

Spreek je Lysbeth de Vries, docent Sport en Bewegen van ROC van Twente, dan weet je gelijk wat Positieve Gezondheid kan losmaken. Veel enthousiasme, creativiteit en vasthoudendheid.

Uit de praktijk – Hoe bereik je laaggeletterden met Positieve Gezondheid?

SamenWel! wil inwoners van Rivierenland verleiden tot gezond leven, met Positieve Gezondheid als invalshoek. Vooral laaggeletterden zijn een belangrijke doelgroep.

Carl Verheijen neemt afscheid van Stichting iPH

Bestuurder Carl Verheijen heeft besloten om iPH per 1 juli 2018 te verlaten. Dat besluit kwam tot stand in goed overleg met medebestuurder Machteld Huber en de Raad van Toezicht.

Boek – Samen werken aan gezondheid

Voor de hbo-opleiding Sociaal Werk bestond er nog geen goed boek over gezondheid. Avans-docenten Dienie van Wijngaarden en Joost van Iersel schreven daarom “Samen werken aan gezondheid”.

Aankondiging – Congres over voeding en gezondheid

Wil je weten wat er speelt en voor welke uitdagingen de samenleving staat als het gaat om voeding? Kom dan op 22 mei 2018 naar het congres ‘Samen innoveren voor een vitaal Nederland’.

Onderzoek in de huisartsenpraktijk – Positieve Gezondheid zet de zorg op zijn kop

Huisarts Hans Peter Jung en zijn collega’s hebben het roer stevig omgegooid in hun huisartsenpraktijk. En Positieve Gezondheid speelt daarbij een belangrijk rol.

TIPS – Positieve Gezondheid: hoe je samen verder komt

Positieve Gezondheid prikkelt om over de muren van je eigen discipline een oplossing te zoeken of te creëren. Wat zijn de tips van Machteld Huber?

Wijkverpleegkundigen en Positieve Gezondheid – Veel te weten komen over mensen voor wie je al jaren zorgt

Bij Brabant Zorg zagen de wijkverpleegkundigen gelijk brood in Positieve Gezondheid. Hoe helpt het hen in hun werk? En welke uitdagingen liggen er?

Opmerkelijk – 1 m2 Positieve Gezondheid

Heb je ze ook gescoord: de moestuintjes van Albert Heijn? Ze helpen volgens Machteld Huber Positieve Gezondheid zaaien. Om precies te zijn op 1 m2. Dat moet ze maar even uitleggen.

iPH op de Gezondheidsbeurs voor kinderen op Texel

Ter gelegenheid van de Week voor de gezonde jeugd organiseerde Stichting Hoera, het is vandaag! de Gezondheidsbeurs voor kinderen.

Een plus voor Positieve Gezondheid

Met de overtuiging dat het anders moet en kan, heeft Machteld Huber het concept Positieve Gezondheid in de wereld gezet. Met succes, want het concept heeft de wind in de zeilen.

Machteld Huber schudt zorg op

Wat Uber is voor de taxiwereld, is Machteld Huber voor de zorg. Met haar beweging voor Positieve Gezondheid schudt ze de sector op. Veel supporters juichen dit toe, maar er is ook kritiek. 

De zorgverzekeraar en Positieve Gezondheid: ‘Steeds meer mensen zullen denken: dit gaat ergens over’

Zorgverzekeraar CZ experimenteert binnen haar regionale proeftuinen met Positieve Gezondheid. Waarom begin je daaraan als zorgverzekeraar? Manager Regioregie Wiro Gruisen vertelt.

Gesignaleerd in de zorg voor ouderen: Hoe kunst kan bijdragen aan Positieve Gezondheid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunst kan bijdragen aan gezond en gelukkig oud worden. Movisie heeft kennis gebundeld over wat werkt. Daarin speelt Positieve Gezondheid ook een rol.

Tips Positieve Gezondheid: hoe voer ik het andere gesprek?

Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe voer je ‘het andere gesprek’ als de cliënt of patiënt het Spinnenweb heeft ingevuld? Machteld Huber heeft tips.

Werken met Positieve Gezondheid: Nieuwe data instappen Basismodule bekend

Wil je succesvol leren werken met het Spinnenweb van Positieve Gezondheid? Schrijf je dan in voor de Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ van iPH.

TEGENGELUIDEN: ‘Die begrippen deugen niet’

Positieve Gezondheid roept ook kritische reacties op. Een veelgehoord tegengeluid is dat de begrippen die gebruikt worden in het Spinnenweb niet zouden deugen. Hoe zit dat?

BERICHTEN UIT DE KOPLOPERSTAFELS: ‘In de opleidingen met elkaar één lijn trekken: dat is het beste’

Willen we Positieve Gezondheid een plek geven in de zorg? Dan moeten we aankomende zorgprofessionals daarin nu al scholen. Dat stelt John Dierx.

UIT DE PRAKTIJK: ‘Positieve Gezondheid zet ons als gemeente in een andere rol’

De Limburgse gemeente Voerendaal zet stevig in op Positieve Gezondheid. Wat beweegt de gemeente en hoe krijgt de aanpak vorm?

TIPS Positieve Gezondheid: welke eerste stap is de beste?

Aan de slag met Positieve Gezondheid? Welke eerste stap brengt je het verst? Machteld Huber heeft een tip.

‘Positieve Gezondheid gaat over veerkracht’ Gesprek met Machteld Huber in de Dokter.

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Op zaterdag 7 april a.s. verzorgt zij een van de keynotes op de Huisartsbeurs 2018.

De hype voorbij? Artsen steeds nieuwsgieriger naar Positieve Gezondheid – aldus ArtsenAuto

Het lijkt er steeds meer op dat het geen hype is, maar dat Machteld Huber met haar concept Positieve Gezondheid echt de zorg gaat veranderen.

Anders Ziek – Artikel Noordhollands Dagblad

Bij Positieve Gezondheid gaat het juist niét over ziekte en zorg. Maar wel over de veerkracht van de mens. Een patiënt is geen slachtoffer van zijn ziekte.

UIT DE PRAKTIJK: ‘Dit past heel goed bij hoe ik als huisarts wil werken’

Huisarts Karolien van den Brekel zet het Spinnenwebmodel Positieve Gezondheid vaak in. Per dag zeker bij een aantal consulten. Waarom? En wat levert dat op?

TIPS Positieve Gezondheid: hoe krijg je je collega’s mee?

Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe krijg je collega’s zover dat ook te doen? Machteld Huber krijgt die vraag vaak gesteld. Wat zijn haar tips?

Machteld Huber hoogste binnenkomer op Skipr-lijst invloedrijke beslissers in de zorg

Ieder jaar brengt Skipr in beeld wie aan de overlegtafel in de zorg veel invloed heeft. Vanuit het niets verscheen Huber op plaats 21 van de lijst.

Netwerk Positieve Gezondheid in de maak

In 2018 gaat het Netwerk Positieve Gezondheid van start. Er wordt nog druk gewerkt aan de precieze invulling ervan. Het wordt een platform vóór en dóór professionals.

Samen in de volgende versnelling

Samen met onze partners vonden wij het tijd om even stil te staan, terug te blikken en vooruit te kijken op twee jaar iPH.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht iPH

Bestuurder dr. Maaike de Vries wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Institute for Positive Health (iPH). Maaike zal vanaf 8 december …

ACTIECENTRUM LIMBURG POSITIEF GEZOND VAN START!

Vrijdag, 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Het was een uitermate inspirerende bijeenkomst in aanwezigheid van…

KINDTOOL MIJN POSITIEVE GEZONDHEID GELANCEERD!

