Werkplaats Positieve Gezondheid

Training- en Implemenatiepartners

IPH werkt met verschillende organisaties samen om Positieve Gezondheid te stimuleren, te verspreiden en verder te ontwikkelen. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid.

De trainingspartners zetten alleen iPH gecertificeerde trainers in voor hun opleidingen ‘Werken met Positieve Gezondheid’. Weten wie dit zijn? Bekijk dan de landkaart.

De Visiom Academie zet zich al jaren in voor het trainen van professionals die anderen willen stimuleren om meer regie te nemen over hun gezondheid en welzijn. Visiom omarmt Positieve Gezondheid volledig en faciliteert een team van gecertificeerde iPH trainers die de basismodule Positieve Gezondheid begeleiden.

bettery_logo1

Bettery begeleidt systeemverandering in zorg en welzijn. Hun doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid. Zodat zij die gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Bettery werkt voor gemeenten en (zorg)organisaties die een rol in deze transitie willen spelen, door scholing en consultancy aan te bieden.

Fontys heeft een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden én praktijkgericht onderzoek uitvoeren dat betekenisvol is voor de samenleving. Zij stellen studenten in staat hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. En ze werken aan innovaties in het werkveld op thema’s die ertoe doen, in samenwerking met overheid, instellingen en bedrijven. Samen met iPH is de e-learning module ontwikkelt voor ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

BeBright is een jong, dynamisch strategie- en innovatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken BeBright is dan ook verheugd om een partnership met iPH aan te gaan met als doel het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het transformatieproces. 

logo-vilans-rgb_transparante-achtergrond-01

Vilans heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties bij het implementeren van veranderprocessen waaronder het werken met Positieve Gezondheid. iPH en Vilans werken al langer samen en Vilans heeft aangetoond toegevoegde waarde te bieden bij het opleiden, stimuleren en implementeren van werken met Positieve Gezondheid