Discussie over het huisartsenvak raakt Positieve Gezondheid

 In In de pers

Er is een interessante discussie gaande over het vak van de huisarts. Bij de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts krijgt ‘het medische’ expliciet de nadruk. Huisartsen Karolien van den Brekel, Hans Peter Jung en Tamara de Weijer klommen samen met Machteld Huber in de pen voor een gezamenlijke reactie in Medisch Contact.

 

Er verandert veel in het vak van de huisartsen. Onlangs kwamen de vakgenoten bij elkaar in de zogeheten Woudschotenconferentie om de toekomst van de huisartsen te bespreken. Door allerlei grote stelselwijzigingen is er veel op het bord van de huisarts terechtgekomen. En die mag best grenzen stellen, zo is de conclusie. De huisarts wil – ook bij psychosociale kwesties – vooral dokter blijven.

 

Nadruk op medisch vergroot kans op medicalisering

De huisartsen willen om die reden voortaan hun generalistische zorg nadrukkelijk zien als medisch-generalistische zorg. Henriette van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde, zegt daar bijvoorbeeld over: ‘Als iemand slecht slaapt omdat hij schulden heeft, dan kun je dat als huisarts vaststellen, maar de oplossing van het schuldenprobleem ligt niet op jouw terrein. De auteurs Van den Brekel, Jung, De Weijer en Huber hebben echter moeite met de toevoeging van ‘medisch’ aan ‘generalistisch’. Volgens hen zijn niet-medische klachten juist routine voor huisartsen. En bovendien kan de medische insteek een averechts effect hebben en leiden tot meer medicalisering.

 

Meer tijd nodig voor het andere gesprek

De auteurs omarmen de lobby van de LHV voor meer tijd voor de patiënt. Maar dan wel meer tijd om anders te gaan werken, voor het andere gesprek. Zo kunnen huisartsen persoonsgerichte zorg leveren, die aansluit bij wat voor de patiënt belangrijk is. De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ biedt hierbij perspectief. Juist bij het signaleren van niet-medische oorzaken is een ander gesprek nodig om de mensen naar het juiste aanbod toe te leiden.

 

Andere aanpak levert meer op

De schrijvers vragen zich ook af of het niet juist de deskundigheid is van de huisarts om op het grensvlak van medisch en niet-medisch de hulpvragen van patiënten te duiden. Dat vraagt om een gesprek over wat mogelijke oplossingen zijn – bijvoorbeeld vanuit het concept Positieve Gezondheid. Zo’n gesprek kost tijd en een andere werkwijze. Bij de huisartsenpraktijk van Hans Peter Jung leidde deze werkwijze tot een forse daling van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn. Meer werkplezier. En tevredener patiënten.

 

Meer lezen?

Informatie over de Woudschotenconferentie vind je via https://toekomsthuisartsenzorg.nl

Beeld: Paul Tolenaar