Angelique Schuitemaker nieuwe directeur van iPH

 In iPH

Per 1 augustus 2019 treedt Angelique Schuitemaker aan als nieuwe directeur van iPH. Zij vervangt Machteld Huber die het Institute for Positive Health heeft opgericht en vier jaar directeur is geweest. Huber treedt terug, maar blijft binnen de organisatie actief als adviseur.

Angelique Schuitemaker is momenteel directeur-bestuurder van ZONH, het advies- en implementatiebureau voor de realisatie van samenhangende zorg in Noord-Holland. Eerder was Angelique werkzaam als directeur Thuiszorg bij zorgorganisatie Omring.

De afgelopen jaren heeft Angelique veelvuldig gewerkt met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: “Positieve Gezondheid belicht alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid van de mens. Het maakt van patiënten mensen met inbreng. Mensen die worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun behandelplan en een ‘gezond leven’. Ik draag het gedachtegoed dan ook een zeer warm hart toe. Het is tijd dat deze transitie breed wordt geïmplementeerd in de zorg.”

iPH verwacht met Angelique een directeur te hebben gevonden die de kennis, ervaring en persoonlijkheid heeft die de komende jaren nodig is voor de verdere implementatie van Positieve Gezondheid.