Werkplaats Positieve Gezondheid

Training- en Implemenatiepartners

IPH werkt met verschillende organisaties samen om Positieve Gezondheid te stimuleren, te verspreiden en verder te ontwikkelen. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid.

De trainingspartners zetten alleen iPH gecertificeerde trainers in voor hun opleidingen ‘Werken met Positieve Gezondheid’. Weten wie dit zijn? Bekijk dan de landkaart.

Visiom heeft als streven dat we beter worden in de zorg. In beide betekenissen: zieke mensen worden beter (en krijgen niet alleen ‘een diagnose en behandeling’). En professionals worden er steeds beter in om daaraan bij te dragen. Dit vraagt om een optimale benadering van patiënten en het begrip ‘gezondheid’. Visiom biedt hiervoor trainingen en coaching, met als belangrijke pijler het werkconcept van Positieve Gezondheid.

Fontys heeft een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden én praktijkgericht onderzoek uitvoeren dat betekenisvol is voor de samenleving. Zij stellen studenten in staat hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. En ze werken aan innovaties in het werkveld op thema’s die ertoe doen, in samenwerking met overheid, instellingen en bedrijven. Samen met iPH is de e-learning module ontwikkeld voor ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

BeBright is een jong, dynamisch strategie- en innovatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken BeBright is dan ook verheugd om een partnership met iPH aan te gaan met als doel het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het transformatieproces. 

logo-vilans-rgb_transparante-achtergrond-01

Vilans heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties bij het implementeren van veranderprocessen waaronder het werken met Positieve Gezondheid. iPH en Vilans werken al langer samen en Vilans heeft aangetoond toegevoegde waarde te bieden bij het opleiden, stimuleren en implementeren van werken met Positieve Gezondheid