Unieke samenwerking van het Institute for Positive Health, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis en de Gemeente Utrecht…

Zorgverzekeraars tekenen voor Positieve Gezondheid

Unieke samenwerking van het Institute for Positive Health met de vier grote zorgverzekeraars om gezamenlijk Positieve Gezondheid te bevorderen.

Eerste cerfiticaten Postieve Gezondheid uitgereikt

Machteld Huber heeft de eerste iPH-certificaten uitgedeeld aan deelnemers van de Basismodule Werken met Positieve Gezondheid. Een mijlpaal voor de 13 deelnemers.

‘Ik wil de verbinding met voedsel herstellen’

Ze oogst wekelijks uit haar moestuintje van een vier-kante meter. Dat levert niet alleen gezonde groente, maar ook veel lol op. Interview met Machteld Huber in Skipr, nr. 9, september 2017 Lees hier het interview: Kompas09-17

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, ‘Ziekte en gezondheid op de snijtafel’

Positieve Gezondheid als uitwerking van een nieuw gezondheidsconcept, Lees hier het gesprek met Machteld Huber

Psychisch sterker, daardoor fysiek gezonder

Het concept positieve gezondheid vindt veel weerklank in zorg en welzijn. Je kunt ziek zijn of een beperking hebben, maar hoe houd je de draad van het leven zo goed mogelijk vast?

INTRAMED ‘De patient van de toekomst’

Voorkomen is beter dan genezen. Kijk verder dan alleen die … Lees hier het interview met Carl Verheijen in INTRAMED.

Anders beter worden

Gezond is meer dan alleen niet ziek. Positieve Gezondheid gaat daarom over alles wat jouw leven de moeite waard maakt. Rabobank Dichterbij Peel, Maas en Leudal. Lees hier meer.    

Ziek, maar toch de Vierdaagse lopen

Aandacht voor Positieve Gezondheid in Vierdaagseonderzoek.  Uit het Vierdaagseonderzoek blijkt dat Vierdaagselopers lang niet allemaal gezond zijn. Er zijn ook wandelaars die iets onder de leden hebben. Lees hier het artikel.  

“Positieve Gezondheid werkt alleen voor mensen die het echt willen”

Machteld Huber verovert met haar concept ‘Positieve Gezondheid’ de zorg en het sociale domein. Niet alleen steeds meer zorgprofessionals maar ook zorgverzekeraars…

Er is een deltaplan Gezondheid nodig!

Machteld Huber schreef een blog voor NRC Live. De NRC-live avond van 18 mei ging het over de ‘zorg’. Een hot issue. Hoe zorgen we dat de kosten niet nog verder stijgen, de zorg bereikbaar blijft voor iedereen en er niet opnieuw wachtlijsten ontstaan? Lees hier het artikel.

Interview Carl Verheijen Jeugdartsen Nederland

Interview Carl Verheijen in JA! Magazine voor Jeugdartsen Nederland. Lees het artikel (pdf).

Provincie Limburg steunt aanpak Positieve Gezondheid

College van Gedeputeerde Staten steunt het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid met € 765.000 voor de komende drie jaar. Hiermee komt de ambitie dat Limburg de eerste Positief Gezonde provincie in Nederland wordt, een stap dichterbij. Lees meer.

Onderzoekspublicatie Ouderen en van Gogh

Ouderen ontmoeten van Gogh: De effecten van het outreach workshopprogramma op de gezondheid en welzijn van 70-plussers. Onderzoekspublicatie Ouderen en van Gogh (pdf).

Welkom aan twee nieuwe leden Raad van Toezicht iPH

iPH verwelkomt twee nieuwe Raad van Toezichtleden: per 12 april 2017 zijn Anja Schouten en Michel van Schaik toegetreden, persbericht (pdf).

Dubbelinterview in Zorgscoop met Carl Verheijen en Machteld Huber

‘Positieve Gezondheid brengt een beweging op gang’, dubbelinterview in Zorgscoop (pdf) met Carl Verheijen en Machteld Huber.

