5 november 2019: Congres – Positieve Gezondheid in de praktijk

Zie je in Positieve Gezondheid een mooie kans om persoonsgericht te werken in de langdurende zorg? Kom dan inspiratie opdoen tijdens het congres op 5 november 2019. Vilans en iPH organiseren samen een afwisselend programma voor iedereen die persoonsgerichte zorg helpt realiseren.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid biedt veel kansen voor wie persoonsgericht wil werken in de langdurende zorg. Daarom stellen Vilans en iPH je graag in de gelegenheid om je daarin verder te verdiepen. Het congres op 5 november 2019 biedt een afwisselend programma van workshops en rondetafelgesprekken met experts. Volop tijd en gelegenheid dus om ervaringen uit te wisselen, kennis te maken met de opbrengsten en te leren van elkaars inzichten.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is de toepassingsmogelijkheden van Positieve Gezondheid in de praktijk. En die betrokken is bij (het mogelijk maken van) een zorg- en ondersteuningsnetwerk voor cliënten en bewoners. Zoals zorgprofessionals, bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, kenniswerkers en beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers, (beleids)medewerkers en directeuren in het sociaal domein.

Met wie?

Tijdens de conferentie zijn er tal van experts om ideeën mee uit te wisselen. Zoals:

  • Vertegenwoordigers van zorgorganisaties die meedoen aan het transformatieprogramma Positieve Gezondheid van Vilans en iPH
  • Henk Nies, directeur Vilans en bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Machteld Huber, voormalig huisarts, grondlegger van het gedachtegoed en oprichter van het Institute for Positive Health (iPH)
  • Malou Timmers, manager innovatie bij iPH
  • Marja van Vliet, manager onderzoek bij iPH

Kosten: € 175,- euro.

Datum: 5 november 2019 van 12.45u tot 17.00u. Inloop 12.00, drankje na afloop.

Locatie: Hart van Vathorst in Amersfoort.

Reserveer vast een plek!
We houden het congres kleinschalig (maximaal 200 deelnemers). Dus wees er snel bij door alvast een plek te reserveren!

https://www.vilans.nl/agenda/congres-positieve-gezondheid-in-de-praktijk

27 november 2019: GEZONDE LEEFOMGEVING (1) – LEZINGENREEKS OVER POSITIEVE GEZONDHEID

De provincie Utrecht groeit. Tot 2040 neemt het inwoneraantal zelfs toe met ruim 165.000 mensen. Dit roept de vraag op: Hoe zorgen we dat onze dorpen en steden fijne en gezonde plekken zijn om te wonen, werken, verblijven en in te recreëren? Ontdek op 27 november 2019 het antwoord op deze vraag, samen met de provincie UtrechtBeBrighthet Institute for Positive HealthRuimtevolk en alle deelnemers van de lezing.

In de eerste lezing staat de bijdrage van Positieve Gezondheid aan een gezonde leefomgeving en daarmee ieders gezondheid en welbevinden centraal. Dit inmiddels breed omarmde concept inspireert steeds meer professionals om op een betekenisvolle manier richting te geven aan het beleid en de inrichting van een gezonde leefomgeving. Daarbij wordt beleid meer gemaakt vanuit de behoeften van de mens. Planologen, ruimtelijke ontwerpers, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en een ieder die vanuit hun vakgebied betrokken is bij dit onderwerp, is van harte welkom.

Datum: Woensdag 27 november 2019, van 16.00 -19.00 uur met aansluitende borrel
Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
(15 minuten fietsen vanaf station Utrecht Centraal en 5 minuten lopen vanaf station Utrecht Zuilen)

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar: degezondeleefomgeving@bebright.eu

Meer over het programma op de website van BeBright.

29 november 2019: MASTERCLASS POSITIEVE GEZONDHEID VOOR BESTUURDERS IN DE ZORG

Van gedachtegoed naar realisatie
Veel zorgorganisaties omarmen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap: van gedachtegoed naar realiteit. Bestuurders van (zorg)organisaties spelen hierbij een belangrijke rol als sleutelfiguren tussen patiënt, organisatie en regio. BeBright introduceert samen met het Institute for Positive Health(iPH) van Machteld Huber de masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders om vorm te geven aan Positieve Gezondheid in de praktijk.

LEES VERDER

11 november 2019 – Basismodule – Werken met Positieve Gezondheid – Amersfoort

Uitgevoerd door Trainingspartner Visiom.

Ma 11 november 10.00-16.00, ma 25 november 10.00-16.00 en ma 16 december 10.00-13.00 uur.