Trainers en sprekers

Even voorstellen.

Maak kennis met de enthousiaste en deskundige trainers en sprekers die de trainingen en lezingen voor iPH begeleiden.

Toen ik elf jaar geleden type 1 diabetes kreeg merkte ik dat er in de zorg hoofdzakelijk aandacht was voor de medische kant van de ziekte. Wat ik miste was ondersteuning bij de sociaal-emotionele kant om diabetes een plek in mijn leven te geven. Ik startte mijn praktijk om mensen met diabetes te helpen de balans terug te vinden in een leven met diabetes, waardoor ze met een ziekte toch gezond en positief in het leven kunnen staan.

Ik ben een ervaren coach, trainer en adviseur voor professionals die de zorg willen verbeteren. Samen met iPH ontwikkel en begeleid ik zorgorganisaties bij veranderingsprocessen die invulling geven aan het concept van Positieve Gezondheid.

“Door breed naar mijn gezondheid te kijken en aandacht te geven aan wat voor mij belangrijk is weet ik als geen ander hoe Positieve Gezondheid bijdraagt aan een betekenisvol leven met een chronische ziekte!”

Al ruim twintig jaar werk ik als gezondheidsbevorderaar en preventiewerker in verschillende takken van de (verslavings)zorg. Drie jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Uitgaande van het principe dat alles wat je aandacht geeft groeit, heb ik als naam van mijn bedrijf “Positief Gezond” gekozen. Ik ben opgeleid als bioloog en ooit begonnen als biologiedocent op de middelbare school. Nog steeds werk ik het liefst met groepen mensen en geniet ik van het met en van elkaar leren. Al dan niet in je eigen team.

Naast dat ik groepen begeleid in het handen en voeten geven aan Positieve Gezondheid, geef ik bijvoorbeeld trainingen projectmanagement voor gezondheidsbevorderaars, en cursussen in kwaliteit van preventie en gezondheidsbevordering.

“Positieve Gezondheid helpt mensen om zelf iets te kunnen veranderen. En hoe klein sommige stapjes misschien ook zijn in de ogen van anderen, voor iemand zelf kan het het verschil zijn tussen nacht en dag.”

In oktober 2017 ben ik toegetreden tot het team van coaches bij IPH. De afgelopen 20 jaar heb ik in de zorg gewerkt als beleidsmaker, zorginkoper, manager en consultant (verandermanagement).

Als resultaat van mijn eigen zoektocht naar geluk en zingeving ben ik in 2015 voor mezelf begonnen onder de naam Hart voor de Zaak, van waaruit ik me richt op training en coaching op het gebied van Persoonsgerichte Zorg en Positieve Gezondheid. Daarnaast ondersteun ik organisaties bij het implementeren van deze nieuwe manier van werken, bijvoorbeeld vanuit de organisatie Zelfzorg Ondersteund, en ben ik gecertificeerd mindfulness trainer.

Mijn achtergrond ligt in de gezondheidzorg: Fysiotherapie en Gezondheidswetenschappen (Arbeid & Gezondheid). In mijn carrière heb ik al heel vroeg bewust de switch gemaakt van “behandelen van patiënten” naar “coachen van mensen”. Lange tijd ben ik werkzaam geweest (interdisciplinair) in cognitief gedragsmatige trainingen voor mensen met chronische klachten en arbeidsverzuim, met als doel om te komen tot weer normaal functioneren. Momenteel inspireer ik onder andere diabetes type 2 patiënten in het aannemen van een gezonde leefstijl. Gedragsverandering is de rode draad van mijn carrière.

Wie ben ik nog meer? Ik ben: partner van Jojanneke, vader van Jasmijn en Sterre, broertje en zoon. Mijn grootste passie is sport: kijken en doen. Vooral hardlopen en wielrennen. Andere passies zijn mijn kinderen zien opgroeien, fotografie, koken en eten. Verder houd ik van goede koffie en een fris biertje.

