Voor mensen die aan de slag willen met Positieve Gezondheid

Monique Westerlaken, GGD Regio Utrecht, vertelt over de GGD AppStore. ‘Veel mensen willen graag actief bijdragen aan hun eigen gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie. Maar over de betrouwbaarheid en effectiviteit ervan is nauwelijks iets bekend. Alleen een paar medische apps zijn gevalideerd, de rest nog niet. Wij hanteren een zorgvuldige toetsingsprocedure. We onderzoeken in ieder geval gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Bij het opnieuw inrichten van de AppStore viel mij oo dat wij als gezondheidsvoorlichters door Positieve Gezondheid zelf zaken veel positiever gaan benaderen. Waar alcohol eerder alleen maar ‘slecht’ was, plaatsen wij een App daarover nu bij ‘omgaan met je grenzen’. Dat voelt beter!’ Westerlaken is op 4 januari 2019 geïnterviewd in Het Financieele Dagblad. De GGD AppStore, zo staat daarin, moet uitgroeien tot een ‘etalage van honderden goed functionerende apps’, later mogelijk gekoppeld aan een keurmerk. Inmiddels zijn er 188 apps getest, waarvan er 84 zijn afgevallen.