Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten?

 In Wetenschappelijke Publicatie

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten? – Procesbeschrijving van het traject dat wordt afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei

Juni 2015 – Eindrapportage Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) ZonMW

Drs. Inge Boers, Dr. Machteld Huber, Netwerk Positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei

Publicatienummer 2015-031 VG

© 2015 Louis Bolk Instituut