Besparing huisartsenzorg terug naar de inwoners?

 In Praktijk

Al een tijdje is er in Afferden een revolutie gaande in de zorg voor de inwoners. De huisartsenpraktijk daar heeft aangetoond dat er met Positieve Gezondheid veel te winnen valt. Dus hoogste tijd voor een volgende stap.

In huisartsenpraktijk Afferden is het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met een kwart gedaald. Dat komt omdat Hans Peter Jung en zijn collega’s tijdens de consulten meer tijd maken om een ander gesprek te voeren met patiënten. Dit gebeurt aan de hand van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid en de vraag wat mensen zouden willen veranderen. De oplossingen die ze met de patiënt bedenken, worden onder andere gezocht in het sociaal domein. Dat bespaart 8 tot 9% op de kosten in de huisartsenpraktijk, zo vertelde Jung destijds. Maar terwijl zijn praktijk kosten bespaart, stijgen als effect daarvan de kosten in het sociaal domein.

Sociaal domein verstevigen
Jung legde daarmee een probleem in het zorgsysteem bloot. Want waarom gebruiken we het geld dat bespaard is, niet om het sociaal domein te verstevigen? Dat gaat nu als proef wellicht gebeuren. Zorgwethouder Lia Roefs ziet graag dat zorgverzekeraars VGZ en CZ een deel van hun besparingen stoppen in een dorpsfonds dat het sociale vangnet in het dorp versterkt. Dat geld wordt dan gebruikt om zorg- en welzijnsinitiatieven te steunen. Daarnaast is het geld bedoeld om de leefbaarheid te versterken. Ook dat draagt immers ook bij aan gezondheid.

Proef wordt eerst getoetst
De komende tijd wordt geïnventariseerd waaraan de dorpsbewoners behoefte hebben. De provincie heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Als de zorgverzekeraars overtuigd zijn, gaat op zijn vroegst volgend jaar het dorpsfonds van start. De provincie draagt bij om te onderzoeken wat de effecten zijn van het fonds.

Meer informatie:
Besparingen zorg terug naar Afferden. Eric Seuren, De Limburger, 3 april 2019
Onderzoek in de huisartsenpraktijk: Positieve Gezondheid zet de zorg op zijn kop, iPH, april 2018