22 oktober – Inspiratiesessie Venlo

Locatie : Beej Benders | Adres: Monseigneur Nolensplein 54, Venlo | Tijd: 19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

29 oktober – Koplopertafel Onderzoek (VOL)

2 november – Congres Limburg Positief Gezond

Gezondere en vitalere Limburgers in 2025, dat is waar het Provinciebestuur samen met Limburgse gemeenten, organisaties en (georganiseerde) burgers voor staat. Het concept van Positieve Gezondheid is daarbij het uitgangspunt. Dat is een proces van lange adem. Het gaat om een cultuurverandering en kijken naar mogelijkheden in plaats van problemen.

Het congres Limburg Positief Gezond laat zien hoe Limburg dit aanpakt. Positieve Gezondheid zie je in vele vormen terug in presentaties, workshops, interessante sprekers, actuele vraagstukken, het scholingstraject. Je bent dus uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de beweging Limburg Positief Gezond.

Meer informatie en aanmelden

5 november – Werkatelier “Positieve Gezondheid, wat werkt in de Publieke Gezondheid?” (VOL)

iPH organiseert dit werkatelier in samenwerking met de Koplopertafel Publieke Gezondheid en het actiecentrum Limburg  voor professionals van GGD’en en gemeenten.

19 november – Workshop “Tel mee met Taal Festival”

iPH organiseert deze workshop in samenwerking met Koplopertafel Laaggeletterden.

0