Interview Jo Maes ‘Het spinnenweb is een geschenk uit de hemel’

‘Het spinnenweb Positieve Gezondheid is een geschenk uit de hemel’, interview in Zorgscoop (pdf) met Jo Maes, Huis voor de Zorg.

Artikel Themanummer De Medisch Specialist 2025 ‘Zet de mens centraal, niet de ziekte’

Zet de mens centraal, niet de ziekte’ artikel uit Themanummer De Medisch Specialist 2025 (pdf), tekst: Hester Otter, fotografie: Suzanne van de Kerk.

Zorgdebat op BNR radio met Carl Verheijen

Zorgdebat op BNR radio gemist? Luister hier het fragment terug. Met Carl Verheijen en Ruben Wenselaar (vanaf 38′) over Positieve Gezondheid.

Artikel Ledenmagazine KBO Brabant “Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn”

‘Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn’ artikel Ledenmagazine KBO-Brabant (pdf).

Artikel in De Eerste Lijns “Meer handen en voeten voor Positieve Gezondheid”

Meer handen en voeten voor Positieve Gezondheid: artikel DeEersteLijns (pdf).

Positieve Gezondheid in Visiedocument Medisch Specialist 2025

Lees hier het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Op pagina 11: 01 Toekomstbeeld, ‘Positieve Gezondheid als uitgangspunt’.

Foldermateriaal voor Huisartsen beschikbaar

Nu beschikbaar: Huisartsen Foldermateriaal over Positieve Gezondheid voor in uw wachtkamer. Voor meer informatie en bestellen kunt u mailen.

Digitale versie van het scoringsintrument online!

De digitale versie van het scoringsinstrument is online! Op Mijn Positieve Gezondheid kunt u zelf testen hoe u vindt dat het met u gaat.

Machteld Huber in Opzij top 100

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde OPZIJ voor de achtste keer het Top 100 event met als thema: ‘Verander de toekomst, begin hier’. Machteld Huber was dit jaar een ‘nieuwkomer’ en stond op plaats 8 van de 10 invloedrijkste vrouwen in de zorg.  

Nieuwe versie Scoringsinstrument

De nieuwe begrippen bij het Scoringsinstrument zijn beschikbaar om te downloaden als pdf.   Gebruik van het spinnenweb uitsluitend met vermelding van het logo Mijn Positieve Gezondheid (zie hieronder) en bronvermelding iPH.

Carl Verheijen maakt de overstap naar Institute for Positive Health

Carl Verheijen, voormalig schaatsprof en meervoudig wereldkampioen, nu sedert zes jaar directeur van twee innovatieve gezondheidscentra in Nijkerk, maakt de overstap naar het Institute for Positive Health.

Limburg eerste Positieve Gezonde Provincie

De Provincie Limburg gaat samenwerken met het Institute of Positive Health. Met het begrip positieve gezondheid wordt een verbinding gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein. – 16 september 2016

“Anders Beter, samen sterk voor betere zorg en gezondheid”

Hoe houden we de zorg in Nederland ook in de toekomst betaalbaar, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit ervan? Dat is in een notendop de vraag die de proeftuin Anders Beter…

Interview Machteld Huber in Kinderarts en samenleving

Machteld Huber is een van de meest invloedrijke opinion leaders in de zorg. Met haar ideeën over positieve gezondheid introduceerde ze een andere manier van denken over ziekte en gezondheid.

“Wij veranderen van zorgaanbieder in ontzorgaanbieder”

“Een bekostigingssysteem op basis van resultaat in plaats van uurtje factuurtje. Het biedt de MeanderGroep grote ruimte voor slimme, efficiënte oplossingen in de thuiszorg”, zegt Roger Ruijters…

Filmimpressie van 12 professionals over Positieve Gezondheid

Filmimpressie van 12 professionals over Positieve Gezondheid, behorende bij de ZonMw inventarisatie, nu online.

Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study – BMJ 2016

Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study

Paul Cremers Lezing 2015 – een stille revolutie in de zorg met grote gevolgen

Ontketenen voor beginners: Een stille revolutie in de zorg met grote gevolgen – Machteld Huber Paul Cremers Lezing 7 april 2016

Machteld Huber uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015

Machteld Huber is uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015. Huber won de verkiezing die georganiseerd is door de NPHF Federatie voor Gezondheid…

Inventarisatie ZonMw belangstelling in de zorg voor Positieve Gezondheid

Institute for Positive Health inventariseerde voor ZonMw de belangstelling in de NL zorg voor Positieve Gezondheid, de motieven en behoeftes. Een breed scala aan reacties!

Samenwerkingsverband met Vilans

Machteld Huber, oprichter IPH en Henk Nies, lid Raad van Bestuur Vilans tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsverband met Vilans: Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom.  

Machteld Huber schreef het eerste hoofdstuk in ZonMw signalement

Machteld Huber schreef het eerste hoofdstuk in het ZonMw Signalement: ‘Zingeving in zorg: De mens centraal’. Download hier (pdf).

“Als je loslaat, heb je twee handen vrij”

Op een van de bovenste verdiepingen in het Huis van Gezondheid in Amersfoort ligt haar nieuwe Institute for Positive Health. Arts en onderzoekster Machteld Huber…

Machteld Huber genomineerd voor de prijs Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2015

Machteld Huber genomineerd voor de prijs Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2015, stemmen kan via GGD GHOR – maart 2016

Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

‘Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’’ is gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Machteld Huber, Marja van Vliet en Inge Boers…

Publicate in tijdschrift BMJ Open

Het wetenschappelijke artikel over Positieve gezondheid is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open. Download hier het artikel (pdf).

“Gezondheid is geen doel op zich”

Huisarts en onderzoeker Machteld Huber gaf een nieuwe invulling aan het begrip ‘gezondheid’. Dynamischer dan de oude definitie van de WHO in 1948. Het nieuwe concept leverde…

Interview Machteld Huber in Ergotherapie Magazine

Het is haar levenswerk. Dr. Machteld Huber heeft een nieuw gezondheidsconcept ontwikkeld, als antwoord op de oude gezondheidsdefinitie van de World Health Organization (WHO).

Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid

Huber, M. en Jung, H.P. (2015). Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid. Een nieuwe invulling van gezondheid, gebaseerd op de beleving van de patiënt:…

Nieuw perspectief op Gezondheid daagt eerstelijns zorgverleners uit

Het kan natuurlijk niet anders dat Machteld Huber haar nieuwe initiatief, het Institute for Positive Health, gaat onderbrengen in het Huis van de Gezondheid in Amersfoort.

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten?

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten? – Procesbeschrijving van het traject dat wordt afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de…

Van Zorg naar VoorZorg

Geen wijzer Nederlands spreekwoord dan ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Iedereen kent het, maar handelen we Stimuleren bedrijven gezondheid wel voldoende,…

‘Op naar een nieuwe gezondheid’

‘Iedereen mankeert wel wat, dus we hebben een nieuwe definitie van gezondheid nodig.’ Gezond zijn is niet het doel maar het middel om je goed te voelen.

Towards a new, dynamic concept of Health – Huber, M. (2014)

Huber, M. (2014).  Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food.

‘Het vermogen om zelf de regie te voeren’

Arts-onderzoeker Machteld Huber over de vraag wat gezondheid eigenlijk is: Samen met ZonMw en de Gezondheidsraad formuleerde arts-onderzoeker Machteld Huber een alternatief voor…

How should we define health? BMJ 2011

Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.J., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M.I., Meer, J.W.M. van der, Schnabel, P., Smith, R., Weel, C. van & Smid H. (2011). How should we define health? BMJ 2011, 343(4163):235-237.