Aankondiging – Congres Gezonde Zorg

 In Algemeen, Nieuws

Hét netwerkcongres voor bestuurders, management en medewerkers voor een toekomstbestendige en duurzame zorgsector.

U ontmoet deze dag een ieder die betrokken is bij het verduurzamen van de zorgsector.

U kunt kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan voor oplossingen met als doel een versnelling van verduurzaming van de zorgsector.

Expeditie Duurzame Zorg in één dag!

De nadruk ligt op de praktijk van het implementeren van duurzame zorg. Tijdens 6 inspirerende pitches van o.a. Machteld Huber, maakt u kennis met het onderwerp en de inhoud van de werkateliers. In de werkateliers ontmoet u experts op het thema, koplopers die concrete voorbeelden laten zien en ontmoet u vertegenwoordigers van systeemspelers uit de zorgsector. Thema’s op deze dag hebben allen te maken met de wijze waarop de we de zorgsector toekomstbestendig en duurzaam gaan maken: Gezonde Zorg!

Voor wie?

Zorgorganisaties (care en cure), toeleveranciers, zorgverzekeraars, banken, opleidingen/onderwijs, overheidsinstanties en adviesbureaus in en voor de zorgsector.

Datum: donderdag 14 juni 2018, 09.30-18.00 uur.
Locatie: Gooiland Hilversum, Emmastraat 2 Hilversum.
Informatie en programma:

Kijk hier voor het programma en deelname.