Aan de slag met Positieve Gezondheid

 In Ouderen, Professional

Ben je op zoek naar handreikingen voor Positieve Gezondheid in de dagelijkse zorg voor ouderen of mensen met een beperking? Vilans begeleidt samen met iPH tal van organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptensector. De ervaringen daarmee vertalen zij geregeld naar nieuwe handreikingen. Zoals ‘Aan de slag met Positieve Gezondheid’. Hoe voer je het gesprek met de cliënt? En wat betekent het voor je werk in de praktijk?

Download de gratis publicatie