‘Als KPN hebben we al een mooi duurzaam inzetbaarheidsbeleid, met elementen uit de positieve psychologie erin. Maar met Positieve Gezondheid kunnen we nóg meer naar de voorkant. Dus met mensen uitzoeken: hoe blijf ik gezond? Zo willen we een volgende slag maken in het anders omgaan met verzuim en inzetbaarheid. We hopen hier inspiratie op te doen om onze medewerkers nog beter te kunnen toerusten. In het concept spreekt ons vooral aan dat het uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat het erom gaat niet alles te medicaliseren.‘
Natasja van Oostrom en Alinda Kiemel, KPN Customer Service

‘Als organisatie voor zorg en welzijn in Breda en omgeving zijn we al langer bezig met Positieve Gezondheid. Maar we doen het nog te veel hapsnap, nog te weinig vanaf de basis. Het concept gaat uit van wat mensen kunnen, niet van niet wat niet meer kan. Zo willen wij ook werken. We hopen hier veel informatie op te halen hoe we daar als organisatie meer én structureler op kunnen inzetten. De hoe-vraag is heel relevant. Want als we aan onze mensen kunnen laten zien hoe anderen het doen, wordt het veel concreter waarom wij denken dat het ook bij ons gaat werken.’
Marjolijn Verdaasdonk en Arjan Koreman, Surplus Zorg

‘Ik vertegenwoordig zeventien patiëntenorganisaties rond chronische pijn. We volgen Positieve Gezondheid al lang, maar onze achterban komt het in de praktijk nog niet veel tegen. Ik begin er vaak over met huisartsen of bijvoorbeeld revalidatieartsen. Het spreekt ze aan, maar ze weten niet goed hoe. Natuurlijk, implementeren kost tijd, maar ik hoop wel dat deze middag Schwung geeft. Zodat het concept kan doorbreken. Het mooie is dat de patiënt met Positieve Gezondheid zelf aangeeft wat van waarde is en waar hij of zij hulp bij wil. Zo kunnen we het leven van de mens veel beter gaan zien én dat centraal stellen.’
Ilona Thomassen-Hilgersom, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

‘De gemeenten in onze regio willen in het sociaal domein verbindingen leggen tussen zorg en welzijn. Maar wat is daarbij je kader? Professionals, beleidsmakers en bewoners denken vaak verschillend over gezondheid. Ik zie Positieve Gezondheid als een mooi uitgangsput om samen zo’n kader te ontwikkelen. Mijn vraag is: hoe kan iedereen vanuit zijn eigen professie of rol een bijdrage leveren aan die Positieve Gezondheid? Ik wil mensen daarvoor als gezondheidsmakelaar antwoorden kunnen aanreiken. We zijn hier met meerdere collega’s, en er stonden er zelfs nog een paar op de wachtlijst. Dus de wil is er zeker in onze regio!’
Maaike Geertzen, gezondheidsmakelaar bij GGD Gelderland-Zuid

‘Ik heb hier een belangrijk inzicht opgedaan: het gaat erom Positieve Gezondheid vooral conceptueel op te pakken, niet instrumenteel. Je bent er niet met het invullen van het spinnenweb. Het gaat om een visie op gezondheid, waarin je uitgaat van wat mensen wél kunnen. We wilden onze database met gezondheidsinterventies indelen op de dimensies van Positieve Gezondheid. Maar nu twijfel ik. Maken we het dan niet weer te instrumenteel? We moeten iets bedenken waardoor mensen interventies kunnen vinden op positieve aspecten van gezondheid, en niet alleen op gezondheidsproblemen. Maar hoe precies? Daar moeten we nog eens goed over gaan nadenken.’
Djoeke van Dale, programmacoördinator kwaliteit, RIVM

djoeke-van-dale

‘We praten hier veel over de rol van de professionals in gezondheid en welzijn. En hoe die hun samenwerking vanuit Positieve Gezondheid kunnen vormgeven, om mensen te ondersteunen bij waar hun kracht zit. Daarover moet je dus met die mensen in gesprek gaan. Ik heb een oproep: vergeet niet wat vrijwilligers kunnen betekenen! Ik ben zelf als vrijwilliger actief. Ik heb levenservaring en spreek dezelfde taal als veel mensen voor wie we hier samen iets willen betekenen. Ik kan vanuit gelijkwaardigheid meewerken in de samenwerking die we hier met z’n allen willen realiseren. Mijn bijdrage is niet minder dan die van een beroepskracht!’
Agaath Vermast, KBO Noord-Holland