Machteld Huber is oprichter van het Institute for Positive Health en zij ontwikkelde het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zij verzorgde onder meer het slotwoord van de praktijkmiddag Positieve Gezondheid op 10 mei.

“Ik liep op deze praktijkmiddag langs diverse tafels waar discussies werden gevoerd. Daarbij hoorde ik ook frustratie. Bijvoorbeeld over het feit dat Positieve Gezondheid niet financieel vergoed wordt, omdat het geen ‘zorgproduct’ is. Ik nodig iedereen uit om deze taak niet alleen bij het iPH neer te leggen, maar denk met ons mee over wat er zou moeten veranderen. Heb je ideeën? Deel ze dan met ons via de website.”

Vragenlijst voor monitoring
“Uit de tafeldiscussies bleek ook een enorme behoefte aan manieren om de toepassing van Positieve Gezondheid te monitoren. Veel mensen gebruiken het spinnenweb niet alleen als gespreks-tool, maar ook als een soort meetinstrument – waarbij ze dan vinden dat de spinnenwebscores omhoog zouden moeten gaan.
Dat is niet waarvoor we het spinnenweb ontwikkeld hebben. Maar wat moeten mensen dan wél gebruiken? Eén van onze iPH-koplopertafels bestaat uit een groep wetenschappers die monitorvragenlijsten heeft verzameld. Heel binnenkort zullen wij een advies uitbrengen welke vragenlijsten het best gebruikt kunnen worden om ontwikkelingen te meten.”

Uitwisseling bij 1Sociaal Domein
“Ik roep professionals vaak op om ‘van elkaar te jatten’, ofwel ‘goed bij elkaar af te kijken’. Daarmee bedoel ik niet dat de toepassing van de één direct bruikbaar is voor de ander. Integendeel, de toepassing van Positieve Gezondheid moet altijd maatwerk zijn. Maar ik denk wel dat je inspiratie kunt vinden in andermans gebruik van de benadering. Dát bedoel ik met afkijken. En daar zijn verhalen voor nodig, goede voorbeelden.
Ik hoor een grote behoefte aan dit soort best practices. Dat hoort bij de nieuwe fase waarin we zitten, nu het concept Positieve Gezondheid bij de meesten bekend is; een fase waarin mensen willen weten hoe ze dat concept moeten toepassen.
Ik roep iedereen op om zijn ervaringen hiermee te delen. Hoe meer mensen dit doen, hoe sneller Nederland een nieuw systeem omarmt. Wijzelf bieden voor het uitwisselen en bespreken van ervaringen sinds kort een online platform: het iPH Channel bij 1Sociaal Domein, inclusief werkgroepen. En we zullen meer en meer goede voorbeelden delen op onze site,  www.iph.nl. Maar ook andere partijen kunnen uiteraard best practices verspreiden. Landelijke brancheverenigingen bijvoorbeeld. Tijdens de tafeldiscussies hoorde ik als tip dat deze verenigingen bij uitstek geschikt zijn om te helpen bij het vinden van nieuwe toepassingsvormen.”

Positieve Gezondheid bij ruim 50 procent van gemeentes
“De cijfers laten zien dat de beweging van Positieve Gezondheid vooruitgaat. Inmiddels heeft 51 procent van de Nederlandse gemeentes Positieve Gezondheid al in zijn beleidsplan staan – een percentage dat groeit. Dat betekent nog niet dat Positieve Gezondheid in al die gemeentes concreet is uitgewerkt. Maar de intentie om ze uit te werken, om het praktisch toe te passen, is er zeker.
De vragenlijst voor volwassenen op Mijn Positieve Gezondheid is bovendien al 65.000 keer digitaal ingevuld. Hoe vaak de papieren versie gebruikt is, is moeilijker te meten – maar dat dit vaak is, staat vast. De recentere versie voor kinderen is nu 5.500 keer digitaal ingevuld. En de nog recentere jongerenversie al bijna 500 keer.”

Collectieve inzet
“Het iPH kan niet alleen een systeem tot stand brengen waarin Positieve Gezondheid centraal staat. Het moet een collectieve inzet zijn: hoe meer mensen Positieve Gezondheid gaan toepassen, hoe eerder de systeemverandering een feit is. De kracht zit in de gezamenlijkheid. Daarom werken we met allerlei partijen samen. Bijvoorbeeld om de implementatie van het concept te ondersteunen, om meer trainingen op te zetten en om opleidingen te veranderen.
Dat laatste doen we sinds kort bijvoorbeeld met ROC Midden-Nederland. En zo heeft het Louis Bolk Instituut het spinnenweb verder ontwikkeld als een methode om met de principes van Positieve Gezondheid ook de behoeften van bewoners voor hun directe leefomgeving helder te krijgen. Via deze methode kan een gemeente die principes toepassen in gesprekken met wijkbewoners. Zo kan ze goed achterhalen wat wijkbewoners ervaren en willen – en bedenken wat er nodig is om binnen alle dimensies hun welbevinden te vergroten. Zo’n goed gesprek kan de gemeente richtlijnen geven voor maatregelen.”

Steeds meer doelgroepen
“We hebben verschillende tools voor mensen die aan de slag willen met Positieve Gezondheid. En daarbij kijken we naar steeds meer doelgroepen. Naast de Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid is er ook een Kindtool Mijn Positieve Gezondheid. De laatste is ontwikkeld met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en twee universiteiten. We hebben een principeafspraak met de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien om samen met schoolklassen handelingsperspectieven te ontwikkelen. Daardoor kunnen we straks bij de kindtool adviezen laten aansluiten die van kinderen zélf komen.
Sinds kort is er eveneens een Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid, speciaal voor de vele jongeren tussen 16 en 25 jaar die een chronische ziekte hebben en moeite hebben om na school werk te vinden. Bovendien komt er een variant voor laaggeletterden, helemaal met de doelgroep samen ontwikkeld. In deze versie zijn begrippen bijvoorbeeld sterk vereenvoudigd en kun je vragen ook laten voorlezen. Dit wordt de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid.”

GGD-appstore en trainingen
“Nog een belangrijk nieuwtje: de GGD-appstore heeft een nieuwe indeling en bij elke app staan icoontjes. Die icoontjes geven aan voor welke dimensies van Positieve Gezondheid de app in kwestie geschikt is.
Als je zeker wilt weten wat Positieve Gezondheid betekent en hoe je met het spinnenweb kunt werken, dan adviseer ik de Basismodule Positieve Gezondheid te volgen. Dat kan op steeds meer plekken, want de behoefte aan deze training groeit. Ook bieden we een module aan om zélf trainer te worden op het gebied van Positieve Gezondheid. Voorwaarde is dat je de basismodule gevolgd hebt en al coachervaring hebt. We hebben inmiddels al enkele gecertificeerde trainers ‘afgeleverd’.
Bij dit alles werken we ook met steeds meer trainingspartners samen, zoals Visiom, en richten we op dit moment bovendien een virtuele en fysieke werkplaats in. Hier kunnen mensen straks terecht voor nascholing, intervisie en dergelijke. Allemaal om de toepassing van Positieve Gezondheid verder te brengen.”

0