Trainers en sprekers

Even voorstellen.

Maak kennis met de enthousiaste en deskundige trainers en sprekers die de trainingen of lezingen voor iPH begeleiden.

iph_landkaart_trainers

Inmiddels zijn er 43 gecertificeerde trainers opgeleid via onze Train de Trainer opleiding. Benieuwd wie ze zijn en waar ze te vinden zijn? Bekijk hier onze landkaart en de lijst met namen.

Onze Trainingspartners zetten alleen gecertificeerde trainers in voor het geven van hun trainingen.

Interesse in inspiratie over Positieve Gezondheid door een lezing of workshop?  Neem dan contact op.

 

Van ’t eerste uur

Brigiet Brink (ontwikkelaar en spreker)

brigiet

Toen ik elf jaar geleden type 1 diabetes kreeg merkte ik dat er in de zorg hoofdzakelijk aandacht was voor de medische kant van de ziekte. Wat ik miste was ondersteuning bij de sociaal-emotionele kant om diabetes een plek in mijn leven te geven. Ik startte mijn praktijk om mensen met diabetes te helpen de balans terug te vinden in een leven met diabetes, waardoor ze met een ziekte toch gezond en positief in het leven kunnen staan.

Ik ben een ervaren coach, trainer en adviseur voor professionals die de zorg willen verbeteren. Samen met iPH ontwikkel en begeleid ik zorgorganisaties bij veranderingsprocessen die invulling geven aan het concept van Positieve Gezondheid.

“Door breed naar mijn gezondheid te kijken en aandacht te geven aan wat voor mij belangrijk is weet ik als geen ander hoe Positieve Gezondheid bijdraagt aan een betekenisvol leven met een chronische ziekte!”

Leontien Hommels (ontwikkelaar en spreker)

leontienhommels

Al ruim twintig jaar werk ik als gezondheidsbevorderaar en preventiewerker in verschillende takken van de (verslavings)zorg. Drie jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik ga uit van het principe dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Mijn ervaring als biologiedocent maakt dat ik het liefst werk met groepen mensen en dat ik geniet van het met en van elkaar leren.

“Positieve Gezondheid helpt mensen om zelf iets te kunnen veranderen. En hoe klein sommige stapjes misschien ook zijn in de ogen van anderen, voor iemand zelf kan het het verschil zijn tussen nacht en dag.”

Rogier Berghauser Pont (spreker)

foto-rogier

In mijn carrière heb ik al heel vroeg bewust de switch gemaakt van “behandelen van patiënten” naar “coachen van mensen”. Lange tijd heb ik mensen met chronische klachten en arbeidsverzuim begeleid in weer komen tot normaal functioneren, inclusief volledige werkhervatting. Momenteel inspireer ik onder andere diabetes type 2 patiënten in het aannemen van een gezonde leefstijl.

Op 2 augustus 2017 heb ik een levensbedreigende hartritmestoornis gehad. Niet leuk, maar het heeft me ook een hoop gebracht. Deze bizarre ervaring heeft er onder andere voor gezorgd, dat ik me nog beter kan verplaatsen in zorgvragers en zorgverleners. Ik voel én ben gelukkig weer helemaal gezond.

Ik zet me graag in om (zorg)professionals op te leiden in het aannemen van een brede blik op gezondheid. Ik coach graag mensen naar een beter leven. Met plezier ben ik daarom verbonden aan het Institute for Positive Health.

Marja van Vliet (spreker)

marja-van-vliet

De afgelopen zeven jaar heb ik nauw samengewerkt met Machteld Huber aan de ontwikkeling en totstandkoming van Positieve Gezondheid. Hierbij spraken wij onder andere met een brede groep personen met chronische aandoeningen. Hun positieve kracht, maar ook ervaren barrières in de zorg en het dagelijks leven inspireerden mij om verder te bouwen aan dit onderwerp. Het deed mij realiseren dat ons zorgsysteem anders kan én moet. Bijdragen aan een betekenisvol leven vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Momenteel ben ik als onderzoeker en als spreker verbonden aan het Institute for Positive Health. Met het delen van kennis en ervaringen rondom Positieve Gezondheid wil ik mensen inspireren tot nieuwe zorgvormen die burgers, patiënten én (zorg-)professionals beter in hun kracht zetten.

Mieke Reynen (spreker)

dsc_1883

Ik ben een verbinder pur sang en heb expertise opgebouwd om het gedachtegoed Positieve Gezondheid te vertalen naar de dagelijkse praktijk en organisaties. Wat heb je hiervoor nodig? Hoe organiseer je Positieve Gezondheid? En wat betekent dit voor een cultuur, structuur, betrokkenheid en participatie van burgers en professionals? Allemaal belangrijke vragen. De zorg, participatie of werk staan namelijk niet op zichzelf, je moet de mens altijd zien in de gehele context. Kernvragen die hierbij horen zijn: Hoor ik erbij? Mag ik er zijn? Doe ik het goed?
Voor mijn werk in Rotterdam ben ik onderscheiden met de Erasmusspeld. Ik ben nu actief vanuit iPH bij de beweging Limburg Positief Gezond en vervul hierbij de rol van procesbegeleider, expert en aanspreekpunt voor de uitvoering van het plan van aanpak Limburg Positief Gezond en de vertaling naar praktijk en achterstandswijken. Daarnaast ben ik commissaris bij een grote VVT instelling, ziekenhuis, woningcorporatie, thuis- en daklozen organisatie en voorzitter van bestuur Voedseleducatie 010. Op deze wijze draag ik bij aan het versterken van de beweging Positieve Gezondheid en agendeer waar ik kan de impact en vertaling voor burgers en organisatie.