In de zomer van 2017 heb ik een levensbedreigende hartritmestoornis gehad. Deze situatie is niet alleen bizar geweest, maar heeft ook zeker mijn leven verrijkt. De onuitwisbare ervaring die ik heb opgedaan heeft er voor gezorgd, dat ik me nog beter kan verplaatsen in zorgvragers en zorgverleners. Ik voel én ben gelukkig weer helemaal gezond.

Ik zet me graag in om (zorg)professionals op te leiden in het aannemen van een brede blik op gezondheid. Ik coach graag mensen naar een beter leven. Met plezier ben ik sinds november 2017 verbonden aan Instituut voor Positieve Gezondheid.

De afgelopen zeven jaar heb ik nauw samengewerkt met Machteld Huber aan de ontwikkeling en totstandkoming van Positieve Gezondheid. Hierbij spraken wij onder andere met een brede groep personen met chronische aandoeningen. Hun positieve kracht, maar ook ervaren barrières in de zorg en het dagelijks leven inspireerden mij om verder te bouwen aan dit onderwerp. Het deed mij realiseren dat onze zorgsysteem anders kan én moet. Bijdragen aan een betekenisvol leven vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Momenteel ben ik als spreker en adviseur verbonden aan het Instituut voor Positieve Gezondheid. Met het delen van kennis en ervaringen rondom Positieve Gezondheid hoop ik mensen te inspireren tot nieuwe zorgvormen die burgers, patiënten én (zorg-)professionals beter in hun kracht zet. Daarnaast ben ik als gepromoveerd onderzoeker betrokken bij diverse onderzoeken. Deze richten zich o.a. op zelf-management programma’s voor personen met een chronische ziekte en manieren waarop organisaties de vitaliteit van hun medewerkers kunnen bevorderen.

Mieke Reynen is voormalig bestuurder van de georganiseerde eerstelijns gezondheidscentra in Rotterdam Zuid. Zij heeft daar vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid het verschil gemaakt om in achterstandswijken de gezondheid te bevorderen en de gezondheidsverschillen te verkleinen. De gezondheidscentra liggen in een gebied met een slechte gezondheid en zelfs een fors lagere levensverwachting dan elders. “Zo’n complexe problematiek vereist niet alleen een multidisciplinaire aanpak, waarin de zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. Dat gebeurde in het gezondheidscentrum wel.  Maar er is meer nodig is haar overtuiging. Wat doet er echt toe voor de bewoners in de wijk? Hoe kun je pro-actief voorkomen dat mensen in zorg terecht komen? Dat vraagt om een invulling van gezondheidszorg vanuit dat bredere perspectief. Dus niet alleen samenwerken binnen de zorg, maar ook met welzijn, zingeving, woningcorporaties, ouderenzorg, kinderopvang, onderwijs en gemeente. Mieke liet het niet bij een papieren visie, maar ging hiermee kordaat aan de slag. Dat ze daarbij succesvol is, blijkt wel uit het feit dat zij voor haar werk hiervoor onderscheiden met de Erasmusspeld. Zij is nu verbonden aan het Institute for Positive Health. Binnen Actiecentrum Limburg Positief Gezond ondersteund zij het team en vervuld de rol van expert vertaling Positieve Gezindheid in de praktijk. Haar expertise ligt op het gebied van vertaling naar praktijk en in het bijzonder in achterstandswijken.

Mieke heeft de overstap gemaakt van bestuurder en runt nu een B&B in het Zeeuwse Koudekerke, gevestigd in een voormalige school. Natuurlijk is ook hier de holistische mensvisie en het concept Positieve Gezondheid de basis. Zowel zingeving, kwaliteit van leven, ontmoeting en respect voor mens en natuur staat centraal. In de B&B is een buurttafel gestart in de ontbijtkamer, met een buurtbibliotheek, een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Op deze wijze levert zij een bijdrage aan een leefbare omgeving en sociale verbinding.

