Hans Christiaanse, netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties van Alles is Gezondheid.

Hans Christiaanse, netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties van Alles is Gezondheid, hield op 10 mei 2019 een welkomstwoord tijdens de tweede praktijkmiddag Positieve Gezondheid. Hieronder een weergave van deze openingsspeech.

“Heel fijn om hier voor de tweede keer aanwezig te zijn. Ook deze tweede middag was in no time vol. Ik heb net begrepen dat er weer een wachtlijst is. Misschien moeten we voor het einde van het jaar een derde bijeenkomst plannen. Leuk dat u er vandaag in elk geval bent.”

Samenwerking met iPH
“U vraag zich misschien af hoe de verbintenis tussen Alles is Gezondheid en iPH tot stand is gekomen. Dat zit zo: Alles is Gezondheid heeft een enorm netwerk van partners. Van hen hoorden we de afgelopen jaren steeds vaker dat zij aan slag wilden met Positieve Gezondheid. Dit geluid kwam niet alleen uit onze regionetwerken, maar ook van medische instanties en de lokale overheid. Een enquête onder partners wees eveneens op de behoefte om meer met Positieve Gezondheid te doen.
We legden contact met het iPH. Van directeur Machteld Huber hoorden we: “Positieve Gezondheid is geland, veel mensen weten inmiddels wat het is. Maar we krijgen steeds vaker de hoe-vraag. Hoe moeten we het nou echt concreet maken? Daar duidelijkheid over bieden, dat is de volgende ontwikkelingsfase voor deze beweging.
Het contact met iPH was snel gelegd. Onze twee organisaties hebben elk een kantoor op de zesde verdieping van het prachtige Jaarbeursgebouw in Utrecht. We werken vlak naast elkaar. En we weten elkaar ook steeds vaker te vinden, of het nu gaat om het ontwikkelen van een tool voor jongeren, om het maken van een tool voor laaggeletterden, of om het organiseren van bijeenkomsten rondom taal en gezondheid.
We hebben nu twee van dit soort bijeenkomsten gehad: in Assen en Drachten. Binnenkort is er eentje in Tiel en eind dit jaar zijn we in Twente.”

Enquête onder aanmelders
“Als aanmelder kreeg ieder van u het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. Ruim honderd mensen deden mee aan deze enquête. Daardoor weten we nu iets meer over uw achtergrond, wensen en ideeën.

Allereerst over die achtergrond: meer dan de helft van u is werkzaam in de zorg. Van therapeuten en artsen tot beleidsmakers. Daarnaast werken er veel mensen in de sociale sector. Er waren ook mensen die aangaven een eigen praktijk te hebben; zeker een kwart. En dan is er nog een heel grote groep ‘overige’: onderwijs, onderzoek, lokale overheid. Twee procent van u geeft aan in het bedrijfsleven te werken. Dat is eigenlijk maar heel weinig. Wie komt er hier uit het bedrijfsleven? Ik tel er ongeveer tien. Dat zal de volgende keer hopelijk meer zijn.
De meerderheid van u geeft aan goed bekend te zijn met Positieve Gezondheid. Zo’n 45% zegt er een beetje bekend mee te zijn, al is dat wellicht valse bescheidenheid. De helft van u geeft aan Positieve Gezondheid regelmatig of vaak toe te passen in uw dagelijkse praktijk. Een derde doet pogingen daartoe. Ook dááruit blijkt dat PG op de werkvloer aan het landen is.”

Over welke niveaus van Positieve Gezondheid wilt u meer leren? Ook daar vroegen we u naar. Het macroniveau blijkt echt iets voor Den Haag en beleidsmakers, niet voor de meesten van u; er zijn weinig mensen die hebben aangegeven dat ze daarover iets zouden willen leren. Aan de andere kant geeft ruim de helft van u aan dat u over álle niveaus iets zou willen leren. En dan vooral over de samenhang tussen de verschillende niveaus.”

Uitnodiging voor jaarcongres
“Onze dagvoorzitter Marianne van de Akker gaf het net al aan, maar ook ik wil niet vergeten u te wijzen op het Alles is Gezondheid-jaarcongres. Dat vindt plaats op 13 juni in Eindhoven. Het thema van deze bijeenkomst is Wisselwerking. Ook daar zal Positieve Gezondheid een belangrijk thema zijn. Mocht u meer willen weten, bezoek onze website en bekijk de inhoud van deze dag. U bent ook voor dit jaarcongres van harte uitgenodigd.
Voor nu wens ik u een leuke, inspirerende en gezellige praktijkmiddag. Ik hoop dat u het weekend ingaat met veel inspiratie en ideeën. En dat u deze maandag gebruikt om actief aan de slag te gaan met het thema Positieve Gezondheid.”