Hoe kunnen we Positieve Gezondheid borgen?

 In Beleid, Macro, Meso, Micro, Nano

Positieve Gezondheid is in ons land massaal omarmd. Maar hoe zorgen we ervoor dat het gedachtegoed verankerd raakt? Met die opgave gaat iPH nadrukkelijk aan de slag de komende jaren. Samen met alle betrokkenen.

Positieve Gezondheid is meer dan een gezondheidsconcept en werkmethode. Het is uitgegroeid tot een beweging die prikkelt om in de zorg anders te denken, te doen en te organiseren. Tal van organisaties zijn bij dat omvormen van de zorg betrokken. Als een zwerm vogels bewegen zij zich in een nieuwe richting. Daarom is de beweging niet alleen breed, maar ook heel divers.

4 implementatieniveaus
Om de beweging van al die verschillende initiatieven op gang te houden en te versterken, helpt het om daar op verschillende organisatieniveaus naar te kijken. Daarom werkt iPH zelf met een organisatiemodel, gebaseerd op dat van de Belgische hoogleraar Jan de Maesenaar. Dat geeft veel houvast. Er zijn 4 niveaus waarop Positieve Gezondheid zijn uitwerking kan krijgen. Die 4 hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

4 domeinen
Op al die 4 organisatieniveaus zijn inspanningen nodig om Positieve Gezondheid te implementeren. Uit studies is bekend wat daarbij succesvol kan zijn. Zo weten we dat het helpt als mensen in de vingers krijgen hoe ze de vernieuwing kunnen toepassen. Als de vernieuwing een plek heeft in beleidskaders en onderwijsprogramma’s. En als er onderzoek wordt gedaan om te kunnen leren van hoe de implementatie verloopt, zodat daarop valt bij te sturen. Daarom onderscheidt iPH 4 domeinen om op te focussen.

Van onderaf
iPH zelf kiest er bewust voor om niet te duwen en te trekken aan de vernieuwing, maar om samen te werken waar dat mogelijk is. De kans op succes is het grootst als het gedachtegoed van onderaf wordt geïmplementeerd. Passend bij waar de energie van mensen en hun organisaties zit. En aansluitend op de behoeften en vragen die hen bezighouden.

Beleidskeuzes iPH
Wil je meer weten over hoe iPH Positieve Gezondheid de komende tijd verder gaat aanjagen en implementeren? Op onze website vind je ons beleids- en werkplan voor de komende jaren.