Hoe vitaal is de gemeente Voorst?

 In Beleid, Meso, Praktijk

In Voorst heet de gezondheidsnota: Vitaal Voorst. Dat zegt veel over hoe ze er denken over gezondheid en welzijn. Positieve Gezondheid speelt daarbij een belangrijk rol.

‘Er was niemand die 2 jaar geleden zei: hé wat moet die Positieve Gezondheid in onze beleidsnota?’, vertelt beleidsadviseur Elly Brinkman van de gemeente Voorst. ‘Het was gewoon logisch om Positieve Gezondheid daarin als leidraad te nemen. Het gaf grip om te bedenken waar we naartoe willen als gemeente en welke stappen we moeten zetten om daar te komen.’

Meer samenhang in beleid
Het moest dan ook een geïntegreerde nota worden voor volksgezondheid, sport en bewegen. Dat geïntegreerde beleid krijgt de komende jaren steeds meer gezicht. Zo kiest de gemeente voor meer onderling samenwerken. Meer aandacht hebben voor eigen kracht. De netwerken meer versterken. En oog hebben voor kwetsbare inwoners. Brinkman: ‘De brede blik op gezondheid brengt samenhang in wat tot nu toe wat los van elkaar functioneerde. Daardoor versterken de onderdelen elkaar. Zo lopen in het programma Welzijn op Recept praktijkondersteuners en welzijnswerkers meer met elkaar op rond maatschappelijke vraagstukken in de gemeente. En zijn maatschappelijk werk en voorzieningen voor ontmoetingen nu meer met elkaar verknoopt.’

Inwoners laten vertellen wat nodig is
De inwoners spelen bij dit alles een prominente rol. ‘We zijn vanuit beleid geneigd om een oplossing te bedenken voor burgers. Maar we moeten willen weten: wat is voor jou belangrijk, wat kan jou helpen?’ 411 mensen werden er geïnterviewd. Dat leidde tot een breed gedragen visie op onze lokale samenleving, waarin het gaat om zorgen voor elkaar, een gezonde leefstijl en kunnen opgroeien in geborgenheid. Voor al die beelden zijn concrete doelen geformuleerd, waar de gemeente aan gaat werken.

Hoe verzekeraars meekrijgen?
Voorst is nu 2 jaar aan het werk met de nota, die destijds met hulp van tal van organisaties tot stand kwam. ‘De grootste uitdaging is om verzekeraars mee te krijgen. Dat vraagt tijd. Zij willen graag meten wat een interventie oplevert, zoals minder insulinegebruik. Ik snap dat heel goed. Maar bij Positieve Gezondheid gaat het om een grondhouding waarop je elkaar moet zien te vinden. Daar zijn niet direct effecten op te beloven.’

Anders denken en doen
Dat die grondhouding aandacht vraagt, ziet ze ook bij de gemeente zelf terug. ‘Vaak wordt gedacht dat Positieve Gezondheid iets extra’s van je vraagt. Maar de kwestie ligt anders. Het is de bedoeling dat we vragen waar de inwoners met jóú als gemeente mee aan de slag willen – in plaats van andersom. Dat inwoners en professionals anders gaan kijken naar ziekte en gezondheid. Wij zijn er voor hen. Hoe logisch dat ook klinkt; het is een fundamenteel andere manier van denken en doen. Waarbij de regie weer komt te liggen bij de inwoners zelf.’

Meer weten?
Lees hier de beleidsnota (pdf).
Lees over de uitkomsten van de 411 interviews.