De 5 uitdagingen voor Limburg Positief Gezond

 In Interview

Positieve Gezondheid in Limburg gaat eind 2019 een nieuwe fase in. Alle pijlen zijn erop gericht om wat er is bereikt te behouden én verder uit te bouwen. Dat gaat niet vanzelf, vertelt Mieke Reynen, die vanuit iPH de provincie ondersteunt. Wat zijn de uitdagingen?

 

 

1 Muren slechten

‘Vaak komt er een moment dat Positieve Gezondheid gaat schuren in de praktijk. Mensen schrikken als ze beseffen wat de impact is van het idee dat hen eerst zo aansprak. Zo zien we nog weleens dat professionals worden teruggefloten door hun managers. Bijvoorbeeld omdat hun nieuwe aanpak niet valt af te vinken op de declaratie- of verantwoordingsformulieren. Om die systeembelemmeringen te overwinnen, maken ze in Limburg steeds meer massa om gezamenlijk een statement te maken. De provincie is gevraagd hierin waar mogelijk een rol te vervullen. De boodschap: het moet écht anders als we de gezondheid en vitaliteit in onze provincie willen bevorderen.’

 

2 Inwoners bewust maken

De eerste reflex bij de implementatie van Positieve Gezondheid is om je te richten tot de professionals. De strategie in Limburg kent echter 2 sporen. De eerste is professionals inspireren en toerusten. De tweede betreft een veelbeproefde implementatieaanpak die ervoor zorgt dat burgers zelf gaan vragen naar Positieve Gezondheid. Hoe werkt dat? ‘We maken inwoners bewust van hun eigen Positieve Gezondheid en hoe zij daarin zelf de regie kunnen nemen. Doordat ze ernaar vragen in de spreekkamer, bereikt het gedachtegoed de professionals.’

 

3 Durven loslaten als financier

Wie geld geeft, heeft vaak de regie. Maar Positieve Gezondheid is een beweging die van onderaf zijn weg vindt. Dat vraagt om lef van financiers. ‘De beweging vraagt immers om ruimte. Zo gauw je daar te veel sturing in aanbrengt, zet je onbedoeld hekjes rond de beweging. De uitdaging is om daar met elkaar een zorgvuldige balans in te vinden.’

 

4 Dicht bij het concept blijven

Een uitdaging is ook om ervoor te zorgen dat er geen andersoortige vertaling gemaakt wordt van Positieve Gezondheid. ‘We zien vaak dat mensen allerlei varianten bedenken en dat zij die varianten ook Positieve Gezondheid noemen. Maar die zijn echt anders dan hoe Positieve Gezondheid is bedoeld. Namelijk uitgewerkt in alle zes dimensies en de regie echt bij de ander laten.

 

5 Oplossing niet uit handen nemen

Reynen ziet nog een uitdaging: voor de professionals die over Positieve Gezondheid hebben gelezen of die erin zijn getraind. Zij denken door hun expertise soms te weten wat er moet gebeuren en sturen hierop bij nadat het spinnenweb is ingevuld. ‘De kracht zit erin dat patiënten bewust raken van hun eigen Positieve Gezondheid en veranderwens. En dat zij zichzelf met hulp en ondersteuning van de professional de sleutelvraag kunnen stellen: wat heb ik nodig om een volgende stap te maken? Het is nog een hele uitdaging voor professionals om mensen dit niet uit handen te nemen. En om henzelf de route te laten bepalen – ook al zou je dat uit professioneel oogpunt anders aanvliegen.’