Als gezondheidswetenschapper werk ik al bijna 10 jaar voor diverse organisaties die zich inzetten voor preventie en gezondheidsbevordering. Mijn persoonlijke drijfveer is bijdragen aan de gezondheid van iedereen. Ik vind het essentieel dat iedereen een gelijke kans heeft op een goede gezondheid, in een veilige en gezonde omgeving kan opgroeien en daardoor dat kan doen wat iemand gelukkig maakt. De kennismaking met het concept Positieve Gezondheid voelde dan ook als een volledige herkenning.
Al enkele jaren ben ik verbonden aan iPH en draag ik het concept Positieve Gezondheid als ambassadeur uit. Door het geven van presentaties, lezingen, workshops inspireer ik graag anderen om het zelf te ervaren en ermee aan de slag te gaan. Vanwege mijn ervaring binnen de publieke sector (GGD’en, gemeenten, gezondheidsfondsen, onderwijs) ken ik veel praktijkvoorbeelden van hoe Positieve Gezondheid als verbindende taal werkt en bijdraagt aan intersectorale samenwerkingen. Deze kennis en ervaringen deel ik graag met anderen om van elkaar te kunnen leren. Daarnaast werk ik vanuit iPH aan de doorontwikkeling het concept Positieve Gezondheid door deze toepasbaar te maken voor diverse doelgroepen (bijv. ouderen, laaggeletterden) en werkvelden (bijv. HR, onderzoek).

Breed kijken naar gezondheid is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Als bewegingswetenschapper en public health professional weet ik als geen ander dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Met die kennis en ervaring zoek ik vaak naar ongebaande paden.

Als ik ergens tot andere perspectieven ben gekomen, dan is het wel in gesprek met mijn vader. Door zijn slechthorendheid raakte hij nl. steeds meer in een isolement en dat leidde tot twee opnames voor sombere, depressieve klachten. Via via kwamen we in contact met het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) en leerde mijn vader een buddy T. kennen. T. kwam als buddy iedere week langs en dat leidde tot een waardevol 1 op 1 contact. Ook zijn we via het audiologisch centrum van een ziekenhuis in gesprek geraakt met C., medisch maatschappelijk werker. C. kwam bij mijn ouders aan huis. In eerste instantie ging het over praktische zaken bij slechthorendheid en gaandeweg voerden we familiegesprekken onder de noemer ‘Hoe gaat het met ons?’, heel bijzonder en verrijkend.

Twee mooie voorbeelden, COiL en huisbezoeken vanuit het ziekenhuis, die mijn vader en ons ook als gezin meer veerkracht en een betekenisvoller leven brachten. De sombere, depressieve klachten van mijn vader bleven maar we konden er makkelijker over praten en beter mee omgaan. Mijn drive voor Positieve gezondheid komt onder meer voort uit deze ervaringen en ik neem ze als inspiratie graag mee in presentaties die ik geef voor iPH.

Als verpleegkundige en later als gezondheidswetenschapper heb ik binnen verschillende onderdelen van de gezondheidszorg ervaring opgedaan. Als innovatieve beelddenker heb ik een passie voor het verbinden van verschillende onderdelen en mensen binnen de gezondheidszorg.

Na een korte loopbaan binnen de cure/care, ben ik me steeds meer gaan richten op gezondheid & preventie binnen het publieke domein, van coördinator gezondheidsvoorlichting in het asielzoekerscentrum tot beleidsadviseur op het terrein van: lokaal gezondheidsbeleid, medische opvang asielzoekers, sociaal-economische gezondheidsverschillen en de WMO. Als senior beleidsadviseur bij GGD Nederland lagen mijn aandachtsgebieden op het lokaal gezondheidsbeleid en de relatie tussen preventie en curatie. En heb ik gewerkt aan innovatieve projecten rondom de samenwerking tussen publieke gezondheid en de eerste lijn. De laatste jaren heb ik bij Syntein als regisseur gebouwd aan het netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei, daar waar cure, care en publieke gezondheid samenkomen.

De mens centraal stellen is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Dit kan volgens mij alleen gerealiseerd worden wanneer we in de zorg gezondheid centraal stellen in plaats van ziekte…. En dan natuurlijk Positieve Gezondheid!