Malou Timmers (spreker)

Trainers en sprekers

Als gezondheidswetenschapper werk ik al bijna 10 jaar voor organisaties die zich inzetten voor preventie en gezondheidsbevordering. Mijn persoonlijke drijfveer is bijdragen aan de gezondheid van iedereen. Ik vind het essentieel dat iedereen gelijke kansen heeft op goede gezondheid, in een veilige en gezonde omgeving kan opgroeien en daardoor dat kan doen wat iemand gelukkig maakt. De kennismaking met het concept Positieve Gezondheid voelde dan ook als herkenning.
Voor het Institute for Positive Health geef ik  presentaties, lezingen en workshops. Ik inspireer graag anderen om het zelf te ervaren en ermee aan de slag te gaan.
Door mijn ervaring binnen de publieke sector (GGD’en, gemeenten, gezondheidsfondsen, onderwijs) ken ik veel praktijkvoorbeelden van hoe Positieve Gezondheid als verbindende taal werkt en bijdraagt aan intersectorale samenwerkingen. Deze kennis en ervaringen deel ik graag met anderen om van elkaar te kunnen leren. Daarnaast werk ik vanuit iPH aan de doorontwikkeling het concept Positieve Gezondheid door deze toepasbaar te maken voor diverse doelgroepen (bijv. ouderen, laaggeletterden) en werkvelden (bijv. HR, onderzoek).

Ellen van Steekelenburg (spreker)

ellen-van-steekelenburg

Breed kijken naar gezondheid is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Als bewegingswetenschapper en public health professional weet ik als geen ander dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Met die kennis en ervaring zoek ik vaak naar ongebaande paden.

Door ziekte van mijn vader heb ik persoonlijk ervaren hoe het praten over wat voor jou belangrijk is, als persoon en als gezin, het verschil kan maken. We ontwikkelden gesprekken over praktische zaken bij slechthorendheid naar familiegesprekken onder de noemer ‘Hoe gaat het met ons?’. Dit was heel bijzonder en verrijkend. Het heeft mijn vader en ons als gezin meer veerkracht en een betekenisvoller leven brachten.

Mijn drive voor Positieve Gezondheid komt onder meer voort uit deze ervaringen en ik neem ze als inspiratie graag mee in presentaties die ik geef voor iPH.

Chantal Walg (spreker)

chantal-walg

Als verpleegkundige en later als gezondheidswetenschapper heb ik binnen verschillende onderdelen van de gezondheidszorg ervaring opgedaan. Als innovatieve beelddenker heb ik een passie voor het verbinden van verschillende onderdelen en mensen binnen de gezondheidszorg.

Na een korte loopbaan binnen de cure/care, ben ik me steeds meer gaan richten op gezondheid & preventie binnen het publieke domein, van coördinator gezondheidsvoorlichting in het asielzoekerscentrum tot beleidsadviseur op het terrein van: lokaal gezondheidsbeleid, medische opvang asielzoekers, sociaal-economische gezondheidsverschillen en de WMO. Als senior beleidsadviseur bij GGD Nederland lagen mijn aandachtsgebieden op het lokaal gezondheidsbeleid en de relatie tussen preventie en curatie. En heb ik gewerkt aan innovatieve projecten rondom de samenwerking tussen publieke gezondheid en de eerste lijn. De laatste jaren heb ik bij Syntein als regisseur gebouwd aan het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, daar waar cure, care en publieke gezondheid samenkomen.

De mens centraal stellen is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Dit kan volgens mij alleen gerealiseerd worden wanneer we in de zorg gezondheid centraal stellen in plaats van ziekte…. En dan natuurlijk Positieve Gezondheid!

Karolien van den Brekel (spreker)

karolien-van-den-brekel

“Positieve Gezondheid als leidraad voor mijn loopbaan en leven”

Als huisarts in Leidsche Rijn met aandachtsgebied preventie en Positieve Gezondheid, hoop ik een voorbeeld te mogen zijn voor mijn (vrouwelijke) collega’s. In mijn carrière heb ik nooit het vanzelfsprekende, of meest gemakkelijke, pad gekozen. Ik heb met mijn man en kinderen in veel verschillende landen gewoond en gewerkt.

Een artikel in VNVA tijdschrift de VAMP inspireerde me in die tijd om een coach te zoeken. Zij vroeg mij wat vind je belangrijk en waar wordt je blij van? Ik wilde kunnen groeien en mezelf ontwikkelen, en er ook voor mijn kinderen kunnen zijn. Zo ben ik op andere wijze naar onze buitenland ervaringen gaan kijken. Ik heb mijn horizon enorm kunnen verbreden en leerde over verschillende gezondheidszorgsystemen. In Japan heb ik een internationale coaching opleiding gedaan, dat ik terug in Nederland, in mijn coachende rol als huisarts dagelijks toepas en ook in mijn Coachingspraktijk voor medici. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar het heeft mijn leven enorm verrijkt en bovenal veel plezier gebracht. In de verschillende fasen van mijn carrière en ook als moeder van opgroeiende kinderen heb ik geleerd hoe belangrijk veerkracht, zingeving en balans zijn.