“Positieve Gezondheid als leidraad voor mijn loopbaan en leven”

Als huisarts in Leidsche Rijn met aandachtsgebied preventie en positieve gezondheid, hoop ik een voorbeeld te mogen zijn voor mijn (vrouwelijke) collega’s. In mijn carrière heb ik nooit het vanzelfsprekende, of meest gemakkelijke, pad gekozen. Mijn man had een internationale baan en ik heb in Amerika, Duitsland, Japan en Ierland gewoond en gewerkt. In Amerika deed ik onderzoek, waar ik later op gepromoveerd ben. Na de huisartsopleiding in Nederland, heb ik in Duitsland in een privé rugkliniek gewerkt en waargenomen in huisartspraktijk. Met name de stap naar Japan, met twee kleine kinderen was geen vanzelfsprekende.

Een artikel in VNVA tijdschrift de VAMP destijds inspireerde me om toen een coach te zoeken. Zij vroeg mij wat vind je belangrijk en waar wordt je blij van? Ik wilde kunnen groeien en mezelf ontwikkelen, en er ook voor mijn kinderen kunnen zijn. Zo ben ik op andere wijze naar onze buitenland ervaringen gaan kijken. Mijn man faciliteerde de locatie. Ik heb hierdoor mijn horizon enorm kunnen verbreden en leerde over verschillende gezondheidszorgsystemen. In Japan heb ik een internationale coaching opleiding gedaan, dat ik (inmiddels alweer 9 jaar) terug in Nederland, in mijn coachende rol als huisarts dagelijks toepas en ook in mijn Coachingspraktijk voor medici. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar het heeft mijn leven enorm verrijkt en bovenal veel plezier gebracht. In de verschillende fasen van mijn carrière en ook als moeder van opgroeiende kinderen heb ik geleerd hoe belangrijk veerkracht, zingeving en balans zijn.

Als trainer/coach draag ik mijn ondernemende hospitality én mens en patiënt ervaring met mij mee. Ik vind het geweldig om met mijn expertise en gedrevenheid mensen in beweging te brengen en verder te helpen. Ik weet wat ik wil en vaar mijn eigen koers, maar die koers heb ik op mijn 25e wel even flink moeten bij stellen.

Van het scenario ‘levenslang in een elektrische rolstoel’ naar een bloeiend gezinsleven met een onderneming voor grensverleggers (BeLight) in met name de zorg zit een lange hobbelige weg. Het is het pad van een doorzetter, iemand die bewust kiest voor meer verbinding met zichzelf en de ander. Mijn lessen over zelf het roer in handen nemen, over de transformatie in de zorg en noodzaak tot anders gaan kijken en handelen, over een nieuwe manier van gezond leven, over het andere gesprek, over wat dit vraagt van jouw persoonlijke leiderschap, over wat oprecht contact kan betekenen voor patiënten, klanten en werknemers, deel ik graag met anderen. Dat Positieve Gezondheid hieraan kan bijdragen is voor mij een feit! Spread the word, samen maken we het verschil.

Ook te boeken via iPH

Prijs op aanvraag

Wat valt er te leren van iemand die vaste klant is bij 3 universitaire huizen, maandelijks op de SEH te vinden is en een strippenkaart bij de huisarts heeft? In 2010 ging ik onderuit met mijn motor en belandde in een rolstoel (dwarslaesie en syringomeylie). Maar bij de pakken neerzitten (letterlijk) is aan mij niet besteed. Ik ben spreker, bestsellerauteur, trainer, zet 3 bedrijven, werk samen met VWS en ZONW en ben verbonden aan het Institute for positive Health (IPH).

Daar predik ik, naast Machteld Huber en Carl Verheijen, Positieve Gezondheid. Ik adviseer en train het Nederlandse zorglandschap op hoe wij nu anders naar onze patiënten en naar onze eigen gezondheid kunnen kijken. Wat vraagt dit van een zorgprofessional, wat vraagt dit van de organisatie en wat vraagt dit van de patiënt? Moeten wij aan hem vragen hoe het fysiek met hem gaat of juist naar zijn maatschappelijk functioneren of kwaliteit van leven?

0